Skip til primært indhold

Sundhed og Trivsel

Opbygning af fælleskab med værktøjet 'fif - fællesskab i fokus'

Fællesskaber er nøglen til kultur- og naturaktive borgere ’Fif’ er oprindeligt udviklet i projektet ”Sundhed, kultur og natur”, der skal være med til at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel ved at borgerne deltager i forløb i naturen eller i kulturtilbud.  Fællesskaber har stor indflydelse på vores lyst til at deltage i kultur- eller naturaktiviteter. Men fællesskaber opstår ikke altid af sig selv. Det var her, behovet for ’fif’ opstod.  ’Fif’ er udviklet sammen med en følgegruppe, som består af repræsentanter fra kommuner og organisationer samt ungdomsuddannelser i forskellige geografiske områder af Syddanmark.  Baggrund for projektet   Regionsrådet satte i 2019 gang i et toårigt forprojekt ”Sundhed, kultur og natur”. Borgerne i regionen skal have gode muligheder for at tage hånd om egen sundhed, så de  kan holde sig  mentalt og fysisk raske. Det er en del af den syddanske strategi og understøtter desuden FN’s verdensmål om sundhed og trivsel.  Projektet gennemføres i samarbejde med kommuner og organisationer og har afdækket, hvad der findes af viden og forskning om kultur- eller naturaktiviteter, der forbedrer borgernes fysiske eller mentale sundhed og trivsel.

Oplevelsen af at være en del af et fællesskab har betydning for vores fysiske og mentale sundhed og trivsel. Derfor har Region Syddanmark i samarbejde med Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik og Designskolen Kolding udviklet et 'spil' eller et værktøj, ’fif – fællesskab i fokus’. fif kan bidrage til at opbygge bæredygtige fællesskaber på hold, i foreninger, i uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladsen. 

Her får du en introduktion til fif værktøjet og i drop-down menuen til venstre kan du få inspiration til at arbejde med fif i idrætsforeninger, i NGO'er og på uddannelsesinstitutioner - 'fif for unge'

 fif indeholder seks kategorier, der i spiludgaven fremstår som en sekskant, hvor seks trekanter sammen udgør kategorierne for fif. Hver trekant indeholder en beskrivelse af kategorien samt eksempler på øvelser.  Kategorierne kan tilpasses dine egne forløb og anvendes enkelvis eller samlet. Se eksempler her:

 

Vejledning til fif

Tjek ind/ tjek ud er en fast måde at komme ind og ud af fællesskabet på. Det er en metode til at styrke fællesskabet ved at oprette unikke metoder til at modtage hinanden ved ankomst og tage afsked når dagen er slut. Et tjek ind kan være en gestus, en aktivitet eller et ritual som deltagerne udfører hver gang holdet mødes, det samme gøre sig gældende for et tjek ud, her forekommer det blot når deltagerne tager afsked.

Holdets samlede fortælling danner et sprog for hvem I er, og bidrager på den måde til at skabe en fælles kultur på holdet. Jeres holds fælles fortælling kan både består af jeres individuelle fortællinger for hver deltager, den samlede fortælling for holdet og de oplevelser I her har gennemgået sammen, eller en kombination af begge.

Som deltager på holdet har I flere individuelle mål, som danner grundlag for jeres deltagelse. Disse individuelle mål, leder jer frem til et samlet hold mål, som er med til at skabe følelsen af fællesskab. Der er flere metoder til at finde frem til et fælles mål, og metoderne kan variere efter hvilket type af hold I er. Læs mere unde den fane der passer til din fif gruppe.

Medansvar handler om hvordan I hver i sær bidrager bedst muligt til at vedligeholde fællesskabet på jeres hold. Fordelingen af ansvaret mellem deltagere kan opnås på forskellig vis, blandt andet kan gøremål og opgaver deles op enten på grupper eller enkeltpersoner. Det er vigtigt at du bidrager med det du kan, og at I som hold er enige om det fælles ansvar.

Et fælles værdisæt kan være med til at skabe tryghed og fremme følelsen af at høre til på holdet. Starte en dialog om hvilke forventninger, regler og normer der skal forekomme på jeres hold og vær fælles om at overholde dette kodeks.

En klar struktur kan bidrage til at jeres møder på holdet bliver overskuelige, og nemmere at tilgå. Det er vigtigt at I på holdet sætter en struktur for de enkelt møder, og samler en for hele forløbet, så I løbende kan se jeres fremdrift.

fif er udviklet af Region Syddanmark i et partnerskab med Designskolen i Kolding, Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik -  og sammen med DGI, foreninger, samt en række kommuner og uddannelsesinstitutioner.

For yderligere information og ’fif’, er du velkommen til at kontakte

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905

Mads Mathias Kyed

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


24466127
APPFWU01V