Skip til primært indhold

Tidsplan og analysegrundlag for ny regional udviklingsstrategi

Regional udviklingsstrategi 2024-2027 skal vi være sammen om. Se baggrundsmaterialet og tidsplanen for implementering af strategien,

Den nuværende regionale udviklingsstrategi, Fremtidens Syddanmark, udløber ved udgangen af 2023. Regionsrådet har derfor i en forbindelse besluttet, at der skal udarbejdes en strategi, der kan gælde fra 2024.

Det fremgår af Erhvervsfremmeloven, at regionerne kan, efter høring af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, udarbejde en regional udviklingsstrategi. Udviklingsstrategien kan omfatte:

  • Lovhjemlede opgaver inden for regional udvikling, herunder kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse, og miljø.
  • Samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning samt evt. grænseoverskridende samarbejder. 

Tidsplan for udarbejdelsen af den nye regionale udviklingsstrategi:

  • Efterår/vinter 2022: Politiske drøftelser i udvalget for regional udvikling og regionsrådet
  • Vinter 2022-2023: Møder med borgere, samarbejdspartnere og kommuner
  • 1. kvartal 2023: Første udkast til strategi vedtages i regionsrådet
  • 2. kvartal 2023: Udkast til høring i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • Medio 2023: Udkast til strategi sendes i offentlig høring
  • December 2023: Endelig strategi vedtages i regionsrådet 

Indholdsmæssigt skal FN’s verdensmål fortsat danne ramme for strategien, og verdensmål 17 med partnerskaber for handling er et bærende princip for regionens udviklingsindsats.

Målet er at udarbejde en klar og fokuseret strategi, der fastholder og videreudvikler det arbejde, der er sat i gang med den nuværende strategi Fremtidens Syddanmark, herunder ikke mindst i forhold til uddannelse, klima og det dansk-tyske samarbejde samt i forhold til at skabe synergier med de tværkommunale samarbejder.

APPFWU02V