Skip til primært indhold

Sådan søger du uddannelsespuljen

Læs om regionens strategi, indsatsområderne inden for uddannelse, frister for at søge uddannelsespuljen og hvordan du søger uddannelsespuljen

Når du vil søge støtte til et projekt, skal du sætte dig ind i flere ting.

Her kan du læse, hvad du gør, når du har fået en idé til et uddannelsespuljeprojekt, samt hvordan du forbereder dig bedst på at skrive en ansøgning til regionens uddannelsespulje. 

Kontakt uddannelsesteamet for at få hjælp til din ansøgning 

Du er altid meget velkommen til at kontakte en medarbejder i uddannelsesteamet for hjælp og sparring. 

Fra idé til ansøgning

Har din uddannelsesinstitution fået en god idé og vil gerne søge midler fra uddannelsespuljen? 

Regionsrådet vedtog den 18. december 2023 en ny regional udviklingsstrategi "Sammen om fremtidens Syddanmark".

Læs regionens strategi Regional udviklingsstrategi 2024-2027: Sammen om fremtidens Syddanmark 

På uddannelsesområdet indeholder strategien tre indsatsområder (fremgår af s.31):

 • Fremme den enkeltes kompetencer
 • Understøtte adgang til gode og bæredygtige uddannelsesmuligheder i hele regionen
 • Bidrage til at flere unge trives

Ansøgninger til uddannelsespuljen skal bidrage til ét af indsatsområderne i strategien "Sammen om fremtidens Syddanmark". 

Krav og kriterier for større uddannelsesprojekter

For at komme i betragtning til støtte fra regionens uddannelsespulje gælder der nogle krav og kriterier, som du kan læse om på denne side.

Krav

Et projekt skal leve op til følgende krav for at kunne modtage støtte fra uddannelsespuljen:

 • Ansøger er en ungdomsuddannelsesinstitution eller en institution for forbedrende grunduddannelse.
 • Der er tale om et udviklingsprojekt (dvs. ikke driftsstøtte).
 • Medfinansieringen er mindst 25 procent af de samlede udgifter.
 • Projektet bidrager til indsatsområderne inden for uddannelse i den regionale udviklingsstrategi eller er en særlig prioriteret indsats for regionsrådet.
 • Projektet bygger videre på eksisterende viden og erfaringer.
 • Projektets leverancer/viden/koncepter mv. stilles til rådighed for offentligheden, og projektet skal stå til rådighed for videndeling initieret af regionen.

Kriterier

Lever projektet op til ovenstående krav, vil projekterne blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

 • Projektet bidrager til indsatsområderne inden for uddannelse i den regionale udviklingsstrategi.
 • Der er sammenhæng mellem projektets aktiviteter, målgruppe og budget.
 • Projektet sandsynliggør at indsatsen vil føre til den forventede forandring.
 • Projektet samler flere og relevante parter om at gennemføre projektets aktiviteter og opnå de forventede resultater.
 • Projektets indsats forankres bredt i organisationen og kan videreføres hos parterne.

Krav og Kriterier for mindre uddannelsesprojekter

For at komme i betragtning til støtte fra regionens uddannelsespulje gælder der nogle krav og kriterier, som du kan læse om på denne side.

Krav

Der stilles en række krav til projekter, hvortil der søges midler fra uddannelsespuljen. Hvis et projekt ikke lever op til kravene, vil det ikke kunne modtage støtte fra regionsrådets uddannelsespulje. Der stilles krav om, at:

 • Ansøger er en ungdomsuddannelsesinstitution eller en institution for forbedrende grunduddannelse.
 • Der er tale om et udviklingsprojekt (dvs. ikke driftsstøtte).
 • Medfinansieringen er mindst 25 procent af de samlede udgifter.
 • Projektet bidrager til indsatsområderne inden for uddannelse i den regionale udviklingsstrategi eller er en særlig prioriteret indsats for regionsrådet.
 • Projektet bygger videre på eksisterende viden og erfaringer.
 • Projektets leverancer/viden/koncepter mv. stilles til rådighed for offentligheden, og projektet skal stå til rådighed for videndeling initieret af regionen.

Kriterier

Lever projektet op til ovenstående krav, vil projekterne blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

 • Projektet bidrager til indsatsområderne inden for uddannelse i den regionale udviklingsstrategi.
 • Der er sammenhæng mellem projektets aktiviteter, målgruppe og budget.
 • Projektet sandsynliggør at indsatsen vil føre til den forventede forandring.

Idéskabelon

Hent Idéskabelon (Word) og udfyld den med jeres projektidé. Derefter sender du den til regionen på mail uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk

Uddannelsesteamet læser din projektidé og kontakter dig med henblik på at indgå en dialog om jeres projekt.

Det er ikke et krav at du kontakter uddannelsesteamet med din idé, inden du sender selve ansøgningen til uddannelsespuljen, men en anbefaling.

Send en ansøgning til uddannelsespuljen 

Efter du har været i dialog med uddannelsesteamet om din projektidé kan du gå videre og begynde at skrive selve ansøgningen til uddannelsespuljen. Udover at udfylde ansøgningsskemaet skal du udfylde en aktivitetsoversigt og et budget. 

Ansøgningen skal indeholde 

 • Ansøgningsskema
 • Budgetskema (den første fane i bilagsfilen)
 • Aktivitetsbudget (den anden fane i bilagsfilen)
 • Aktivitetsoversigt (den tredje fane i bilagsfilen)

Evaluering af uddannelsespuljeprojekter

Afventer

Send ansøgningen med bilag til uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk 

 • Den 15. januar.
 • Den 15. september.

 

Kontakt uddannelsesteamet og få hjælp til din ansøgning

 

Uddannelsesteamet

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU01V