Skip til primært indhold

Sprogcoaching i tysk

Projektet vil afprøve og implementere metoden sprogcoaching for alle elever med tysk på B-niveau på Sct. Knuds Gymnasium. Derigennem forventes det, at eleverne får lyst til at deltage mere i undervisningen, og at flere vælger tysk på A-niveau, fordi deres sproglige kompetencer bliver forbedrede.

Sprogcoaching består af individuelle coaching-forløb i tysk og formålet er, at give eleverne nogle personlige strategier til at kunne lære tysk og oplevelsen af at kunne tale sproget.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Den vigende interesse for sprogfag, herunder tysk, opleves på Sct. Knuds Gymnasium ved, at søgningen til tysk A ikke er stor nok til oprettelsen af et hold. For at vende denne tendens vil projektet afprøve og implementere metoden ”sprogcoaching”.

Sprogcoachingforløbet starter i 1.g. med, at den enkelte elev coaches individuelt af læreren, med henblik på at opstille en plan for elevens læring i tysk. Denne plan følges op og justeres gennem parcoachinger fortløbende i 1g, hvor eleverne coacher hinanden. Samme model gentages i 2.g, hvor coachingen i højere grad handler om at følge op på elevernes mål og tilpasse disse til elevens niveau og læringsproces.

Projektets indsats består konkret af coachingforløb i 3 klasser med start i skoleåret 2023/2024 og for alle tysk-b hold med start i skoleåret 2024/25. Desuden efteruddannes yderligere 3 tysklærere som sprogcoaches, mens resten af tysklærerne introduceres til metoden og lærer at anvende den gennem en workshop.

Forventede resultater

  • At det igen bliver muligt at oprette Tysk A (fortsættersprog) på Sct. Knuds Gymnasium.
  • De afsluttende standpunktskarakterer for tysk B stiger efter endt forløb i 2026 med 10 % i forhold til karaktergennemsnittet for afslutterhold på tysk B på Sct. Knuds Gymnasium i 2023.
  • 45 % af målgruppens elever oplever øget motivation og 65 % af målgruppens elever oplever, at de har fået mere mod på at deltage aktivt i egen læringsproces.

Parter

  • Sct. Knuds Gymnasium

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden september 2023 til maj 2027 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 929.055,30 kr.

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU02V