Skip til primært indhold

Tysk i et karriereperspektiv

Projektet vil styrke unges interesse for tysk sprog og kultur og give elever et indblik i, hvilke jobmuligheder gode tyskkundskaber giver.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Karrierelæring er kernen i projektet, og skal derfor via projektets aktiviteter indarbejdes som en fast og grundlæggende del af tyskundervisningen både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. I projektet samarbejder skolerne med lokale virksomheder, hvor eleverne præsenteres for jobs, der kræver gode tyskkundskaber. Derudover gennemføres elev til elev undervisning, hvor gymnasieelever underviser grundskoleelever i fx turismeerhvervet. Som led i projektet udarbejdes og afprøves nyt undervisningsmateriale, som suppleres med ekskursioner til tyske skoler, institutioner og virksomheder. Sprogcertificering integreres i den daglige undervisning på hhx, stx og afprøves på hf og eud.

Forventede resultater 

  • 80 % af de deltagende elever har generelt fået mere interesse for faget tysk.
  • 80 % af eleverne er bevidste omkring de karrieremuligheder som tyskkompetencer giver på arbejdsmarkedet.
  • 30 % af eleverne, der har faget tysk, deltager i sprogcertificering.

Parter 

  • Det Blå Gymnasium, Tønder
  • Det Blå Gymnasium, Sønderborg
  • Aabenraa Statsskole
  • Haderslev Katedralskole
  • Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.657.725,80 kr.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V