Skip til primært indhold

Analyser og viden

Information om Region Syddanmarks Analyser og Viden

Der er udarbejdet flere analyser, der underbygger viden om geografisk forskel og ulighed i sundhed. Det drejer sig bl.a. om en analyse af forbrug af sundhedsydelser i Vollsmose samt af forskellen i mental trivsel blandt regionens unge mellem 16 og 24 år afhængig af igangværende uddannelse og beskæftigelsesgrad. Desuden samarbejdes med Samordningsforum i Sønderjylland om et pilotprojekt, som belyser brugen af kommunale og regionale sundhedsydelser og derved tester potentialet i at dele data på tværs af administrative grænser inden for den samme geografi.

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905
APPFWU01V