Skip til primært indhold

Uddannelse og Bildung i grænseregionen

Formålet med Uddannelse og bildung i grænseregionen har været at øge elevernes engagement i tysk og vække deres interesse for en karriere, der involverer tysk.

Med projektet søgte man at imødegå den problematik, at elevernes interesse i tysk har været dalende, samtidig med at behovet for medarbejdere med gode tyskkundskaber i grænselandet har været stigende.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Forandringsindsats 1: Tysk undervisningsforløb i samarbejde med nordtyske virksomheder og institutioner.
Forandringsindsats 2: Elev-til-elev undervisningsforløb, hvor elever fra HHX/STX underviste elever fra folkeskolen med eksempler fra grænseregionen. Dette gik under betegnelsen ”Botschafter”.
Forandringsindsats 3: Ekskursioner/studieture til Tyskland med mindst én overnatning og endagsekskursioner til nordtyske virksomheder og uddannelses- og kulturinstitutioner.
Forandringsindsats 5: Fællesarrangementer på de involverede skoler.
Forandringsindsats 6: Formidling af praktikaftaler i samarbejde med det tyske Industri-og Handelskammer i Flensborg (IHK).

Resultater

Projektet er lykkedes med at afholde de planlagte aktiviteter. Af de 15 planlagte undervisningsforløb, er 16 forløb blevet udviklet og gennemført. Der er afholdt 15 elev-til-elev-undervisningsforløb, 15 ekskursioner med overnatning, 20 endagsekskursioner og 10 fællesarrangementer på de deltagende skoler. Der er også afholdt ét seminar for studievejledere og fire seminarer for undervisere på tværs af uddannelsesstederne.

Projektets primære bidrag er, at der er på de deltagende skoler er kommet et større fokus på faget tysk og dets anvendelighed og relevans blandt både elever og lærere. Flere elever oplever, at de har fået mere viden om tysk kultur og historie og de vurderer selv, at de deltager mere aktivt i tyskundervisningen. Der er også flere elever, der har fået større lyst til dygtiggøre sig i tysk.

Selvom projektet har haft en positiv indflydelse på elevernes faglige viden og engagement, har det ikke kunnet aflæses i elevernes forventede fremtidige uddannelses- og karrierevalg. I de kvalitative interviews kommer det dog til udtryk, at selvom man ikke forventer at tage et job eller uddannelse, hvor tysk er bærende, så anser man tyskkundskaber som en konkurrencefordel på jobmarkedet generelt.

På nogle af de deltagende skoler har flere elever valgt at skrive større opgaver om tysk, og flere elever har ønsket at hæve det faglige niveau. Der er desuden sket en stigning i karaktergennemsnit blandt de elever, der har taget et Sprachdiplom og flere har søgt om praktik i udlandet (PIO) i Tyskland.

Parter

  • Det blå gymnasium i Tønder
  • Tønder Handelsskole
  • Tønder Gymnasium og HF
  • Aabenraa Statsskole
  • Det Blå Gymnasium i Sønderborg
  • Statsskolen i Sønderbog
  • VUC Sønderjylland – primært Sønderborg og Tønder afdelinger
  • EUC Syd
  • Vidensby Sønderborg
  • Skoleforvaltningen i Tønder og Aabenraa 

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden januar 2018 – december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.460.416,00 kr., hvoraf 75 % blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V