Skip til primært indhold

FVU og den kompetente samfundsborger

Projektet havde til formål at styrke virksomhedsansattes basale færdigheder inden for skrivning, læsning, regning, engelsk og IT. En mere fleksibel og virtuel tilrettelæggelse af forberedende voksenundervisning (FVU) på tværs af de syddanske voksenuddannelsescentre (VUC) skulle gøre det muligt at samle et tilstrækkeligt antal kursister til at oprette branche- eller virksomhedsrettede forløb.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Det var projektets intention at udvikle og afprøve et fælles udbud af fjernundervisning i alle fag inden for FVU på tværs af de syddanske VUC’er.

Projektet lykkedes med at udvikle undervisningsmaterialer til fjernundervisning i FVU og ordblindeundervisning, og samarbejdet mellem underviserne på tværs af VUC’erne er som følge af projektet blevet styrket. Materialerne er desuden blevet udbredt til øvrige VUC’er i landet via VUC Erhverv.   

Projektet mødte dog også en række udfordringer undervejs. Herunder måtte Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste udgå som testvirksomhed som følge af krigen i Ukraine. Det viste sig i det hele taget udfordrende at samle et tilstrækkeligt antal virksomhedskursister til at kunne oprette hold, bl.a. fordi virksomhederne efterspørger et mere virksomheds- eller branchespecifikt tilbud. Derfor blev der i projektperioden ikke oprettet undervisning på tværs af de syddanske VUC’er, og projektets aktiviteter måtte tilpasses undervejs.

Udvalgte resultater 

Det har ikke været muligt at følge op på projektets kvantitative målsætninger, da der i projektperioden ikke blev afholdt undervisning på tværs af VUC’er som forventet.   

Projektet blev evalueret af en ekstern partner. Evalueringsrapporten kan fremsendes ved kontakt til nedenstående.

Parter 

  • HF & VUC FYN
  • VUC Syd
  • VUC Vest
  • Kolding HF & VUC
  • VUC Campus Vejle
  • HF & VUC Fredericia
  • Vitec (virksomhed)
  • Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2022 til 1. december 2023 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.399.503,60 kr.

APPFWU02V