Skip til primært indhold

Offentlig-Privat Innovation

Region Syddanmark arbejder sammen med en række offentlige og private aktører om sundhedsklyngen Danish Life Science Cluster samt om Healthcare DENMARK, som er et internationalt udstillingsvindue for danske sundhedsløsninger

Danish Life Science Cluster

Region Syddanmark har haft en aktiv rolle i etableringen af den nye, landsdækkende sundhedsklynge, Danish Life Science Cluster. Sundhedsklyngen skal gennem offentligt-privat samarbejde skabe nye sundhedsløsninger og -produkter inden for velfærdsteknologi og life science til gavn for borgere og virksomheder i hele landet. Region Syddanmark vil via en partnerskabsaftale indgå et tæt samarbejde med klyngens syddanske filial om aktiviteter, der understøtter de særlige syddanske styrker.

Klyngen har opnået tilsagn om finansiering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Regionsrådet har reserveret 3 mio. kr. til samarbejdet med den landsdækkende klynge. Disse midler udmøntes gennem partnerskabsaftalen. Den syddanske filial etableres i Odense med afsæt i syddanske styrker inden for velfærdsteknologi, sundhedsrobotter og kunstig intelligens.

Healthcare DENMARK

Healthcare DENMARK er et nationalt markedsføringskonsortium, der præsenterer udenlandske delegationer for danske løsninger inden for life science og sundheds- og velfærdsteknologi, bl.a. hospitalsbyggeri, personlig medicin, tværsektorielt samarbejde, telemedicin osv.

I 2020 har Healthcare Denmark etableret det nationale besøgscenter ’Nation of Health’ i Odense. Industriens Fond har bevilget 17 mio. kr. til besøgscentret. Region Syddanmark har en aktiv rolle i etableringen af besøgscentret sammen med de øvrige partnere i Campus Odense-samarbejdet – Syddansk Universitet, Odense Kommune og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Besøgscentret formidler de nationale styrker inden for life science og velfærdsteknologi til udenlandske delegationer. Derudover præsenteres de regionale styrker og eksempler på nye teknologiske løsninger, bl.a. UVD-robotten og transportrobotten MIR samt løsninger til nedbringelse af sundhedsvæsenets energiforbrug.

Nation of Health ligger i Forskerparken i Odense ved siden af Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Robotics, Welfare Tech/ Danish Life Science Cluster og tæt på Syddansk Universitet og Nyt OUH. 

Yderligere oplysninger hos

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905
APPFWU01V