Skip til primært indhold

Sundhed og Trivsel

Information om Region Syddanmarks Sundhed og Trivsel

Fællesskab er nøglen til at fremme sundhed og trivsel

Det viser resultaterne fra projekt ’Sundhed, kultur og natur’, som Region Syddanmark i samarbejde med Designskolen Kolding og Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik har gennemført i de seneste 2½ år.

Den 13. oktober 2021 afsluttede vi projektet med en event om Fællesskaber og trivsel i Spinderihallerne i Vejle. De ca. 90 engagerede deltagere fik masser af inspiration til, hvordan de kan bruge værktøjet ’fif – fællesskab i fokus’ til at opbygge fællesskaber i foreninger, kommunale forløb, undervisning og i mange andre sammenhænge.

Værktøjet 'fællesskab i fokus - fif' er udviklet og testet i samarbejde med foreninger og kommunale forløb, fx i forløb for socialt udsatte, for sorggrupper og for stressramte. Det kan bruges af instruktører og ledere i idrætsforeninger, frivillige organisationer, på arbejdspladser, i undervisning samt naturligvis i kommunale forløb for forskellige målgrupper.

Værktøjskassen ’fif for unge’ – er testet og udviklet sammen med elever, lærere og trivselsmedarbejdere på ungdomsuddannelser

Værktøjet 'fif - fællesskab i fokus'

'fif' er udformet som en sekskantet æske og indeholder seks emner, som kan anvendes af instruktører og gruppeledere til at opbygge fællesskaber mere systematisk. De seks emner er: mål, medansvar, kodeks, struktur, tjek ind og fortællinger. Hvert emne beskrives i hver sin trekant med eksempler, som instruktøren eller gruppelederen efter behov kan tage udgangspunkt i, når gruppen mødes.

'fif for unge'

’fif for unge’ er et værktøj, som skal hjælpe unge med at opbygge fællesskab på uddannelserne og bidrage til at fremme unges sundhed og trivsel. Værktøjet er blevet til i et tæt samarbejde med trivselsmedarbejdere, lærere og unge på en række ungdomsuddannelser.

Med ’fif for unge’ får flere unge mulighed for at indgå aktivt i et fællesskab. ’fif’ kan være med til at bryde isolation og afhjælpe ensomhed, som bl.a. har været resultatet for mange unge efter mange måneders hjemmeundervisning og mangel på socialt samvær i på uddannelserne og i fritiden under corona-nedlukningen.

'fif for unge' er også udformet som en sekskantet æske med seks emner, som skal hjælpe unge med at arbejde systematisk med opbygning af fællesskaber. De seks emner er: mål, medansvar, kodeks, struktur, tjek ind og fortællinger. Hvert emne beskrives i hver sin trekant med eksempler, så eleverne kan arbejde med emnerne i praksis.

'fif for unge' understøttes af korte, grafiske videofilm, der fortæller, hvordan eleverne kan arbejde med de forskellige kategorier. Videofilmene kan ses her under videos.

Til hvert emne hører et farvet flag, og når holdet eller klassen har arbejdet med et emne, skriver de beslutningerne på et tilhørende flag og hænger det op på en flagranke, så det er synligt for alle og en festlig påmindelse om fælleskabet i klassen.

’Fif for unge’ er udviklet med udgangspunkt i samspillet mellem teori og praksis og har fokus på leg og interaktion mellem mennesker. Det er et fysisk værktøj til inden- og udendørs brug.

 

Fællesskaber er nøglen til kultur- og naturaktive borgere ’Fif’ er oprindeligt udviklet i projektet ”Sundhed, kultur og natur”, der skal være med til at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel ved at borgerne deltager i forløb i naturen eller i kulturtilbud.  Fællesskaber har stor indflydelse på vores lyst til at deltage i kultur- eller naturaktiviteter. Men fællesskaber opstår ikke altid af sig selv. Det var her, behovet for ’fif’ opstod.  ’Fif’ er udviklet sammen med en følgegruppe, som består af repræsentanter fra kommuner og organisationer samt ungdomsuddannelser i forskellige geografiske områder af Syddanmark.  Baggrund for projektet   Regionsrådet satte i 2019 gang i et toårigt forprojekt ”Sundhed, kultur og natur”. Borgerne i regionen skal have gode muligheder for at tage hånd om egen sundhed, så de  kan holde sig  mentalt og fysisk raske. Det er en del af den syddanske strategi og understøtter desuden FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.  Projektet gennemføres i samarbejde med kommuner og organisationer og har afdækket, hvad der findes af viden og forskning om kultur- eller naturaktiviteter, der forbedrer borgernes fysiske eller mentale sundhed og trivsel.

Baggrund for projekt 'Sundhed, kultur og natur'

Regionsrådet satte i 2019 gang i et toårigt forprojekt ”Sundhed, kultur og natur”. Borgerne i regionen skal have gode muligheder for at tage hånd om egen sundhed, så de kan holde sig mentalt og fysisk raske. Det er en del af den syddanske strategi og understøtter desuden FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.

Projekt 'Sundhed kultur og natur' blev gennemført af Region Syddanmark, Designskolen Kolding og Syddansk Universitet Institut for Idræt og Biomekanik i samarbejde med kommuner og organisationer. Projektet har afsøgt, hvad der findes af viden og forskning om kultur- eller naturaktiviteter, der forbedrer borgernes fysiske eller mentale sundhed og trivsel.

Resultaterne viste bl.a., at fællesskab har stor indflydelse på vores lyst til at deltage i kultur- eller naturaktiviteter. Men fællesskaber opstår ikke altid af sig selv. Det var her, behovet opstod for at få et værktøj til at opbygge fællesskab. 

’fif’ er udviklet sammen med en følgegruppe, som består af repræsentanter fra kommuner og organisationer samt i forskellige geografiske områder af Syddanmark. 'fif’ er udviklet med udgangspunkt i samspillet mellem teori og praksis og har fokus på interaktion mellem mennesker. Det er et fysisk værktøj til inden- og udendørs brug.

For yderligere information og ’fif’, er du velkommen til at kontakte

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905
APPFWU02V