Skip til primært indhold

Offentlig-Privat Innovation

Region Syddanmark arbejder sammen med en række offentlige og private aktører om sundhedsklyngen Danish Life Science Cluster samt om Healthcare DENMARK, som er et internationalt udstillingsvindue for danske sundhedsløsninger

Danish Life Science Cluster

Region Syddanmark har haft en aktiv rolle i etableringen af den nye, landsdækkende sundhedsklynge, Danish Life Science Cluster. Sundhedsklyngen skal gennem offentligt-privat samarbejde skabe nye sundhedsløsninger og -produkter inden for velfærdsteknologi og life science til gavn for borgere og virksomheder i hele landet. Region Syddanmark vil via en partnerskabsaftale indgå et tæt samarbejde med klyngens syddanske filial om aktiviteter, der understøtter de særlige syddanske styrker.

Klyngen har opnået tilsagn om finansiering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Regionsrådet har reserveret 3 mio. kr. til samarbejdet med den landsdækkende klynge. Disse midler udmøntes gennem partnerskabsaftalen. Den syddanske filial etableres i Odense med afsæt i syddanske styrker inden for velfærdsteknologi, sundhedsrobotter og kunstig intelligens.

Healthcare DENMARK

Healthcare DENMARK (HCD) er et offentligt-privat partnerskab, som arbejder for at øge kendskabet til Danmark som den førende ’Nation of Health’, hvor udlandet kan få inspiration til at løse sundhedsudfordringer via danske og syddanske løsninger inden for sundhed, life science, offentlig-privat innovation m.v.

Partnerne i HCD er, ud over Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Region Midtjylland ,bl.a. Udenrigs-, Sundheds- og Erhvervsministeriet, Danske Regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv samt virksomheder som fx Novo Nordisk, Leo Pharma, Lundbeck, Systematic, MIR og Abena.

I 2020 etablerede Healthcare DENMARK det nationale besøgscenter ’Nation of Health’ i Odense. Industriens Fond bevilgede 17 mio. kr. til besøgscentret. Region Syddanmark havde en aktiv rolle i etableringen af besøgscentret sammen med de øvrige partnere i Campus Odense-samarbejdet: Syddansk Universitet, Odense Kommune og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Besøgscentret formidler de nationale styrker inden for life science og velfærdsteknologi til udenlandske delegationer. Derudover præsenteres de regionale styrker og eksempler på nye teknologiske løsninger, bl.a. transportrobotten MIR samt løsninger til nedbringelse af sundhedsvæsenets energiforbrug.

Healthcare DENMARK har sekretariat, kombineret med besøgscentret ’Nation of Health’, i Forskerparken i Odense samt kontor i København. I Odense er Healtcare DENMARK nabo til Syddansk Sundhedsinnovation, og tæt på Odense Robotics, Danish Life Science Cluster, Syddansk Universitet og Nyt OUH. Besøgscentret er suppleret med et virtuelt besøgscenter.

Yderligere oplysninger hos

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905

Olav Sønderskov

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


61 39 98 53

Mads Mathias Kyed

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


24466127
APPFWU02V