Skip til primært indhold

Syddansk Uddannelsesforum

Region Syddanmark samler i Syddansk Uddannelsesforum repræsentanter fra forskellige aktører inden for den syddanske uddannelses- og arbejdsmarkedssektor. Syddansk Uddannelsesforum skal bl.a. rådgive regionsrådet vedr. uddannelsespolitiske initiativer.

Syddansk Uddannelsesforum 

Hvad er Syddansk Uddannelsesforum?

Formålet med Syddansk Uddannelsesforum er at kvalificere uddannelsesindsatsen i Syddanmark gennem viden, erfaringer og synspunkter inden for uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren.

Syddansk Uddannelsesforum skal sikre, at aktører i uddannelses- og arbejdsmarkedssektoren, via deres respektive repræsentanter, bliver hørt og inddraget i relevant omfang i forbindelse med aktuelle uddannelsespolitiske problemstillinger og temaer i regionen.

Syddansk Uddannelsesforum skal understøtte et tværgående samarbejde på uddannelsesområdet i Syddanmark, hvor alle aktører bakker op om de samme mål og indsatsområder på uddannelsesområdet og så vidt muligt trækker i samme retning. 

Hvem er med i Syddansk Uddannelsesforum?

Medlemmerne i Syddansk Uddannelsesforum er udvalgt af følgende aktører i Syddanmark:

 • Regionsrådet (2 medlemmer)
 • Kommunerne (2 medlemmer)
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (1 medlem)
 • De almene gymnasier (1 medlem)
 • De tekniske erhvervsskoler (1 medlem)
 • De merkantile erhvervsskoler (1 medlem)
 • Landbrugsskolerne (1 medlem)
 • Social- og sundhedsskolerne (1 medlem)
 • VUC’erne (1 medlem)
 • Studievalg (1 medlem)
 • De korte videregående uddannelser (1 medlem)
 • De mellemlange videregående uddannelser (1 medlem)
 • De lange videregående uddannelser (1 medlem)
 • Erhvervsorganisationerne (1 medlem)
 • Arbejdstagerorganisationerne (1 medlem)
 • Arbejdsmarkedskontoret (1 medlem)
 • Den Forberedende Grunduddannelse (1 medlem)

Syddansk Uddannelsesaftale blev til Syddansk Uddannelsesforum

Syddansk Uddannelsesforum er den organisering, der skal videreføre Syddansk Uddannelsesaftale, foreløbigt for perioden 2018-2021. Syddansk Uddannelsesforum er dermed en videreudvikling og tilpasning af Syddansk Uddannelsesaftale, som blev etableret i september 2009 som et fireårigt initiativ, og i 2013 blev aftalen videreført for en ny fireårig periode frem til udgangen af 2017.

Den 25. september 2017 besluttede regionsrådet at videreføre Syddansk Uddannelsesaftale efter 2017 i en revideret form, og med opbakning fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale blev der udarbejdet udkast til et kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum, som regionsrådet godkendte den 22. januar 2018. 

APPFWU02V