Skip til primært indhold

Syddansk Uddannelsesforum

Region Syddanmark samler i Syddansk Uddannelsesforum repræsentanter fra forskellige aktører inden for den syddanske uddannelses- og arbejdsmarkedssektor. Syddansk Uddannelsesforum skal bl.a. rådgive regionsrådet vedr. uddannelsespolitiske initiativer.

Syddansk Uddannelsesforum 

Hvad er Syddansk Uddannelsesforum?

Formålet med Syddansk Uddannelsesforum er at kvalificere uddannelsesindsatsen i Syddanmark gennem viden, erfaringer og synspunkter inden for uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren.

Syddansk Uddannelsesforum skal sikre, at aktører i uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren, via deres repræsentanter, bliver hørt og inddraget i relevant omfang i forbindelse med aktuelle uddannelsespolitiske problemstillinger og temaer i regionen og på landsplan. Samtidig skal Syddansk Uddannelsesforum skabe grundlag for en kvalificeret og mangfoldig dialog om uddannelse.

Syddansk Uddannelsesforum skal understøtte et tværgående samarbejde på uddannelsesområdet i Syddanmark, hvor alle aktører bakker op om de samme mål og indsatsområder på uddannelsesområdet og så vidt muligt trækker i samme retning. 

Hvem er med i Syddansk Uddannelsesforum?

Medlemmerne i Syddansk Uddannelsesforum er udvalgt af følgende aktører i Syddanmark:

 • Regionsrådet (2 medlemmer)
 • Kommunerne (2 medlemmer)
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (1 medlem)
 • De forberedende grunduddannelser, FGU (1 medlem)
 • De almene gymnasier (1 medlem)
 • De tekniske erhvervsskoler (1 medlem)
 • De merkantile erhvervsskoler (1 medlem)
 • Landbrugsskolerne (1 medlem)
 • Social- og sundhedsskolerne (1 medlem)
 • VUC’erne (1 medlem)
 • Studievalg Danmark (1 medlem)
 • De korte videregående uddannelser (1 medlem)
 • De mellemlange videregående uddannelser (1 medlem)
 • Universitetsuddannelserne (1 medlem)
 • De kunstneriske videregående uddannelser (1 medlem)
 • AMU (1 medlem)
 • Erhvervsorganisationerne (2 medlemmer)
 • Arbejdstagerorganisationerne (2 medlemmer)
 • Arbejdsmarkedskontor Syddanmark (1 medlem)

Syddansk Uddannelsesforum 2022-2025

Syddansk Uddannelsesforum blev nedsat i 2018 som en videreudvikling af Syddansk Uddannelsesaftale fra 2009.

Regionsrådet har i januar 2022 besluttet at videreføre Syddansk Uddannelsesforum for perioden januar 2022 til december 2025 og medlemmerne udvælges for samme periode.

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU01V