Skip til primært indhold

EU-midler til udvikling af indsatser på uddannelsesområdet

Region Syddanmark har fået adgang til midler fra EU's socialfond Plus for perioden 2021-2027. Formålet er at understøtte bl.a. ungdomsuddannelser til udvikling af uddannelsesområdet

EU's Socialfond Plus 2021-2027 

20% af midlerne i EU's Socialfond Plus 2021-2027 er øremærket til indsatser i regionerne. Midlerne skal styrke regionernes arbejde med ungdomsuddannelserne. Indsatsen skal være supplerende og understøtte det arbejde, som regionerne i forvejen støtter via uddannelsespuljen.

Om socialfondsprojekter

Region Syddanmark får tildelt 24,3 mio. kr. fra Socialfonden til hele programperioden. Socialfondsstøtten må maksimalt udgøre 40% af de støtteberettigede udgifter i et socialfondsprojekt. Socialfondsprojekter kan bl.a. medfinansieres af den regionale uddannelsespulje. Den regionale uddannelsesstrategi sætter rammer og retning for de udfordringer, som Region Syddanmark ønsker at støtte med uddannelsespuljen og socialfondsmidlerne.

Information om ansøgningsrunden

Principperne og processen for hvordan Region Syddanmark vil anvende midlerne fra EU´s Socialfond Plus, forventes godkendt i april måned 2022. Det betyder blandt andet, at den første tematiserede ansøgningsrunde forventes annonceret ultimo maj/primo juni 2022, og den første ansøgningsfrist forventes at være i efteråret 2022.

Kontakt uddannelsesteamets medarbejdere for nærmere information

Ved spørgsmål og øvrig interesse opfordrer vi til at tage kontakt til uddannelsesteamets medarbejdere i Region Syddanmark. Uddannelsesteamet kan give sparring og vejledning i forbindelse med en potentiel ansøgning.

OBS. 

Idet programmet ikke er endeligt godkendt i EU endnu, henviser vi til programmet, der aktuelt er i høring. Se nederst på siden. 

 

Annette Keller

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201995

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU02V