Skip til primært indhold

Analyser og viden

Information om Region Syddanmarks Analyser og Viden

Der er udarbejdet flere analyser, der underbygger viden om geografisk forskel og ulighed i sundhed. Det drejer sig bl.a. om en analyse af forbrug af sundhedsydelser i Vollsmose samt af forskellen i mental trivsel blandt regionens unge mellem 16 og 24 år afhængig af igangværende uddannelse og beskæftigelsesgrad. 

Interaktivt data på sundhedsinnovationsområdet

Nedenfor finder du vores interaktive værktøj, hvor vi har samlet data inden for regionens udviklingsstrategi og de af FN's verdensmål, som vi arbejder med. Tryk på "Sunde levevilkår" for at se data vedrørende sundhedsinnovation.

Du kan forstørre værktøjet ved at trykke på ikonet med de to pile i nederste højre hjørne. 
(Værktøjet kan tage op til cirka 1 minut at indlæse)

Helle Knudsen

Chefkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201905

Simone Overgaard Vanting (på barsel)

Analytiker

Sundhedsinnovation og Kultur


23343651
APPFWU01V