Skip til primært indhold

Fremtidsscenarier

Fremtidsscenarier bidrager til at forstå udfordringer og potentialer i et helt nyt lys. De giver mulighed for at drøfte svære dilemmaer og tegne den fremtid, som vi foretrækker – og vise mulige indsatser for at nå dertil.

Region Syddanmark har deltaget i initiativet ’Nye Dage’ om fremtidsscenarier for fremtidens ældreliv’ i et partnerskab med Dansk Design Center, Danish Life Science Cluster, Tænketanken Mandag Morgen samt Aalborg, Aarhus, Gladsaxe og Københavns Kommune.

Billedet viser et eksempel på fysiske genstande, som benyttes til at beskrive et potentielt fremtidsscenarie.

Måltidspiller og ’Caregel mod hudsult’ - når vi arbejder med fremtidsscenarier, tager vi fysiske genstande i brug for at vise, hvilken fremtid vi kan bevæge os hen imod. Også selv om genstandene endnu ikke er opfundet.

Der findes en række værktøjer til at udvikle scenarier, men fælles for dem er, at de forsøger at vække vores forestillingsevne til live og giver os billeder på, hvordan fremtiden også kan se ud. Den designbaserede tilgang gør det muligt at involvere deltagerne gennem fysiske eller digitale rum, med genstande, billeder, lyd eller video.

Region Syddanmark har anvendt fremtidsscenarier i arbejdet med ’Digitale sundhedskompetencer’ for at undersøge, hvordan digitale løsninger gøres lettere tilgængelige for brugerne – og hvilke indsatser, der skal til for at nå dem.

Værktøjerne til at udvikle scenarier vil også fremover blive brugt til at involvere forskellige målgrupper i udvikling af indsatser, fx i forhold til unge og trivsel.

Plakaten på væggen viser værktøjet "De tre horisonter".

På billedet ovenfor ses de tre horisonter, som er et værktøj til udviklingen af scenarier over mulige fremtider - og eksempler på indsatser, der skal til for at nå dem.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905

Mads Mathias Kyed

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


24466127
APPFWU02V