Skip til primært indhold

Tysk til tiden

Tre handelsgymnasier (HHX) er gået sammen om at skabe en større motivation for at lære tysk gennem udvikling og afprøvning af tre forskellige indsatser. Tyskfaglige undervisningsforløb, tværfagligt samarbejde og samarbejde mellem gymnasier, læreruddannelser og grundskoler.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets indsats består af udvikling og afprøvning af elevmotiverende undervisningsforløb og tværfagligt samarbejde i tyskfaget med fokus på kommunikation og med inddragelse af digitale læringsmidler. Projektet vil desuden arbejde med brobygningsindsatser, som strækker sig fra grundskolen, over gymnasiet til lærerseminaret. Elever med særlig interesse for og kompetencer inden for tysk (elevambassadører) vil i samarbejde med lærerstuderende fra UCL i Jelling udvikle undervisningsforløb, som elevambassadørerne underviser ud fra i grundskolerne. Desuden vil der blive arrangeret temadage i tysk for særligt interesserede grundskoleelever og gymnasieelever.

Fælles for alle indsatser er, at den særlige merkantile faglighed på handelsgymnasierne indarbejdes i form af toning af forløb og tværfaglige samarbejder mhp. at give HHX-elever og grundskoleelever en viden om tysk som tillægskompetence til merkantile fag. Sidst vil projektet samarbejde med Goethe-Institut Dänemark om sprogcertificeringer.

Forventede resultater

  • Antallet af 1.g elever, der i screeninger viser større og mere sikkert ordforråd i tysktalende præsentationer skal være steget med 10 % i forhold til før projektstart.
  • Antallet af grundskoleelever, der vælger tysk som andet fremmedsprog i gymnasiet, skal i løbet af hele projektperioden være steget med 5 procentpoint i forhold til 2023.
  • Andelen af HHX-elever, der vælger at løfte tysk fra B- til A-niveau i 3.g skal stige med 10 % i løbet af projektperioden i forhold til 2023.

Parter

  • Campus Vejle (HHX)
  • Rybners (HHX)
  • Tietgen (HHX)
  • UCL, Jelling
  • Goethe-Institut Dänemark

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2024 til december 2025 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.612.497,88 kr.

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU02V