Skip til primært indhold

Tilskud fra kulturpuljen 2014-2023

Kulturpuljen er oprettet af Regionsrådet for at støtte kulturaktiviteter i regionen. På denne side kan du finde oversigter over de støttede projekter gennem årene 2014-2023. Der uddeles tilskud 1-2 gange årligt fra kulturpuljen.

Her kan du se hvilke projekter, der er bevilget støtte til fra kulturpuljen

Tre-årigt forsøg med kontinuerlig korsang på udvalgte skoler

I projektet tilbydes børn at gå til korsang. Det giver børn mulighed for deltage i korsang decentralt på skoler særligt i kommunernes yderområder, hvor kontinuerlige forløb styrker børnenes sangglæde, indlæring, fællesskab og trivsel. Deltagelse i korsang på skolen kan derudover inspirere børnene til at dyrke korsang i områdets talentmiljøer, fx Haderslev Domkirkes Pigekor og Drengekor, Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt kor i Tønder Kommune, hvor et sangcenter er under opbygning. Bevilget 220.000 kr. til Det Sønderjyske Sangcenter

 

Rued Langgaard Festival 2023 - udviklingsprojekt

Rued Langgaard Festival er en klassisk festival, hvor musik, sted og forskellige kunstarter forenes i fire intense dage i Ribe. I projektet afprøves bl.a. en vandrekoncert med ny musik inspireret af den gamle bys lyde og særlige stemninger og Langgaards musik og tekster, og minikoncerter med blæserkvintet og talks med fokus på festivalens tema for 2023, Nordisk Drøm, samt udvikling af et korrepertoire med udgangspunkt i Langgaards musik. Med udviklingstiltagene skal festivalen række ud til bl.a. et bredere og yngre publikum og andre musikinteresserede. Bevilget 200.000 kr. til Rued Langgaard Selskabet.

 

50 år med kortfilm i Danmark

I 2025 har OFF, Odense International Film Festival, eksisteret i 50 år. Fejringen skal gennem forskellige tiltag og aktiviteter markedsføre OFF som et kulturelt fyrtårn i regionen, der tilbydre gæster såvel som borgere unikke oplevelser. Med projektet ”Fra kort til lang” udvikles testudgaver af et nyt festivalkoncept for spillefilm kaldet ”Spring”. Konceptet skal efter testperioden lanceres som en selvstændig festival, som afvikles om foråret, og som kan medvirke til at tiltrække filminteresserede også om foråret, hvor den nuværende OFF finder sted i august. Bevilget 400.000 kr. til OFF, Odense International Film Festival.

 

Ærø Litteratur Festival

Ærø Litteratur Festival er en ny festival, som kombinerer litteratur og musik med oplæg fra 10 forfattere og 5 spændende musikalske indslag. Gennem forskellige oplæg behandles temaer som køn og identitet, samfundsklasser og social arv, flygtninge og klima - temaer som også retter sig mod det unge publikum. Gennem musikken skabes rum til refleksion og omtanke – for såvel lokale som udenøs deltagere, som vil opleve Ærø som Litteratur Øen, hvor flere danske og udenlandske forfattere enten bor eller har tætte bånd til Ærø. Bevilget 80.000 kr. til Foreningen Ærø Litteratur Festival.

 

Museet for eventyrrester

”Museet for eventyrrester” er en installationsforestilling for de 4 til 8 årige med fokus på bl.a. H.C. Andersens eventyr og folkeeventyr. Forestillingen dykker ned i skattekister fyldt med H. C. Andersens eventyr og danske folkeeventyr og graver arketypiske fællesnævnere frem: Hårlokker, fjer, garnnøgler, sko, nøgler, blomster etc. Performerne fortæller tingenes historie til børnene i et overflødighedshorn af magi og fortælleglæde, som understøtter børns kreativitet og fantasi, med fokus på det enkelte barns oplevelse, både på egen hånd og som en del af fællesskabet med andre børn. Bevilget 200.000 kr. til Luna Park Scenekunst

 

Et sanseligt univers til Odense Blomsterfestival
Odense Blosterfestival arbejder ved festivalen i 2023 med sammenhængen mellem natur og trivsel. Oplevelser i naturen har positiv effekt på menneskers velbefindende, og med forskellige initiativer åbner Odense Blosterfestival for naturens trivselsrum inde i byen under temaet ”Lad sanserne blomstre”. Med projektet udvides festivalens sanseunivers med en særlig blomsterlabyrint med interaktive elementer. Bevilget 250.000 kr. til H.C. Andersen Festivals

OFF – Kulturelt fyrtårn i Region Syddanmark
OFF, Odense International Film Festival, er en velforankret kortfilmfestival, der på 47. år byder velkommen til indlevelse og udsyn. Men flere i regionen og hele landet skal kende til, værdsætte og prioritere OFF, og med projektet kommer OFF rundt i regionen med en række skræddersyede events for at øge kendskabsgraden og tilgængeligheden af festivalen. Bevilget 200.000 kr. til OFF til satellitaktiviteter i hele Region Syddanmark.

 

BYCATCH
Trekantområdet Danmark sætter gang i en triologi, som indledes i 2022 med tre store værker skabt specielt til Kolding, Haderslev og Fredericia af de to kunstnere Abie Franklin og Daniel Hölzl, der begge er uddannet og bosat i Berlin. Værkerne er oppustelige og opsættes på vandet, hvor de i dialog med byernes historie sætter velkendte steder i scene på helt nye måder. Værkerne kan indtages af publikum og vil være en storslået og anderledes kunstoplevelse, der tiltrækker et bredt publikum. Bevilget 300.000 kr. til Trekantområdet Danmark

 

Imellem Esbjerg og Fanø
I projektet udvikles to lydvandringer hen over kommunegrænsen mellem Esbjerg og Fanø. Lydvandringer er en gratis teateroplevelse, uden begrænsning på antallet af publikummer og med lydguidede forestillinger, som kan opleves, når det passer den enkelte borger og bruger. Projektet formidler på en ny, nærværende og modtagerfokuseret måde områdets historie, den gensidige udvikling og afhængighed mellem de to kystbyer Nordby og Esbjerg, samt naturligvis samspillet mellem natur og kultur. Bevilget 300.000 kr. til Esbjerg Kommune

 

Dynamo Cirkus Festival 2023
Til festivalen inviteres større internationale og nationale cirkusforestillinger til Odense, der vil være forestillinger, film og workshops for børnefamilier.  Dynamo Circus Festival underholde og udfordrer, den rammer bredt, og insisterer samtidigt på høj kvalitet, på at turde nørde det kunstneriske, og på at skabe en kompromisløs helstøbt festivals-oplevelse på Byens Ø i Odense. Bevilget 100.000 kr. til Dynamo Workspace til borgerrettede aktiviteter i byrum og bydele.

 

Stjerneruterne
Stjerneruterne er et system af stier i Skulpturparkens store område. Hver rute gemmer på poster i form af kunstværker, naturobjekter og kulturarv, som aktiverer publikum i alle aldre. Der skabes med projektet flere lag af oplevelser i Skulpturparken, som aktiverer børn og voksne både fysisk og mentalt. En række samtidskunstnere skaber i samarbejde med borgerne midlertidige værker. Ruterne krydser grænserne imellem kultur og natur, imellem kulturoplevelser og egen kreativitet. Bevilget 300.000 kr. til Hollufgård Artist Residence.

 

Sprogense – Ordet er dit
Den folkelige sprogfestival ”SPROGENSE – Ordet er dit” skal videreudvikles og vokse på det gode fundament, der blev skabt ved den første afholdelse af festivalen i 2021. Interessen, passionen, holdningerne og lysten til sproget i bred forstand er der i allerhøjeste grad. Branding af og kendskabet til sprogfestivalen skal intensiveres og løftes for derigennem at kunne udbrede kendskabet og interessen. Bevilget 300.000 kr. til Nordfyns Erhverv og Turisme.

 

Ungdomsscenen på Rudme Festival 2022
Rudme Festival udvider og har derfor bedt søsterforeningen Skurvognen om at stå for en ny musikscene for de unge. Foreningen Skurvognen har kontakt til de helt unge festivaldeltagere og ungdomsscenen skal målrettes det unge segment. Projektet går ud på at etablere og afvikle denne nye ungdomsscene på Rudme Festival 2022. Bevilget 50.000 kr. til foreningen Skurvognen

 

Det Flyvende Teater lander i Trekantområdet
Det Flyvende Teater præsenterer et kunstnerisk projekt, der involverer lokale kunstnere og aktører som en del af deres ”flybesætning”, og tilbyder passagerer og borgere mindeværdige kunstneriske oplevelser under deres rejse, både i regionen og i lufthavnen. Målet er at interagere i Trekantområdet og i lufthavnen som et specielt ”flyselskab” med de tusinde passagerer, der flyver til Billund og tilbyde attraktive kulturelle aktiviteter. Bevilget 150.000 kr. til Det Flyvende Teater.

 

Wadden Tide Sand – A Marker of Time
Wadden Tide aktiverer Vadehavets verdensarvslandskab gennem stedsspecifikke kunstprojekter af danske og internationale kunstnere. Med sand som prisme stiller Wadden Tide 2023 spørgsmål til sandets betydning for vores miljø, historie, nutid og fremtid i sanselige, poetiske, humoristiske og kritiske kunstprojekter, som også sætter fokus på sandets betydning for den lokale historie og bosætning langs Vestkysten og synliggør sandets betydning som naturkraft, habitat, materiale og ressource. Bevilget 250.000 kr. til Varde Kommune til borgerrettede formidlingsaktiviteter.

 

Fortællinger og fællesskab i Geopark
Med Geopark Det Sydfynske Øhav som ramme og et overordnet fokus på at styrke det lokale engagement, skal projektet øge kendskabet til Geopark Det Sydfynske Øhav generelt og øge den lokale bevidsthed og stolthed ift. områdets særlige geologi, natur- og kulturarv. Det skal styrke aktivt udeliv i kraft af kulturoplevelser i naturen og motivere lokale, bæredygtige udviklingstiltag gennem oplysning og borgerinddragelse. Der udvikles en signaturevent for geoparken samt en turné med en geopark-formidlingstrailer i området. Bevilget 1.000.000 kr. til Geopark Det Sydfynske Øhav.

 

De Sorte Busser
I projektet skabes en rejse baseret på virkelige hændelser, udført med moderne formidling. Projektet bringer historien omkring 2. verdenskrig i spil på en nytænkende måde til en sammenhængende og lærerig, rejsende museumsoplevelse, hvor man følger en jernbanesabotør, fanget af Gestapo i 1944, hvor historien formidles på nytænkende måder, også virtuelt. Rejsen går fra jernbaneknudepunktet Grindsted til Staldgården i Kolding og videre til Frøslevlejren. Bevilget 400.000 kr. til Museum Kolding.

 

Roots
Projektet understøtter udvikling et aktivt folkemusikmiljø året rundt i Fanø og Esbjerg kommuner specielt med fokus på det spirende unge miljø, med afsæt i den helt enestående musik- og dansetradition, som findes på Fanø, igennem afholdelse af musik- og danseworkshops, koncerter og bal. Projektet skal udvikle et attraktivt folkemusikmiljø, som bidrager aktivt til et attraktivt sted at leve, arbejde og uddanne sig. Bevilget 300.000 kr. til foreningen Godtfolk.

 

Naturama News
Naturama udvikler den digitale børnenyhedskanal Naturama News, hvor karakteren ”Professor Hasselmus” formidler komplekse faglige emner i børnehøjde med hjælp fra aben Osvald om den sydfynske natur, og naturen mere generelt. Videoerne henvender sig til børn fra 2 til 8 år og kan bruges som enten forberedelse eller forlængelse af et besøg på Naturama, eller som en del af hverdagens skærmtid – både privat eller i daginstitutioner. Derudover tager Naturama ud på institutioner i regionen, hvor ”Professor Hasselmus” og aben Osvald inspirerer og viser, hvordan børnene selv kan agere miniforskere. Projektet er et samarbejde mellem Naturama og Fjord&Bælt. Bevilget 290.800 kr. til Naturama, Svendborg.

 

Den lokale biograf som klasseværelse: et kultur- og oplysningsprojekt
Projektet skaber lokalt forankrede kulturindsatser i biografer på tværs af regionens kommuner, hvor elever får en anderledes kulturoplevelse som en del af undervisningen. Projektet bringer fortællinger fra hele verden ind i biograferne og giver elever fra flere kommuner en fælles oplevelse. De lokale biografer får etableret kontakt til en målgruppe, der ellers kan være svær at nå. Via medrivende filmiske fortællinger udvikler eleverne en større forståelse for hinanden. Projektet vil samtidigt bidrage til at øge kendskabet til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Bevilget 173.750 kr. til ASK WHY? Docs under the Why Foundation.

 

Hejnsvig – til alle tider
Projektet skal formidle det midtjyske landskabs forvandling gennem tiderne omkring Hejnsvig by – siden oldtidslandskabets urskov. I et kommende stisystem med 6-7 oplevelsespunkter omkring opstillede land-art skulpturer (tidsportaler), vil man kunne opleve medrivende lydfortællinger om historiske tidsperioder relateret til disse steder og få viden om egnen og dens historie samtidig med berigende naturoplevelser. Lydfortællingerne bliver tilgængelige via app’en Useeum og er godt eksempel på, hvordan kultur/natur/historie kan spille sammen i en nutidig formidlingsform. Bevilget 658.425 kr. til Billund Kommune.

 

Skolewakeboard
Projekt “Skolewakeboard” skal udvikle og afprøve et nyskabende idræts- og vandkulturskoncept. Sam-arbejdet skal give flest muligt børn og unge i Region Syddanmark mulighed for at stifte bekendtskab med et aktivt liv på vandet i trygge rammer. En ny-anlagt kabelbane til Wakeboard og Vandski bruges som basis for at udvikle et konceptuelt idrætsforløb for regionens folkeskoler, efterskoler, højskoler og gymnasier, hvor eleverne bliver introduceret til vandsport og vandkultur. Bevilget 250.000 kr. til Assens Cable Club.

 

Audition – en gospelmusical
Foreningen Gospel Family vil skabe lyst og mod på at synge med i kor og indgå i det gode korfællesskab. Der produceres i projektet musik og en opsætning, som sætter fokus på angst/mod, ensomhed/fællesskab, mindreværd/selvværd med medrivende danske gospelmusicalsange, som involverer hele salen i fællessang, bevægelse, klap og respons. Målsætningen er, at opsætningen vil blive vil blive set af op mod 12.000 skoleelever i regionens musikhuse. Bevilget 100.000 kr. til Foreningen Gospel Family, Aabenraa.

 

Løgumkloster Genopstået
”Løgum Kloster genopstået” er et borgerinddragende kunstprojekt i anledning af Løgum Klosters 850 års jubilæum, som kan være med til at udbrede kendskabet til klosteret som syddansk kulturarv. Ophavsmanden er den franske kunster Olivier Grossetéte, som i en årrække har lavet tilsvarende projekter rundt omkring i hele verden. Ideen er, at man genopbygger et historisk bygningsværk ved hjælp af papkasser og pakketape. Projekt giver muligheden for at inddrage mange mennesker i alle aldersklasser i et fællesskabsskabende projekt, hvor succeskriteriet ikke er, at produktet kommer til at stå i årevis, men det er selve processen, der er det vigtige. Bevilget 200.000 kr. til Løgumkloster Menighedsråd.

 

Sønderjyderne og Den Store Krig
Museum Sønderjylland laver med projektet en udstilling om sønderjydernes oplevelser under 1. Verdenskrig. Museet har gennem en årrække samlet beretninger fra sønderjyder, der oplevede krigen. Det giver mulighed for at lave en udstilling, hvor krigen er rammen, og sønderjyderne kan fortælle, hvordan det var enten i skyttegraven eller hjemme. Udstillingen har 1. Verdenskrig i centrum, men vil også handle om, hvad et krigsudbrud gør ved et samfund, selvom fronten er langt væk, og om hvordan krig kan trække lange skygger mange årtier efter den er slut. Bevilget 400.000 kr. til Museum Sønderjylland.

Grupetto Cycling Festival, Vejles Festival for cykelkultur
Cykelsporten har et tæt forhold til kunst og natur. I samarbejde med kreative cykelentusiaster har
Vejle Kommune taget initiativ til at skabe en festival for cykelkultur fyldt med lyrik, podcasts,
kunst, film, musik, historie og fællesskaber med tilknytning til cykling. Forhåbningen er at udvikle
denne kultur og åbne sporten op for et nyt og nysgerrigt publikum samt at vise regionens smukke
cykelterræn. Grupetto refererer til betegnelsen for et cykelfelts langsomste ryttere, som hjælper
hinanden med at komme i mål. Bevilget 100.000 kr. til Vejle Kommune.


Nature Morte
Nyskabende stedsspecifikt scenekunstprojekt, som omhandler naturdød i form af biodiversitetskrise og i særdeleshed havdøden i det Sydfynske Øhav. I strandkanten med udsigt til det Sydfynske
Øhav vil publikum opleve en visuel-musisk forestilling, hvor materialet tager udgangspunkt i
interviews med dykkere og fiskere, som har oplevet havdøden på nært hold. Forestillingen tager
på den måde favntag med de komplicerede følelser, som disse kriser vækker. Bevilget 220.000 kr.
til Foreningen Muld Scenekunstproduktion.


Mindwalk, Museum MIND
Der arbejdes på etablering af et nyt museum og formidlingsoplevelse med fokus på psykiatrien før
og nu, som skal give større indsigt i og færre fordomme i mødet med psykisk sygdom. MIND bliver
udstillinger i en patientbygning på det tidligere sindssygehospital i Middelfart, mens MINDWALK
skal være en mere sanselig og subjektiv oplevelse, der etableres i de tidligere portørgange under
hospitalet – opføres som en scenografi med fysiske, lydlige og visuelle oplevelser. Bevilget 500.000
kr. til Middelfart Museum til indholdsproduktion til MINDWALK.


Vingsted Familieforestilling
I projektet produceres en sansemættet forestilling, der spilles i jernaldermiljøet i Vingsted, og som
med afsæt i heri levendegør historien i sit oprindelige miljø. Forestillingen tager afsæt i
mytologierne – både de nordiske, men også andre verdensmytologier – græsk, romersk, keltisk, og
fletter disse sammen med historien i en kalejdoskopisk totalteateroplevelse, hvor publikum er
aktive deltagere. Åbne skoleworkshops, som tager afsæt i forestillingen, giver eleverne mulighed
for at deltage i forestillingen. Bevilget 165.000 kr. til Vejle Kommune, Børnekulturfestival.


Nordes2021 – Matters of Scale
Nordes2021 er en designkonference med fokus på forskning og forskningsformidling med
deltagere fra hele verden. Den afholdes af Nordic Design Research Society og er den vigtigste
designkonference i Norden med høje krav til kvalitet for de forskellige bidrag. Der afholdes i
tilknytning til konferencen bl.a. en større udstilling på 8 steder i Kolding midtby, der vil indbyde til
dialog og diskussion med borgerne om, hvad det gode byrum er og om, hvordan vi bruger
demokratiet til at implementere de gode ideer. Bevilget 180.000 kr. til Designskolen Kolding til de
borgerrettede aktiviteter.


Sangvenner – på tværs af generationer
Sang, og det at synge, knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. At
synge sammen åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til
traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser. Et overordnet mål med ”Sangvenner – på tværs
af generationer” er at skabe en større trivsel gennem sang. Fem 0.-klasser og fem plejecentre fra
Faaborg-Midtfyn Kommune bliver inviteret med i projektet, der løber over 6 måneder. Bevilget
86.140 kr. til Den Fynske Sangskole.


Økant Performancefestival
Festivalen skal forvandle Marstal Havn til et mødested mellem lokalbefolkningen og besøgende
gennem kunstnerisk udvikling, og skal bidrage til at gøre Marstal Havn til et mødested, hvor det
nære og lokale kan mødes med det nye og globale. Projektet skal bringe Marstal Havns særegne
kvaliteter ind i en kunstnerisk ramme, hvor publikum – både lokale øboere og sommergæster - kan
opleve Marstal Havns egenart i et nyt lys. Bevilget 70.000 kr. til Woo Collective.


Ballhaus - et nyt musikfællesskab for hele Region Syddanmark
Ballhaus skal være en fællesskabsfremmende platform, hvor man oplever klassisk musik på
musikkens betingelser. Indholdet er dels fem autentiske, intimkoncerter skræddersyet til
interessante steder i regionen, og dels digitalt, tværkunstnerisk og journalistisk indhold af høj
kvalitet, der kan tilgås af mange mennesker. En bred gruppe af kulturaktører, biblioteker, kirker,
gymnasier, organisationer og foreninger deltager i, og hjælper med at udbrede udviklingsprojektet. Bevilget 180.000 kr. til Foreningen Ballhaus.

 

Who is she / Who am I
Unge fra forskellige ungdomsuddannelser mødes og arbejder sammen om at skabe en cykelrute gennem 6 fynske kommuner i Syddanmark, mellem 6 oldtidskvindegrave, hvor der er gjort fund af krystalkugler og guld, bl.a. Krystalkuglen fra Årslev. Til hvert gravsted skaber de unge en lydportal, hvor man hører, hvad der foregik i oldtiden, samt sætter fortiden i perspektiv til deres egen families arvestykker. Cykelruten skydes i gang med forestillingen “WHO IS SHE” i Årslev. Bevilget 400.000 kr. til Nordic Performance Art.

 

Fyn er Film
Projektet sætter fokus på den særlige filmkultur på Fyn og åbner den filmiske verden for særligt børn og unge. Som en samlende hovedattraktion etableres en særudstilling, der tager de besøgende med behind the scenes på populære TV-julekalendere, som er filmet på Fyn. Udstillingen trækker tråde ud til filmlocations over hele øen, og synliggør Fyn som film- og tv-seriernes ø. Besøgende får mulighed for besøge de unikke locations på Fyn, hvor julekalendere og julefilm er optaget. Bevilget 600.000 kr. til Destination Fyn

 

Touch Me
(nu: Connect Me) Udstillingen omhandler menneskers behov for at genetablere relationer socialt og arbejdsmæssigt efter corona, med hjertet i et samfund med ensomhed og behov for empati, med naturen i kølvandet på klimakrisen og med det fremmede i forlængelse af globaliseringen. Kunstværkerne stiller spørgsmål til og løsninger på udfordringer vedr. sociale, globale og naturorienterede relationer. Der afholdes samtalesaloner, naturvandringer og workshops, hvor borgere vil diskutere, undersøge og afprøve relationer til det nære, naturen og det fremmede. Bevilget 300.000 kr. til Trapholt til de borgerrettede aktiviteter relateret til udstillingen.

 

Espansiva!
Espansiva! er et tiltag, som afvikles sideløbende med Carl Nielsen Internationale Konkurrence i Odense. Initiativet skal bidrage til genskabelse af musiklivet efter corona-tiden og retter sig mod unge musikere – amatører og studerende – fra Region Syddanmark og resten af verden, som under konkurrencen samles i Odense for at spille sammen og blive coachet af nogle af verdens førende musikere og professionelle eksperter. Med afsæt i Carl Nielsens værk og liv inspireres til et mere aktivt liv med kunst og kultur. Bevilget 300.000 kr. til Odense Symfoniorkester.

 

Øhavet Festival
Øhavet Festival vil gøre havnekajen til et nyt kulturelt mødested og genaktualisere dens værdi for Marstal ved at skabe en musik- og kulturfestival, baseret på de maritime dyder: internationalt udsyn og kulturel nysgerrighed. Der præsenteres musik og kultur, som normalt opleves i de store byer, krydret med ærøsk ø-eventyr. Foruden musik afholdes debatter, foredrag, oplæsninger samt børneunderholdning, og der er fokus på et kvalitetsudbud af mad og drikke, herunder lokale produkter. Bevilget 275.000 kr. til foreningen Motorfabrikken Marstals Startpatroner.

 

Madkultur i Verdensarv og grænseland.
Projektet handler om formidling og oplevelser omkring lokale og regionale fødevarer samt den lokale madkultur. Der afholdes events med fokus på lokal madkultur langs Vadehavet og i grænselandet, med fokus på den historiske fortælling om området, og på hvordan dette har påvirket madkulturen, samt hvordan denne madkultur kan anvendes i et nyt perspektiv. Der inspireres til oplevelser i naturen, og til at spise naturen ud fra en bæredygtig tilgang. Bevilget 100.000 kr. til Tønder Erhvervsråd – Fødevareudviklingshuset Vores Marsk.

 

Tour de Syd
I forbindelse med Tour de France-starten i Danmark i 2022 får borgerne en unik mulighed for at køre på de samme veje som de professionelle ryttere gør i starten af juli 2022 – fra Vejle til Sønderborg. Løbet er ikke en konkurrence – der er fokus på gennemkørsel og motion og sundhed, men også på at vise regionens natur og kultur. Løbet giver opmærksomhed til selve Tour de France-starten, hvilket gerne skulle resultere i endnu flere tilskuere og dermed endnu mere synlighed af regionen. Bevilget 350.000 kr. til Kultur i Syd.

 

Minde- og mødesteder
Skamlingsbanken og Fredericia Vold rummer en stærk fortælling, som giver mulighed for en unik og autentisk oplevelse af historien som nærværende og relevant for børn og unge. En fælles fortælling, der også kan medvirke til at tiltrække nye målgrupper til destinationerne. Som et delprojekt udvikles en årligt event for skolebørn (fortrinsvis fra Trekantområdet, men på sigt fra hele regionen) på Skamlingsbanken. Bevilget 200.000 kr. til Kolding Stadsarkiv til udvikling og realisering af skoleeventen på Skamlingsbanken.

Varde Brænder
”Varde Brænder” er et drama om kongeborgen Vardehus, om bøndernes oprør og kongens
nedbrænding af byen som straf. En barsk historie, som understreger, undersøger og udfolder
Vardes betydning som en af de førende middelalderkøbstæder i Sydvestjylland, og en historie som
trækker tråde til danmarkshistorien og belyser forholdet mellem konge, adel og bønder.
Forestillingerne opføres i autentiske og stemningsfulde omgivelser ved Varde. Bevilget 200.000 kr.
til Varde Kommune.


Tæt på Træer
Tæt på Træer bringer borgere ud i Trekantområdets natur og skaber kreative fællesskaber omkring
patchwork. En borgerinddragende kreativ proces indeholder naturvandringer efterfulgt af
patchwork-workshops på biblioteker. De deltagende børn og voksne skaber herigennem en
”kunstig skov”, som stilles op i det offentlige rum i Fredericia, Vejen og Kolding i forbindelse med
Trekantområdets festuge, hvor der afholdes workshops med håndarbejde og bynær natur for
skolebørn. Udstilles derefter på Trapholt. Bevilget 962.000 kr. til Trapholt.


Skæbner – teateroplevelse i Den Fynske Landsby
”Skæbner” er et projekt, hvor museets amatørtrup spiller teaterepisoder udvalgte steder i Den
Fynske Landsbys historiske rammer. Episoderne er en blanding af fakta og fiktion og afprøver,
hvordan dramatisering af fortiden kan skabe en nutidsrelevant formidling og en stærk
teateroplevelse. Ud over teateroplevelsen vil projektet bestå af filmoptagelser, så ”Skæbner” også
lever uden for spildagene. Bevilget 163.000 kr. til Den Fynske Landsby.


Visioner fra Vandkanten
En karavane vandrer igennem regionen med kunstneriske stjernestunder, hvor heste, vogne og
mennesker vækker opsigt og tænder drømme, og hvor den langsomme færd skaber en anden
opfattelse af tid og virkelighed. De forestillinger, der spilles, bliver brugt som en del af en kulturel
byttehandel, hvor lokale kulturaktører svarer igen med deres bidrag til en fælles fest.
Videnskabsfolkene beskriver hvilke kulturkræfter og opfindsomhed, der findes i mindre byer, hvor
folk selv må tage fat, hvis der skal ske noget. Bevilget 160.000 kr. til Teatret Kimbri.


FESTival og konference
Fortællere i Danmark vil gennem dels en international konference og en borgerrettet festival
katapultere den mundtlige fortællekunst ud til hele det danske land. FESTivalen bliver en
maggiterning af fortællinger, hvor alle kan opleve fortællingens mangfoldighed, selv lære kunsten,
og gennem den mundtlige fortælling skabe bånd og fællesskaber på tværs af generationer og
geografi. Bevilget 150.000 kr. til FIDA – Fortællere i Danmark.


Aksel Olsen – et liv med kunst og havekultur
Geografisk Have giver med projektet publikum en kulturel oplevelse med fokus på kunst og
havekultur. Omdrejningspunktet er havens grundlægger Aksel Olsen, som var en produktiv planteskolemand med kunstneriske talenter og iværksættertalenter. Aksel Olsens liv og passion
skal formidles og levendegøres i hans hus, hans have og i Geografisk Have med en udstilling i hans
hjem, som etableres som en autentisk tidslomme, rundvisninger samt en ”kunst-rute” i Geografisk
Have, med tilhørende tegneworkshops. Bevilget 300.000 kr. til Geografisk Have.


SNAK – med de syddanske skulpturer
Region Syddanmarks mindre byer og landdistrikter er fyldt med interessant og aktuel
skulpturkunst. Med dette projekt formidles de lokale skulpturer for byernes børn, så de ser, at
deres egen by i sig selv rummer interessante og fantasifulde kunstoplevelser. I projektet kommer
en kunstnergruppe ud til en lang række mindre byer og landsbyer i regionen, optræder og laver
workshops med børn. Fokus er på børnene, men alle i hver by er inviteret. Bevilget 500.000 kr. til
Landsforeningen Landsbyer i Danmark.


Collective Strings
Skoleklasser og alle byens borgere og gæster i Odense får med projektet mulighed for at udfolde
byrummets taktile magi igennem kunstnerisk samskabelse. 120.000 meter genbrugsbomuldssnore fra recycle T-shirt-produktion bliver til et kunstværk under Amfi-scenens tag foran
Brandts Kunstmuseum. Kunstneren holder foredrag om ideen bag Collective Strings og instruerer
publikum til installationen. Bevilget 250.000 kr. til Brugerforeningen Brandts Klædefabrik.


VÆRKDINVERDEN
VÆRKDINVERDEN er en borgerinddragende kunstudstilling, der producerer og formidler ny viden
om, hvordan kunst i det offentlige skaber værdi for unge i alderen 13-25 år og hvilken social
merværdi det har for unge, når kunst integreres i deres lokale omgivelser. Kampagnen tager afsæt
i tre markante offentlige kunstværker og undersøger, hvordan disse påvirker de unges hverdag.
Resultatet bliver 3 nye værker, der aktiveres som performative begivenheder. Bevilget 166.000 kr.
til Vejle Kunstmuseum.

 

Egtvedpigens jubilæum

Særudstillingen på Kulturmuseet Spinderihallerne i Vejle sætter fokus på Egtvedpigens fantastiske historie fra hun blev fundet til i dag. Særudstillingen danner rammen om den opdaterede fortælling om Egtvedpigen og byder på en unik udstillingsoplevelse om Egtvedpigens liv og levned. Bevilget 600.000 kr. til VejleMuseerne.

 

Darum Vadehavsdag
Darum Vadehavsdag har fokus på naturen og skal bibringe deltageren en fornemmelse af
Vadehavets kulturhistoriske betydning for livet tæt på Vadehavet. Projektet skal af vikles som en
familiedag, hvor natur, kultur, historie og oplevelser for alle sanser mødes og har den særegne
vadehavsnatur som omdrejningspunkt. Bevilget 33.000 kr. til Darum Lokalråd.


Feber
En tværkunstnerisk video-, lyd- og teaterinstallation af kunstneren Rikke Benborg. Publikum
bevæger sig rundt mellem nøje konstruerede scenebilleder og performere fanget i scenografiske
kostumekonstruktioner. Projektet kaster nyt lys over H.C. Andersens værker gennem en
tværkunstneriske og publikumsinddragende formidling og forsøger at belyse H.C.A.s forfatterskab
på en ny måde og samtidig gøre det relevant gennem temaet drømme, som kobles til publikums
egne erfaringer og oplevelser. Bevilget 100.000 kr. til Odense Bys Museer.


Operaen i Svendborg
Projektet er en opførelse af operaen "Madame Butterfly" i havneområdet i Svendborg
(Frederiksø). I projektet kombineres høj kunstnerisk ambition med umiddelbar og ukompliceret
adgang for den erfarne og den forudsætningsløse tilskuer. Projektet skal være borgernært og
involverer lokale borgere til bl.a. sceneopbygning, deltagelse i operaens amatørkor, scenehjælp,
plakatkonkurrence, kostymer. Projektet understøtter udviklingen af havneområdet til et maritimt
og kulturelt midtpunkt. Bevilget 200.000 kr. til Foreningen Operaen i Svendborg.


100 år med kulturarv
Kulturarven skal fortælles på en mere levende måde, og besøgende skal inddrages i fortællingen
om Harteværket både ved interaktive og analoge tiltag. Det bliver tydeliggjort, hvordan turbiner
virker, samt hvordan vandet i søerne bliver til strøm i stikkontakten. Harteværket er det eneste af
sin art i regionen. Stedets styrker er både kultur, natur og undervisningstilbud under samme tag,
og kan dermed relateres til flere af verdensmålene. Bevilget 200.000 kr. til Harteværket.


Carl Nielsen Genforeningskoncert
I projektet opføres en Genforeningskoncert, der sætter fokus på grænselandets aftryk i
komponistens musik, som blev skrevet i forbindelse med genforeningen. To lokale musikere
(konservatorieuddannede) vil sammen med Slesvigske Musikkorps og Ringe Kirkes Pigekor nyopføre "Moderen" på Bramstrup Gods tæt på Carl Nielsens fødehjem. Bevilget 100.000 kr. til
Faaborg-Midtfyn Kommune.


MIND og MINDWALK
Der arbejdes på etablering af et nyt museum og formidlingsoplevelse med fokus på psykiatrien før og nu, som skal give større indsigt i og færre fordomme i mødet med psykisk sygdom. MIND bliver udstillinger i en patientbygning på det tidligere sindssygehospital i Middelfart, mens MINDWALK skal være en mere sanselig og subjektiv oplevelse, der etableres i de tidligere portørgange under
hospitalet – opføres som en scenografi med fysiske, lydlige og visuelle oplevelser.

Bevilget 500.000 kr. til Middelfart Museum til indholdsproduktion til MINDWALK.


Opgradering af skolekor-arbejdet

I projektet skal skolekor-arbejdet på skolerne opgraderes: eleverne i 2.-5. klasse indgår i et flerstemmigt kor til en koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester og Sønderjyllands drenge- og
pigekor. En sangpædagog følger op med 3 besøg på skolerne for at sikre det kontinuerlige arbejde
frem mod Symfoniorkestrets besøg i 4. klasse, hvor eleverne også synger. Projektet understøtter
fællessang som et stærkt kulturelt træk ved Sønderjylland og understøtter det grænseoverskridende samarbejde. Bevilget 150.000 kr. til Det Sønderjyske Sangcenter.


Smag på Sydvestjylland
Projektets formål er synliggørelse af lokale produkter på tværs af Vadehavsområdet. På 5
hotspots: Tøndermarsken, Ribe, Kongeåen, Fanø og Varde Ådal vil projektet gennem events
synliggøre og fremme lokale fødevarer. Der etableres en madrute, der samler hele området og
forbinder de 5 hotspots. Der udarbejdes kommunikations- og oplysningsmateriale, der beskriver
de lokale fødevarer. Bevilget 200.000 kr. til Business Region Esbjerg.


De ti sider af samme sag
Projektet vil sætte fokus på de ting, som gør Vadehavsområdet attraktivt og unikt, såvel lokalt som
regionalt og nationalt. Der sættes fokus på kulturen og naturen omkring Vadehavet og Ribe
gennem en række kulturelle events som koncerter, kulturarvsformidling og kulturhistorie. Bevilget
200.000 kr. til Foreningen Termansen.


Mad og Fællesskab
Foreningen gennemfører et 20-års jubilæumsprogram med en række nye tiltag under temaet
"Mad og Fællesskab". Der gennemføres aktiviteter som Fællesskab i Landsbyen, Kulinarisk
Byvandring, Kulinarisk Strandsafari, Det Store Gæstebud, Mormormad på Torvet mv. for en bred
målgruppe fra børn til voksne. Bevilget 259.000 kr. til Foreningen for Kulinarisk Sydfyn til en række
åbne og gratis tiltag.


Grænsesten
Projektet er en visuel performance, der finder sted ved de 280 grænsesten. Ved hjælp af 280 spots
oplyses grænselinjen fra kyst til kyst og ved hver grænsesten står to personer, der har relation til
hinanden, men bor på hver sin side af grænsen. Desuden markerer de 280 par deres personlige,
fælles historie på en måde, de selv har valgt, f.eks. håndtryk, sang, fortælling eller et måltid.
Bevilget 150.000 kr. til Teater Seachange.


Bagefestival – DM i Synnejysk Kaffeboe
Der afholdes en en-dags festival med fokus på de sønderjyske bagetraditioner med workshops,
talks om bagning og historien bag Det Sønderjyske Kaffebord. Bevilget 200.000 kr. til Foreningen
Tøndermarsken Initiativet.


Sange og musik fra ”Fyrtårnet” – en gnist i Andersens liv
Varde Sommerspil fejrer 50 års jubilæum i 2020 med deres største musicalsatsning "Fyrtøjet - En
gnist i Andersens liv". Projektet skal sikre, at musik, sangtekster, noder, klaver- og
korarrangementer mv. udarbejdes og gøres frit tilgængelige for regionens kor, musikskoler,
uddannelsesinstitutioner, folkeskoler, foreninger, højskoler mv. Dermed vil det være muligt at
musicalen kan opsættes af disse. Bevilget 180.000 kr. til Amatørscenen 7-Kanten.


Urban Orchestra – Trekantområdets nye rytmiske ensemble
I projektet etableres et orkester, hvor også lokale talenter kan prøve kræfter med at spille i et
rytmisk orkester af meget høj kvalitet. Ensemblet skal bl.a. medvirke i Trekantens Festuge og give
optræden med offentlig adgang. Bevilget 50.000 kr. til Jazz i Trekanten.


Skamlingsbanken - De Store Kræfters Sted
Projektet omfatter etablering af en række udstillingstemaer om De Store Kræfters Sted i det
kommende formidlingscenter på Skamlingsbanken: Naturens Kræfter, Stedets Kræfter, Talens
Kræfter og Samlende Kræfter. Temaerne udfoldes i form af historiske film og billeder, småfilm,
lydklip, tekst og inddragende leg. Den samlede formidling udfoldes dels i det kommende
besøgscenter og i landskabet, og indgår i det samlede revitaliseringsprojekt på Skamlingsbanken.
Bevilget 1.750.000 kr. til Kolding Kommune.


Garden of Fairytales (aflyst)
Opsætning af et teaterstykke på Sanderumgård centreret om H.C. Andersens eventyr. H.C.
Andersen besøgte stedet i 1832. I stykket bevæger publikum sig imellem karakterer fra Andersens
univers, med elementer af skuespil, dans, musik og gastronomi. Bevilget 400.000 kr. til Teater
Tværsnit.


Dansk-kinesisk kulturfestival - H. C. Andersen ud til borgere i Region Syd
En kultur-workshops mellem en kinesisk teatertrup bestående af 57 børn 9-14 år og deres ledere,
og 3 ungdoms-kulturelle miljøer. Workshops leder til en fællesforestilling, der baserer sig på H.C.
Andersens eventyr. Den kinesiske trup deltager under deres ophold i Danmark også i selve H.C.
Andersen-festivalen. Bevilget 233.000 kr. til Den Grønne Perle.


DEFINE Festival 2019
DEFINE Festival 2019 er en elektronisk kunstfestival i Sønderborg. Festivalen præsenterer
koncerter med lys- og lydkunst, drama og billedkunst i form af visuals, videoer og installationer.
Der samarbejdes med musikkonservatorier og højskoler i kulturregion Sønderjylland-Schleswig.
Desuden inviteres folkeskolerne i lokalområdet til samarbejde. Ambitionen er at skabe
sammenhæng mellem festivalen og de lokale tekniske/elektroniske virksomheder. Dermed bliver
de unges interesse for elektroniske medier brugt til at aktivere endnu flere til kulturel kreativitet.
Bevilget 90.000 kr. til Foreningen Ny Kunst i Sønderborg.


25 år med verdensarv – event
Markering af 25-året for monumenterne i Jellings optagelse på UNESCO. Borgerne skal bl.a. med
fakler danne kæde omkring monumentområdet, musikere og dansere opfører en kort forestilling
på sydhøjen, som centrerer sig om verdensarvstemaet. Der afsluttes med mad fra forskellige
verdensarvssteder i hele verden. Projektet er en del af en større markering af jubilæet som i løbet
af efteråret desuden markeres med workshops om bæredygtig turisme i verdensarven, om faren
for ødelæggelse af verdensarven i verdens brændpunkter og om lokalt engagement i verdensarven.
Ligeledes afholdes en foredragsrække om verdensarv og et kunstprojekt i monument-området.
Bevilget 250.000 kr. til Jelling Menighedsråd – Verdensarvsudvalget.


Danmarks Østersfestival
Udvikling af Danmarks Østersfestival afsøger nye udviklingsmuligheder. Fokus er nu området fra
Svinkløv til Sylt, og festivalen afholdes på Rømø og Mandø, varetages og støttes af Tønder
Kommune. Der laves en række aktiviteter bl.a. kokkekonkurrence med østers og lokale urter mv.;
langbordsmiddag af sønderjyske kongelige kokke; tilberedning af østers ude i Vadehavet;
østersplukning; kokkeskole; østersåbner konkurrence; Street Food Marked med lokale fødevarer,
foredrag og fortællinger fra lokalbefolkningen mv. Endelig er der "VM for Østers" med kåring af
verdens bedste østers! Et væsentligt nyt tiltag er, at festivalen er flyttet til efterårsferien og
dermed får øget fokus på børn; fx. med bygning af tårn af østersskaller, deltagelse i tilberedning af
retter, mad/østers over bål. Aktiviteterne forankres i lokalsamfundet, koordineres med og støtter
om eksisterende aktiviteter i vadehavsområdet og aktører inden for fødevareoplevelser. Bevilget
375.000 kr. Tønder Kommune.


Silhuetter af kvinden i vinden
Kunstprojektet har fokus på strik og kultur, og finder sted under og som optakt til Fanø
Internationale Strikkefestival 2020. Det udforsker Fanøs historiske, kulturhistoriske og
naturmæssige baggrund, og skaber forbindelse til museets samling af malerier fra 1870 til i dag af
folkeliv på Fanø og skildringer af natur og dagligliv, samtidig med at den i sit formsprog peger frem
mod samtidskunsten. Kunstprojektet udstilles på Fanø Kunstmuseum, og der etableres en
kunstinstallation på havnen i Nordby. Derudover er der strikworkshops med borgere, og
skoleelever fra 8 år og op. Bevilget 150.000 kr. til Fanø Kunstmuseum.


Formidlingscenter for fundet af Koelbjergmanden.
Synliggørelse af det ældste menneskefund i Norden, Koelbjerg-manden, som levede for 10.500 år
siden. Formidlingscentret skal fortælle om hans liv i jægerstenalderen samt om istidsdannelsen af
Vissenbjerg Bakker. Det skal bygges i forbindelse med Terrariet i Vissenbjerg. Historien vil blive
fortalt ved hjælp af et opbygget landskab, som med laserlys viser livet i Koelbjergmandens tid. Der
bevilges 353.700 kr. til Vissenbjerg Lokalråd. Midlerne er til produktion af en animationsfilm af
istidsdannelsen og udviklingen af en app.


Norden i Nyborg
Norden i Nyborg sætter fokus på nordisk kultur og sprog, den fælles historie og Den nordiske
Model. Nyborg er den naturlige ramme, da slottet og byen var centrum for Danehoffet i 1200-
tallet, den dansk-norsk-nordatlantiske union fra 1377-1814, beslutningen om Kalmarunionen mv.
Festivalen vil have et bredt indhold af kulturoplevelser over hele byen, bl.a. koncerter, nordiske
forfattermøder, debatter med emner af fælles nordisk interesse, nordisk gastronomi osv. Der
bevilges 288.727 kr. til Nyborg Kommune. Midlerne er særligt til koordinering og udvikling af
kulturfestivalen i en tre-årig opstartsperiode, hvor der kan opbygges erfaringer og relationer til at
videreføre festivalen i eget regi. Bevilget 288.727 kr. til Nyborg Kommune.


Aktiv borgerinddragelse i VM i by-orientering
I forbindelse med VM i sprint-orienteringsløb, som får finaler i Fredericia, Vejle og Kolding i 2020
skal der foregå en række publikumsaktiviteter. Det er første gang, disciplinen afholdes som et
selvstændigt VM, og aktiviteter forud for VM finder sted i flere af regionens kommuner. På selve
VM-dagene inviteres gæster og borgere til at løbe/gå i baner i samme område som eliteløberne.
Derudover også skovløb i Frederikshåb Plantage og Hylkedal ved Kolding. Arrangørerne vil skabe
fest ved finalerne i byerne, give borgerne mulighed for at følge med på tæt hold, og under/efter
finalerne selv prøve ruterne med brug af kort, og finde poster ved seværdigheder. Det giver
mulighed for en anderledes og aktiv tur i byerne og deres kringelkroge, kulturinstitutioner mv. Det
kan være Koldinghus, Jellingmonumenterne (ca. 1000 løbere skal bo i Jelling), Christiansfeld og
andre byer, hvor mange ventes at forberede sig til VM. Kort kan benyttes af skoler, foreninger,
institutioner mv. Der samarbejdes med byernes turist- og erhvervsliv. Bevilget 1.460.000 kr. til
Styregruppen for VM v/ Dansk Orienteringsforbund.


Specialskolernes Landsidrætsstævne (trukket)
CSV Esbjerg er et center for unge og voksne med særlige behov, heriblandt senhjerneskadede. Det
afholder stævnet i samarbejde med PARAsportDanmark og Specialskolernes Landsidræts-stævne
den 22.og 23. maj 2019. Der er tale om et årligt stævne, som arrangeres på forskellige skoler.
Bevilget 35.000 kr. til CSV – Esbjerg.


Lad os mødes, tale, synge, feste og spise
Der afholdes to arrangementer i den tidligere flygtningelejr ved Oksbøl, som er det kommende
Flygtningemuseum. Projektet består af dels en gourmetaften, hvor der sker en kulturudveksling
mellem danske og tyske kokke. Deltagerne har mulighed for at smage mad med råvarer fra
Vadehavsområdet, og dels en folkefest med musik og mad fra Danmark og Tyskland. Folkefesten
vil have en festivalstemning, hvor danskere og tyskere kan mødes i uformelle omgivelser. Bevilget
60.000 kr. til Vardemuseerne til realisering af folkefesten.


Emerge - musikscenen mellem Danmark og Tyskland (aflyst)
Projektet skal fremme samarbejdet imellem jazzmusik-scenen i Danmark og Tyskland igennem
workshops, netværk og udvikling af konkrete koncerter, udveksling af erfaringer og viden, samt
opbygning af fælles projekter på tværs af grænsen. Projektet afsluttes med en koncert i
Trekantsområdet og senere i Hamborg. Bevilget 40.000 kr. til Jazz i Trekanten.


Spil Tysk (aflyst)
Projektet dækker en række koncerter på 7 spillesteder i Syd og Sønderjylland, hvor der
præsenteres levende tysk rytmisk musik. Tyske artister er kun i meget begrænset omgang
repræsenteret på danske spillesteder, og genforeningsåret er en unik lejlighed til skabe
opmærksomhed om tyske artister i Danmark. Der bevilges 70.000 kr. til Foreningen Rock’ In
House.

Den Fynske Landsby - udvikling af en regional attraktion
Frilandsmuseet har siden 1946 budt på en oplevelse af fortidens Fyn med fokus på bygningsskik.
Det har brug for fornyet fokus, et tydeligere budskab og en større relevans for nutidens
museumsgæster. En ny formidlingsstrategi for museet udpeger retning, kerneværdier og centrale
målgrupper for Den Fynske Landsby (DFL), og fastlægger to spor: En landsby fra H.C. Andersens
tid, og Det særligt Fynske. Bevilget 600.000 kr. til Museumsteater med dramatisering af fortiden til
formidling af dagligliv og livsvilkår for datidens fynboer


Syv fattige Børn
"Syv Fattige Børn" er en udstilling om de fattige og socialt udsattes Danmarkshistorie med
udgangspunkt i en virkelig søskendeflok på syv; børn af en veteran fra krigen i 1864 og dennes
kone. Med deres liv som den røde tråd formidles 100 års historie om de danskere, der har levet på
kanten af samfundet og trække tråde ud til betydningsfulde dele af Danmarkshistorien. Gæsten
følger dem gennem barndom, ungdom, voksenliv og for nogen alderdom. Der fortælles om deres
drømme, sejre og nederlag i deres kamp for et bedre liv i en verden i konstant forandring. Bevilget
150.000 kr. til Danmarks Forsorgsmuseum.


Odense Sommeropera - Den Eventyrlige Opera
Odense Sommeropera er skabt af tre unge operatalenter, som vil indgå med aktiviteter i HCA
Festivals. Der sættes fokus på eventyr med nyskabende forestillinger til nye målgrupper med
involverende forestillinger skabt for børn, tilpasset de særlige omgivelser i byen, fx Eventyrhaven. I
2019 og 2020 tages afsæt i eventyret om Hans og Grete (Grimm); med erfaringer derfra udvikles
fra 2021 egne fortolkninger af HCAs eventyr som opera. 2019 planlægges pop-up opera i gaderne i
Odense under HCA Festivals. Bevilget 150.000 kr. til Foreningen HC Andersen Festivals.


Folkelig kunst i særklasse
Der bliver skabt kunstoplevelser, som viser Region Syddanmarks lokale vartegn på nye måder og
får tilgængelig kunst ud i det offentlige rum uden for museernes rammer. Kunsten er i storformat
og får folk til at opleve velkendte steder på nye måder. Kunsten skal være på et internationalt
niveau, der kan tiltrække gæster til området og bidrage til områdets mangfoldighed. Bevilget
300.000 kr. til Trekantområdet Danmark.


Tingsted - 400 deltagere - 1200 pinde - ét fælles kunstværk
Tingsted inviterer amatørdrejere, plejecentre og skoler i regionen til at skabe et stort fælles
kunstværk af 1200 trædrejede pinde. Det skal skabe et kreativt fællesskab, der flytter
trædrejningen op på et æstetisk højt niveau. Det unikke og håndlavede er på vej ind i design igen.
Designer Rasmus B. Fex's koncept for det trædrejede trækker på både det gode håndværk og en
moderne stil. Deltagere modtager pinde, som de individuelt kan trædreje. Alle pinde indsamles i
løbet af Trekantområdets Festuge på 4 byers biblioteker og bearbejdes til midlertidige skulpturer. I
efteråret monteres alle pinde til én stor møbelskulptur med inspiration fra vikingetidens
TINGSTEDER, som præsenteres på Trapholt i januar 2020, og herefter indgår i samlingen af
10 borgerskabte kunstværker. Bevilget 800.000 kr. til Trapholt – Museum for moderne kunst og
design.

Kunst, Kulturarv & Kobbersnepper
Projektet er et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og kunstnersammenslutningen SWLA
(Society of Wildlife Artists). Med to ugelange besøg i Vadehavsregionen forår og efterår sættes
gennem billedkunsten fokus på Vadehavets kultur- og naturværdier og samspillet mellem disse.
Sideløbende med kunstnernes arbejde i felten arrangeres events for både den brede offentlighed,
skolebørn og billedskoler. Kunsten danner indgang til formidlingen og forståelsen af landskaberne,
bygningskulturen, fuglene og menneskets tilpasninger til de særlige forhold i Vadehavet og deres
samspil og brug af naturen, fugle, dyrelivet og de dynamiske landskaber i klitter, på højsande og
vadeflader. Bevilget 400.000 kr. til Nationalpark Vadehavet.


Vadehavets Madoplevelser
Med projektet synliggøres en række madoplevelser for de mange gæster i vadehavsområdet. Der
bygges på en global trend med fokus på lokale fødevarer og -oplevelser. Der to indsatsområder:
dels en østersindsats, med fokus på synliggørelse af vadehavsøsters med udgangspunkt i Oyster
Trophy Week i uge 42, tilføjet en indsats med events med østers som tema på en række
kulturinstitutioner; dels en indsats omkring vadehavslam, hvor der understøttes udvikling af en
opskriftshæfte der formidler de enkelte producenter, og udvikles events, ex. kokketræf med lam
som omdrejningspunkt. Bevilget 500.000 kr. til Business Region Esbjerg.


Adskilt – Genforenet – Efterladt
I anledning af 100-året for Genforeningen producerer Sønderborg Lokal TV en temaserie, som
formidler baggrund og konsekvenser for befolkning, institutioner og stemninger i grænselandet.
Serien vil bidrage til den fælles historie og selvforståelse nord og syd for grænsen. Der producers
25-30 afsnit i et bredt samarbejde med institutioner, uddannelsesinstitutioner, grænseforeninger
og mange flere. Bevilget 500.000 kr. til Sønderborg Lokal TV.


BERMUDA 2018 – Folkelig kunst i særklasse
Som led i strategien for at markedsføre Trekantområdet nationalt og internationalt med
spektakulære kunstoplevelser i storformat har man i 2018 tiltrukket kunstneren Martin Creeds
installationsværk ”Half the air in a given space”, som kan opleves under Trekantområdets Festuge
på tre lokationer. I værket omdannes rum til kunstoplevelser for alle ved at fyldes halvt op af store
balloner, som inviterer til glæde og leg. Bevilget 400.000 kr. til Trekantområdet Danmark.


Kong Knud og Kirken (aflyst)
I projektet fortælles den dramatiske historie om Kong Knud og hans brødre gennem en
vandreforestilling med skuespil, kampscener og munkesang, som kombineres med
smagsoplevelser i form af retter fra kongens tid. Den odenseanske helgen er i dag blevet lidt
glemt, men aktualiseres i projektet i samarbejde med bl.a. Odense Domsogn, Historiens Hus og
Odense Bys Museer. Bevilget 200.000 kr. til SPIS: Odense Food Festival


Årets Vildtret 2018
Med projektet sættes fokus på lokalt vildt, egnsspecifikke retter – og madspild.
Kokkekonkurrencer om tilberedning af vildt kan i samarbejdet med egnens restauranter være med
til at skabe arbejdspladser ved at sætte vildt på menuen og derigennem tiltrække ”foodies” –
turister med særlig interesse for madens historie, tilberedning – og smag. Bevilget 200.000 kr. til
Destination Sønderjylland.


Oplevelsesøkonomiske aktiviteter i fodsporene op ”Vi – de druknede”
Fra sommeren 2019 vil Ærø komme på landkortet som ”film-ø” når serien ”Vi - de druknede”,
baseret på Carsten Jensens roman, indspilles på Ærø. Projektet skal understøtte udvikling af nye
kultur- og turismemuligheder på Ærø og derigennem udnytte det oplevelsesøkonomiske
potentiale ved filmatiseringen. Det vil ske både med brug af filmens lokationer, internetportal,
skattejagt-app, informationsmaterialer, udstillinger og meget mere. Bevilget 735.000 kr. til Ærø
Kommune.


Vikingemad til alle tider
Med projektet deles viden om vikingernes mad. Det vil vise, hvordan man nemt og i fællesskab kan
tilberede et lækkert, nordisk måltid i sit inde- eller udekøkken, og sætter ligeledes fokus på emner
som madspild, sæsonvarer, dyrkning af grøntsager og urter, med særligt fokus på
vadehavsområdets råvarer. Projektet formidles bredt bl.a. via sociale medier med korte
formidlingsfilm – og fourageringsture og workshops, hvor alle kan deltage. Bevilget 1.500.000 kr.
til Fonden Ribe Vikingecenter.


Vi bygger bro – med fællessang og musik
Fællessang og musik skal binde Danmark sammen. Med musik og sang som redskaber skabes
fællesskab på tværs af genrer, kulturer og generationer, og giver måske publikum lyst til at indgå i
korsang eller gå til musikundervisning. 500 korsangere skal medvirke til at få publikum til at synge
med. Aktiviteten vil finde sted flere steder i landet; der er planlagt arrangement i Region
Syddanmark i 2019. Bevilget 120.000 kr. til Danmarks Underholdningsorkester.


Det levende teglværk
I samarbejde med landsbylaug på Broagerland videreudvikles projektet ”Det levende Teglværk”.
Projektet markerer egnen som historisk teglværksegn og skaber en publikumsattraktion, hvor man
kan opleve forskellige aktiviteter, som foregik på og omkring et teglværk i gamle dage. Der
formidles forskellige håndværks- og husflidstraditioner af aktører i historiske dragter, og der kan
høres historiske oplæg. Bevilget 131.000 kr. til Museum Sønderjylland


Øget markedsføringsindsats for Odense International Film Festival (OFF)
Odense International Film Festival er Danmarks ældste filmfestival. Og den har landets eneste
Oscar-kvalificerende konkurrence, som viser de bedste kortfilm fra hele verden. Med projektet
gives festivalen et løft, som kan bringe festivalen for alvor op i international standard og
opmærksomhed gennem en øget markedsføringsindsats, øget digital indsats, satellit-events i hele
landet og med højprofilerede internationale gæstetalere. Bevilget 750.000 kr. til Odense
International Film Festival.


500 Fynske Fortællinger (aflyst)
Gennem oplysning, samtale, fotografi og formidling sættes fokus på FNs Verdensmål om en
bæredygtig udvikling. I projektet involveres borgere på Fyn, hvor de ved deltagelse i camps
arbejder med at oversætte de overordnede Verdensmål til hverdagsliv. Region Syddanmark har
givet støtte til at formidle resultaterne af fotofortællinger både fysisk og virtuelt i udstillinger i
regionen. Bevilget 300.000 kr. til Foreningen Byens Højskole.


ROBO Art
I projektet inviteres en gruppe kunststuderende fra landets kunstakademier til at fortolke
robotindustriens rivende udvikling på Fyn – gennem fotografi og video. Derigennem sættes der
kunstnerisk fokus på et af regionens prioriterede forretningsområder. Projektet munder ud i en
udstilling, hvor der bl.a. inviteres til workshops for skoleelever i kreativ robotbygning og
programmering, hvilket vil styrke børn og unges teknologiforståelse og -interesse. Bevilget
167.330 kr. til Kunstbygningen Filosoffen i Odense.

Esbjerg Havn og by i 150 år
I anledning af Esbjergs jubilæumsår besøger The Tall Ships Races Esbjerg. I tilknytning hertil
afvikler Esbjerg Kommune sammen med Esbjerg Havn en lang række aktiviteter, som på forskellig
vis markerer Esbjergs identitet og udviklingskraft, målrettet de mange besøgende til by og havn og
besætningsmedlemmer på de besøgende skibe. Bevilget 1.000.000 kr. til Esbjerg Kommune.


Murenes Minder…
Et event-show, der markerer og dramatiserer 750-året for grundlæggelsen af Koldinghus. Et
markant lys- og musikevent fortæller slottets og byens historie med slottets mure som lærred for
projektioner. Eventen understøttes af live-performances af operasangere fra Det Kgl. Teater og
musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester m.fl. Bevilget 860.000 kr. til Museet på Koldinghus.


Dynamo – Nycirkus Festival 2018
Festivalen byder på nycirkus på højt kunstnerisk niveau, med åbne workshops og forskellige store
og små, indendørs og udendørs forestillinger. Festivalen finder sted på Byens Ø og understøtter
området som Odenses nye oplevelsesområde med mange forskellige aktiviteter. Bevilget 200.000
kr. til Dynamo – workspace for circus & performing arts.


Christiansfeld Musikfestival
Musikfestivalen vil afspejle den rige musik- og sangkultur, som er et vigtigt aspekt i det liv, som
Christiansfelds indbyggere, herunder særligt Brødremenigheden, har levet siden byens
grundlæggelse i 1773. Festivalens tema er Christiansfeld i en verden af musik – fra 1700-tals barok
til verdensmusik. Bevilget 100.000 kr. til Brødremenigheden i Christiansfeld.


Internationalisering af H. C. Andersen Festivals
Et 3-årigt projekt til internationalisering af festivalen for at tiltrække flere internationale gæster og
kunstnere. Skal udvikle festivalen til et internationalt format med et mangfoldigt udbud af
kulturaktiviteter. Projektet vil udvikle festivalen til en større skala og give det et kvalitetsløft. Det
indgår i dansk-kinesisk turismeår. Bevilget 1.623.000 kr. til H.C. Andersen Festivals.
Jacob A. Riis – fotodokumentarist og socialreformator
Til etablering af et Jacob A. Riis-museum i hans fødeby Ribe produceres formidlingsfilm og digitale
installationer for et internationalt publikum. Materialer udføres i nært samarbejde med museer og
biblioteker i USA, hvor Jacob A. Riis er meget anderkendt, både som pioner inden for
fotodokumentarisme og for sin betydning for amerikansk historie. Bevilget 940.000 kr. til
Sydvestjyske museer.


Quasar
Projektet samler aktører inden for rytmisk musik, koncertarrangører, regionale spillesteder mv.
med fokus på talentudvikling og skabelse af innovative musikmiljøer for vækstlaget. Udvikler tilbud
til musikere og bands såsom mentorordninger, workshops, coaching mv. Kan medvirke til at
udvikle og fastholde musikmiljøet i regionen. Bevilget 500.000 kr. til Foreningen Jelling
Musikfestival.

Lysfejring H.C. Andersen – Æresborger i 150 år
En markering af H. C. Andersen-jubilæet med fejring på Flakhaven samt lysinstallation specielt
udviklet til Odense i Eventyrhaven, som vil være den første opsætning af den internationalt
anerkendte og prisvindende Bruce Monros lysshow i Europa. Projektet indgår desuden i
kampagnen ”Det dansk-kinesiske turismeår”. Bevilget 400.000 kr. til Odense Kommune.


SPIS! Eventyrligt
Udvikling af en nyskabende gastronomisk og sanselig børneteaterforestilling med afsæt i H. C.
Andersens eventyr – oplevet gennem smagssansen. Giver en ny vinkel på oplevelsen af H. C.
Andersens eventyr i et samarbejde mellem teatre og gastronomer. Bevilget 400.000 kr. til SPIS!
Odense Food Festival.


Dagbog fra Fanø / Fanø Intervals
Formidling af kulturarv fra Fanø og Vadehavet med Fanødragten som omdrejningspunkt med
anvendelse af moderne audiovisuelle udtryksformer. Projektet skal give publikum indblik i øens
perspektiv gennem tid og øge bevidstheden om Vadehavets og egnens kulturhistorie. Bevilget
100.000 kr. til Fanø Kommune.


Optimering af skolearbejdet ifm Sønderjyllands Symfoniorkesters børnejulekoncerter
Projektet understøtter den sønderjyske fællessangtradition. Med projektet kobles sangfaglig hjælp
til skolerne, både fra sangcenteret og elitesangere fra sønderjysk Pigekor og Drengekor. Inddrager
også skoler i Sydslesvig for at fastholde dansk sangtradition. Bevilget 84.000 kr. til Det Sønderjyske
Sangcenter.


Det levende teglværk
Et arrangement, som levendegør og formidler lokale teglværks-, håndværks- og husflidstraditioner i et samarbejde med lokale landsbylaug. Giver gæsterne mulighed for medvirken og er
særligt rettet mod at understøtte temaet ”Spor” for Spejdernes Lejr i Sønderborg og aktiviteter for
lejrens deltagere og gæster. Bevilget 67.000 kr. til Museum Sønderjylland.

Verdensarvssteder i Syddanmark – oplevelser i særklasse
Aktiviteter og udvikling af produkter, der understøtter bæredygtig turisme til de tre syddanske
verdensarvssteder Kongernes Jelling, Christiansfeld og Vadehavet, koblet sammen til ét samlet
billede. Fokus på tiltrækning af internationale gæster. Bevilget 2.000.000 kr. til Sydvestjysk
Udviklingsforum


H.C. Andersen Trail 2.0 – Kulturturisme og – formidling i den syddanske region
En fysisk og en fortalt rute i det fynske og sønderjyske/slesvigske område, som forbinder og
levendegør steder, huse og landskaber, som H.C. Andersen rejste til, opholdt sig i, beskrev og lod
sig inspirere af. En videreudvikling af app’en H.C. Andersen Trail. Bevilget 1.043.714 kr. til H.C.
Andersen Centret.


Værtsskab for Spejdernes Lejr 2017
Støtte til afvikling af lokale aktivitetsprojekter under Spejdernes Lejr i Sønderborg, hvor deltagerne
besøger de særlige kulturelle ”fyrtårne” i området omkring lejren, og til deltagernes introduktion
til særlige sønderjyske traditioner og specialiteter, samt til formidling af disse aktiviteter. Bevilget
1.000.000 kr. til Sønderborg Kommune.


Design Week 2017
Aktiviteter i tilknytning til Designskolen Kolding jubilæumskonference CUMULUS, herunder
designudstilling om design som forandringskraft, designcamp og borgerinvolverende workshops.
Bevilget 800.000 kr. til Designskolen Kolding.


Street Culture Festival 2017
Festival med fokus på gadekunst, gadeidræt, musik og streetfood, som understøtter de innovative
miljøer omkring gadekulturhuset GAME Street Mekka i Esbjerg. Bevilget 500.000 kr. til GAME –
Streetmekka Esbjerg.
Svendborg Graphic
Festival inden for temaet visuelle fortællinger - tegneserier, computerspil og animation, med
workshops, udstillinger og events. Fokus på involvering og at deltagerne er skabende. Bevilget
250.000 kr. til Svendborg Bibliotek.

Vadehavskysten
Vadehavskysten er et salgs- og markedsføringstiltag fra turistaktørerne langs Vadehavet.
Projektets formål er at etablere en fælles salgs- og kommunikationsplatform for kultur- og
turistaktører ved Vadehavet med henblik på at kunne præsentere en mere samlet oversigt over
oplevelsesmuligheder til turisterne ved kysterne. Bevilget 1 mio. kr.


Oplevelser i Vadehavet – på tur i Verdensarven
Med udgangspunkt i UNESCOs udpegning af Vadehavet som verdensarv udvikler projektet en
række oplevelsespakker. Pakkerne skal give de besøgende unikke oplevelser i Vadehavsområdet
og sikre bl.a. synliggørelse af det samlede Vadehavsområde. Bevilget 1,8 mio. kr.


Ravfestival 2016
Formålet med ravfestivalen er at skabe en stor tilbagevendende kulturel festival med fokus på områdets naturligt fremkommende rav. Festivalen foregår langs vestkysten i områderne ved Blåvand, Vejers og Henne. Bevilget 150.000 kr.


Modstrøm
Projektet Modstrøm sætter fokus på udvikling i yderområder, og forholder sig positivt og kreativt
til de udfordringer samt kvaliteter der er i lokalsamfundene bl.a. gennem kulturarrangementer
som udstillinger, koncerter, forestilling mm. Bevilget 1 mio. kr.


Kulturår 2016
366 arrangementer understøtter Trekantområdet som kulturmetropol, hvor Kulturår 2016 sætter
en kreativt udfordrende ramme op for udvikling af en kulturmetropol med kant. Der involveres en
bred sammensætning af kulturinstitutioner, foreninger og aktører inden for alle områder af
kulturlivet. Bevilget 1 mio. kr.


Folkemusik Fødekædeudvikling i Region Syddanmark
Workshops i folkemusik i forskellige og fælles områder, hvor elever fra hele regionen og de tyske
projektpartneres område mødes. Målet er bl.a. opkvalificering, vidensdeling og sparring der både
tilgodeser lærere og elever. Bevilget 990.000 kr.


Sommerbiblioteker i Vadehavsområdet/Sydvestjylland
Sommerbibliotekets udgangspunkt er at byde turister, der gæster Vadehavsområdet om
sommeren velkommen. Projektet vil udbygge Vadehavsområdets position som turistdestination
og tilføre merværdi til turistoplevelsen ved Vadehavet - og samtidig skabe arbejdspladser. Bevilget
1,3 mio. kr.


Danmarks første Kristne – et kortfilmsprojekt om vikingerne ved Vadehavet
I 4 film vises samspillet imellem de naturgivne forudsætninger og den tidlige kulturhistoriske
udvikling i Vadehavsområdet. Filmene er de første af en række af kortfilm, der skal berette om
livet i 700-800 tallets Ribe og derved udbrede kendskabet til denne periode i Danmarkshistorien.
Bevilget 709.000 kr.

Kulturturisme over grænserne
Der ønskes at tiltrække kulturturister fra øvrige Danmark men også Sverige og Norge gennem
kulturoplevelsespakker. Kulturoplevelsespakkerne indeholdende bl.a. musik, overnatning og
bespisning, hvor målet er at tiltrække yderligere flerdagsgæster. Bevilget 375.000 kr.


DEFINE Festival 2015
DEFINE festival er en elektronisk kunstfestival i Sønderborg. DEFINE festivalen er velegnet til at brande området, hvor mange tekniske og elektroniske virksomheder befinder sig. Bevilget 80.000 kr.


Synliggørelse af 6. julifesten i Fredericia/ koncertturné
Musik komponeret på baggrund af breve fra soldater og deres familier med målet om at
aktualisere en historisk begivenhed. Et musikværk der går bag om begivenhederne og skildrer den
menneskelige oplevelse og følelse af begivenhederne. Bevilget 80.000 kr.

Trekantområdets Festuge 2015
Trekantområdets festuge samler mange aktører, som er med til at binde trekantområdet sammen
og forstærker samarbejdet mellem de involverede kommuner og kulturaktører - bevilget
1.400.000 kr. til Trekantområdet Danmark.


Wadden Tide - udtryk, der sætter aftryk
En international kunstudstilling med internationale kunstnere fra andre vadehavslande i verden.
Wadden Tide udstillingen er en del af Vadehavsfestivalen i 2016, og festivalen er med til at sætte
fokus på området og samler mange aktører, deltagere og turister - bevilget 1.000.000 kr. til
Kulturregion Vadehavet.


At the Castle
På Egeskov Slot – udvikling af en årlig tilbagevendende multikulturel festival på Egeskov Slot.
Festivalen vil indeholde både kendte musiknavne, litteratur, kunst og fødevarer - bevilget 800.000
kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune.


Filmvæksthus i Tønder
Filmby Vest er et filmprojekt med en kulisseby, den eneste uden for København. Kulissebyen skal
skabe rammerne for forskellige filmaktiviteter og være med til at brande hele Sønderjylland som
et kreativt sted - bevilget 990.000 kr. til Tønder Kommune.


Carl Nielsen fejringen 2015
Fejringen af komponisten og musikeren Carl Nielsen i 2015, hvor han ville være fyldt 150 år.
Projekterne i Carl Nielsen fejringen spænder fra Carl Nielsen musikvideoer til symfoniske koncerter
med festligheder især omkring 150 års dagen den 9. juni 2015 - bevilget 600.000 til Odense
Kommune.


Udvikling af Lysfesten i Haderslev
Projektet vil skabe en årlig tilbagevendende begivenhed den 4. maj i Haderslev. Lysfesten tager
udgangspunkt i fredsbudskabet fra Danmarks Befrielse 1945 - bevilget 250.000 kr. til Haderslev
Kommune.


Kulturen som redskab til at mestre det gode liv
Med dansen som løftestang ønsker Varde kommune at brande byen som "kulturel
vandkantskommune" med fokus på mental sundhed og kulturel dannelse - bevilget 147.500 kr. til
Varde kommune.


Dybbøl 1864-2014
D. 18. april 2014 var en særlig dag for Danmark og det sønderjyske i særdeleshed. Dagen
markerede, at det var 150 år siden, at Slaget ved Dybbøl fandt sted. I dag er sårene helet, og
forholdet mellem Danmark og Tyskland har aldrig været bedre. Det gode grænseoverskridende
samarbejde og de mange markeringer, som 150-året for Slaget ved Dybbøl gav anledning til, blev
torsdag d. 16. april 2015 præsenteret i bogen ”Dybbøl 1864-2014”. Bogen, der blev udgivet af
Region Syddanmark, skal give fremtidige generationer et billede af, hvad der skete i 2014, og hvem
der deltog. Bogen udkom i 700 trykte eksemplarer og blev uddelt til bl.a. biblioteker i regionen.

Her kan du se hvilke projekter, der er bevilget støtte til fra temapuljerne

Art Jam Road – sommeroplevelser i marsken
I projektet bruges naturen som afsæt for kulturoplevelser, og kulturen som afsæt for naturoplevelser, med naturen som det bærende omdrejningspunkt, og hvor kunsten og naturen kan opleves på nye og anderledes måder. I workshops bruger deltagerne deres kreativitet til samskabelse af værker lavet af ting fundet i naturen. Deltagerne tager tur på kunstruten med kunstnere, som fortæller om de opstillede værker. Projektet dermed også med til at øge kendskabet til den nyetablerede marsksti, som også kan lede brugerne ud til andre eksisterende oplevelsestilbud i området (fx Højer Sluse). Bevilget 235.000 kr. til Højer Erhvervsforening.

Byen og Havet
En gratis lydvandring på egen smartphone breder Marstal Søfartsmuseums formidling ud i og omkring byen, og giver en anderledes oplevelse af byens maritime baggrund. ”Byen og Havet” bringer brugeren rundt i Marstal by, havn og i naturen omkring byen. Den giver indsigt i byens særlige maritime kultur og historie, får folk ud i naturen, og giver en bedre forståelse af historien om Marstal som en by med en rig kulturhistorie og traditioner, der stadig i dag skaber rammerne for et godt liv for ung og gammel i et aktivt og levende helårssamfund. Bevilget 197.500 kr. til Marstal Søfarts Museum.

Fossiljagt-klubben i Gram Lergrav
Fossiljagt-klubben er et naturvidenskabeligt fritidstilbud til børn/unge og deres familier, som kan styrke kendskabet til områdets naturgivne særpræg. Her kan man gå til palæontologi og arbejde med fossiler og naturvidenskab i et rigtigt forskningsmiljø på en geologisk lokalitet af international videnskabelig betydning. Gennem fælles aktiviteter arbejder deltagerne med videnskabelige metoder i museets udstilling og laboratorium, og gennem fossiljagt og undersøgelse af fossiler lære om arter og deres evolution. I projektet er der ydermere fokus på, at projektets rammer og aktiviteter også understøtter børn og unge med særlige behov. Bevilget 300.000 kr. til Museum Sønderjylland.

Grænseløse himmel – formidling og spor i naturen
I projektet Grænseløse Himmel etableres et formidlings- og oplevelsesmiljø om Zeppelinbasen i Soldaterskoven i Tønder. Formidlingen tager afsæt i basens historie og grænselandet under 1. Verdenskrig med fokus på demokrati og sameksistens. Soldaterskoven rummer de fredede rester af Zeppelinbasen, og her opsættes punktformidling og udvikles oplevelsesruter i området. Formidlingen får et nutidigt aspekt med fokus på fredelig sameksistens i grænseregionen. Projekt sigter på medvirke til at skabe fokus på Tønders mere langsigtede plan for at skabe et syddansk oplevelsesfyrtårn omkring Zeppelinbasen og grænsehistorien. Bevilget 500.000 kr. til Tønder Kommune.

Grønne Drømme
I Grønne Drømme skaber en række toneangivende figurative malere nye værker, der reflekterer over det samtidige menneskes forhold til planter. I tilknytning til udstillingen afholdes en række arrangementer, herunder artist talks og omvisninger for skoler, studerende og den brede offentlighed med det formål at skabe refleksion og dialog om temaet. Der afholdes workshops for børn, unge og studerende med fokus på planters betydning for verden. Udstilling udfordrer gennem maleriets sanselige kraft vores natursyn, skaber nye forståelser af planternes rolle i verden, menneskets sårbarhed og afhængighed af planter og involverer borgerne i bæredygtighedsproblematikken gennem kunsten. Bevilget 150.000 kr. til Kulturmaskinen, Odense Kommune.

Liv i plantagen
I en audiowalk i Karensminde Plantage kombineres natur med kultur i en oplevelse, der sætter fokus på ikke blot regionens historie, men et stykke danmarkshistorie. Audiowalken fortæller om plantagernes særlige naturbetydning og kulturbetydning, formidlet gennem en række personaer. Lydoplevelsen knytter an til en række nye portaler og opholdsmuligheder i plantagen, som iscenesætter både kulturen og naturen og skaber en rejse på tværs af tid, landskaber og mennesker. Bevilget 400.000 kr. til Billund Kommunes Museer - MARK.

Naturopera for børn og deres familier
Naturopera er en engagerende oplevelse for børn og deres familier, hvor den fælles kulturhistorie integreres med en dybere forståelse af naturen omkring os. Naturopera er nyskrevne og underholdende musikdramatiske værker, som opføres på fem spændende steder i den syddanske natur, hvor der integreres interaktive elementer, som leder brugerne på skattejagt. Værkerne opføres på Skovsgård Gods, Regisse Kilde, Glavendruplunden, Augustiana Kunstpark samt på Mandø. De historisk betydningsfulde steder sættes på landkortet, så både borgere og andre kulturaktører inspireres og får øjnene op for områdernes værdi. Bevilget 250.000 kr. til Foreningen Ballhaus.

Rød Mad
Med RØD MAD forener VejleMuseerne en række kulturaktiviteter til to af museernes store satsninger i 2023-24. Dels særudstillingen RØD, der fokuserer på menneskers følelsesliv, trivsel og forhold til naturen, dels temaudstilling MAD, der sporer vores historiske forhold til mad, dyrkning af jorden og bæredygtighed fra stenalderen og til nu. Med RØD MAD kommer kulturaktiviteterne ud af museernes rammer og gør deltagerne klogere på deres trivsel, madvaner og forhold til naturen. Der arrangeres sanketure, publikumsdebatter, bålmad af historiske retter, samt fællesspisning med temaet RØD MAD i samarbejde med Spinderihallerne i Vejle. Bevilget 300.000 kr. til Vejle Museerne.


Spillitteratur i naturen – spilbog i Søndersø
I projektet er målet at få folk ud i naturen, samtidig med de får en kulturel fællesskabsoplevelse, der motiverer til læselyst. Virkemidlet er udvikling af en udendørs litteraturvandring i form af en litterær spilbog, der tager udgangspunkt i bymiljøet og de grønne oaser i Søndersø, og hvor man som læser skal vælge sin vej i historien rundt i naturen for at gennemføre bogen, tilmed ad flere ruter, da der er flere veje gennem bogen. Projektet bruger spilbogen til at motivere børn og deres familier til at udforske Søndersøs bymiljø, naturområder og grønne spots - og til at fortsætte deres læsning med andre klassiske spilbøger hjemme i stuen. Bevilget 110.000 kr. til Nordfyns Kommune.

Tårup Dark Sky Festival
Tårup Dark Sky Festival er en ny nordisk kunst- og videnskabsfestival på Fyn, der tager den mørke nattehimmel som sit udgangspunkt. Her kombineres kunstoplevelser med vidensformidling og en bæredygtig profil. Ambition er at blive et nordisk mødested for kunstnere, forskere og publikum, der søger større viden om universet, og at undersøge, hvordan vi sammen kan skabe en bedre og grønnere fremtid. Festivalen har et specielt fokus på at engagere børn og unge. Her kan opleves kunstprojekter ude i naturen, workshops, stjernevandringer, koncerter, foredrag med astronomer og astrofysikere i dialog med kunstnere, og formidling til skoleelever – alt sammen med tilknytning til nattehimlen og universet. Bevilget 300.000 kr. til Kunstrum Fyn.

Hver skoleby sit teater
Med projektet oprettes et teaterudbud i 3 mindre byer i Aabenraa kommune. Det lokale foreningsliv tilbyder i samarbejde med den lokale skoles (friskole, folkeskole, efterskole) dramalærere teaterskole for børn og unge i fritiden. Formålet er teaterleg for børn i alderen 6-12 år, evt. med deres voksne. Processen starter op med en forestilling eller workshop, hvor der inviteres bredt. Efterfølgende kan interesserede tilmelde sig et forløb. Bevilget 175.000 kr. til Kulturelt Samråd, Aabenraa Kommune.

 

Kulturformidling af historiske steder i SD
Grummes Teater iscenesætter kulturhistoriske steder i en kreativ formidlingsform, hvor den lokale natur, kultur- og kunsthistorie er udgangspunkt for nyskreven dramatik, fremført af kendte danske skuespillere. Formatet er vandreforestillinger i hhv. lystanlægget Baldersbæk og Augustenborg Slotspark, hvor historierne udfolder sig. Projektet gennemføres med lokale institutioner og foreninger samt en stor gruppe frivillige. Projekterne udfolder lokale kulturværdier og formidler historier, der måske er ukendte for nogen. Projektet bidrager til lokal bevidsthed om landdistrikternes og de mindre byers unikke værdier. Bevilget 650.000 kr. til Grummes Teater.

 

Tiny City Jazz
Tiny City Jazz projektet skaber nye og originale kulturarrangementer i fem mindre byer i fem kommuner i Trekantområdet i form af en række jazzkoncerter, som vil have særlig fokus på unge samt på børn og deres familier. Koncerterne organiseres i tæt samarbejde med lokale foreninger eller ildsjæle, som dermed får mulighed for at lære at arrangere kulturarrangementer på egen hånd. De nye kulturaktiviteter medvirker til at udbygge lokale fællesskaber og inddrage borgeren gennem samskabelse, og samler aktører på tværs af de deltagende kommuner. Bevilget 350.000 kr. til Jazz i Trekanten.

 

Fælles fortællinger
I samarbejde med 8 kommuner, 13 lokalarkiver og 15 skoler drager Kunst ud til Folket ud til de mindre byer i regionen for at inspirere børn til i fællesskab at digte historier om byernes lokalhistoriske steder. Formålet er at gøre børnenes nære omgivelser attraktive i børnenes bevidsthed og give børnene ejerskab over deres lokalsamfund og historie ved at gøre byens historiske huse, kirker, torve og arkitektur til en del af deres egen forestillingsverden. I projektet skaber børnene fælles fortællinger om lokalhistoriske steder, og inddrager lokalhistoriske billeder af stederne i fortællingerne. Bevilget 500.000 kr. til Kunst Ud Til Folket.

 

Guide U
Arkivsamvirket for Tønder Kommune udvikler et formidlingsprojekt, der skal berige de gåture, borgere og turister kan tage i lokalarkivernes områder. Med en smartphone kan alle lytte til en god historie på sin gåtur om det, man ser og kommer forbi undervejs. Man lytter via GPS-styrede ”points of interest” - når man går, dukker de gode historier fra lokalarkiverne automatisk op i ørerne. Bevilget 250.000 kr. til Arkivsamvirket for Tønder Kommune.

 

Tråde på Tværs
Tråde på Tværs er et borgerinddragende kulturprojekt, hvor 1000 borgere fra landsbyer og landdistrikter i Region Syddanmark samles og skaber håndarbejde, der indgår i et stort fælles kunstværk under ledelse af en kunstner. Kunstværket vil omhandle et væsentligt samfundsemne, som diskuteres gennem håndarbejdet, foredrag, arrangementer og fælles samtaler, og afsluttes med en udstilling på Trapholt. Der produceres en plakat og publikation med deltagernes proces, refleksioner og kunstneriske resultater. I udstillingsperioden besøger skoler udstillingen og arbejder videre med håndarbejdet. Bevilget 1.558.840 kr. til Trapholt.

Sårbarhedsrum for unge
Middelfart Museum laver i samarbejde med PsykInfo workshops på skoler i hele regionen, hvor
elever arbejder med at skabe rum for sårbarhed. Med en museumsinspektør, en ambassadør fra
projektet EN AF OS samt en kunstner/designer sporer eleverne sig ind på, hvad psykisk sårbarhed
er. Derefter omsætter eleverne samtalen til handling – indspiller lydspor, der kan skabe lydlig
lindring, designer en model af et sårbarhedsrum, laver visuals eller indretter et lysligt
sårbarhedsrum. Bevilget 373.250 kr. til Middelfart Museum.


Hvad unge fortæller
Unge fra Fredericia og Haderslev Boligsociale Helhedsplan tilbydes et kreativt læringsforløb
baseret på deres egne fortællinger. Forløbet munder ud i produktion af en forestilling som opføres
i flere kommuner under Trekantområdets festuge i 2022. Man benytter metoden Devising teater,
som lægger op til høj grad af samskabelse og understøtter hermed projektets formål, som er at
styrke de unges fællesskab, tryghed, tiltro til egne evner samt at inspirere dem til at benytte
kulturelle tilbud. Bevilget 400.000 kr. til Den Boligsociale Helhedsplan, Fredericia.


Kunst mod utilstrækkelighed – et inddragende ungeprojekt
I projektet skabes et trygt og kreativt rum, hvor unge på ungdomsuddannelser kan indgå i et
skabende og præstationsfrit fællesskab. Her får de, under vejledning af en kunstner, mulighed for
at bearbejde utilstrækkelighedsfølelsen gennem forskellige kunstneriske processer. Herudover
præsenteres deltagerne for ungdomslitteratur, der tematiserer utilstrækkelighedsfølelsen, og der
afholdes en åben temadag om emnet, ligesom de unges værker udstilles på biblioteket og i
ungdomskulturhuset i Ringe. Bevilget 50.000 kr. til Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne.


WAW – we are weaving
På en sommerskole af seks ugers varighed vil Trapholt skabe et ud-af-huset projekt, der hvor de
unge er. Fokus er på unges trivsel gennem det kreative arbejde med håndvævning og beklædning.
Aktiviteterne afholdes af internationalt anerkendte tekstil- og modedesignere uddannet fra
Designskolen Kolding. Sommerskolen er mobil og placeres en uge ad gangen i bykernerne i
Trekantsområdet byer i løbet af sommerferien. Projektet afsluttes på håndværkets dag i UNESCObyen Christiansfeld, med udstilling og publikation. Bevilget 462.000 kr. til Museum Trapholt.


Unge på scenekanten
Ryslinge Højskole inviterer i et samarbejde med medieplatform SEIN 5-10 unge i alderen 18-25 til
et 5-ugers eksperiment, der skal undersøge, hvordan og om kreativitet, kultur og teater kan være
vejen tilbage på sporet i livet, når man er lidt på kanten, med fx sygdom, misbrug, ensomhed eller
mistrivsel. I 5 uger skal de bo på højskolen og arbejde med egne historier på scenen samt introduceres til andre kulturelle oplevelser i Syddanmark. Som afslutning opføres en forestilling på Teaterfestivalen på højskolen. Forløbet følges til en dokumentar. Bevilget 300.000 kr. til Ryslinge
Højskole.


GAME og FGU
I projektet udvikles aktiviteter, der tager udgangspunkt i gadekultur. Målet er at skabe rummelige
og kreative fællesskaber, der fremmer trivsel, social inklusion og progression for unge fra den
Forberedende Grunduddannelse (FGU). Innovative, samskabende metoder til inddragelse af de
unge i udviklingen af de nye kulturaktiviteter, skal bidrage til at udfordre og udvide deres
kulturelle horisont. Projektet styrker det lokale samarbejde og tilgange til at involvere
målgruppen. Bevilget 400.000 kr. til Street Mekka, Esbjerg.


Fod på gulv – ny folkedans
Folkedans har fat i en ny nerve, der blander tradition med moderne fællesskab. Dansen tilpasses
ens formåen – med effekt for sjæl og krop. Et pilotprojekt har antydet ’banebrydende muligheder’
for sårbare. I projektet samarbejder musikere, danseinstruktører og sundhedsfaglige kompetencer
om at udvikle, afprøve og evaluere en målrettet metode, hvor sårbare unge ml. 15-25 år
involveres i seks dansesessions, der skal øge deltagernes fysiske og mentale sundhed og styrke
deres motivation for fortsat bevægelse og socialt fællesskab. Bevilget 180.000 kr. til Tempi.


Kultur på Kant
Kultur på Kant går på tværs af folkebiblioteker og kulturskoler i de fire vestkystkommuner med det
formål at skabe nye kulturfællesskaber blandt unge i alderen 15-25. Projektet skal styrke den
mentale trivsel gennem forløb med guidet fælleslæsning og forskellige kulturtilbud (f.eks. musik,
billedkunst eller drama). Der vil være fælles aktiviteter i de enkelte kommuner, virtuelle møder på
tværs af kommunerne og afsluttende ”kulturmøder” for alle involverede. Der produceres en kort
videofilm om projektforløbet og dets resultater. Bevilget 300.000 kr. til Esbjerg Kommunes
Bibliotek.


Mental trivsel gennem håndarbejde og håndværk
Unge skal i fællesskab med andre unge opleve glæde og øget trivsel ved samværet omkring
håndværk og håndarbejde i et inspirerende, kreativt miljø. Fordybelsen styrker selvværd og trivsel,
således de efter endt forløb vedbliver med at være aktivt deltagende i kulturtilbud. Der vil være
ugentlige kreative aktiviteter og samvær i de arbejdende værksteder og hos eksterne partnere,
hvor hver uge har et tema, og en uges ”Camp” med daglige udflugter til natur- og kulturaktiviteter.
Bevilget 275.000 kr. til Kulturmaskinen, Odense Kommune.


SKAT - Sammenhold og Kultur Avler Trivsel
Unge uden for arbejdsmarkedet og uddannelse indgår i en kreativ proces og udvikling af skulpturer, der i en periode udstilles på Campus Odense og Hollufgaard. For at forbedre trivsel og
socialt tilhørsforhold anvendes værktøjet “Fællesskaber i fokus” (Fif). Her struktureres konkrete
drøftelser og aktiviteter, der støtter fællesskabet med fokus på, hvordan de kan støtte hinanden i
udviklingen af skulpturerne. De unge får et socialt og trivselsmæssigt udbytte, som giver overskud
til at tage aktiv del i samfundet. Bevilget 400.000 kr. til Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.


Kulturel Kickstart - et socialt læringslaboratorium
Unge frivillige underviser unge i at skabe kulturelle events fra bunden med henblik på at skabe et
bedre fundament for kulturel entreprenørskab blandt unge i regionen. Vidensdeling og
undervisning danner rammen for, at unge danner nye sociale netværk ved at samarbejde om at
lave events. Der er særligt fokus på socialt udsatte unge, hvor projektet skal understøtte social
inklusion og modvirke mistrivsel. Bevilget 55.000 kr. til Frivillig Forening Gylden Booking.


Unges mestring af livet
Unge oplever at have svært ved at mestre livet, og føler ikke at de får værktøjer til dette gennem
opvækst, skole og uddannelse. Hvordan træffer man de rigtige valg ift. uddannelse, sabbatår mm.
Hvordan lægger man budget? Hvordan ved man, hvem man er, hvilke fællesskaber passer man ind
i? I et samarbejde mellem kommunale ungekulturindsatser og forskellige oplysningsforbund
tilbyder projektet kultur- og naturoplevelser og aktiviteter, der udfordrer og styrker de unges
formåen og deres syn på sig selv, og tilbyder værktøjer, der styrker deres kompetencer. Bevilget
300.000 kr. til AOF Center Sydjylland.


Skønlitterær akutindsats til styrkelse af unges mentale trivsel i Region Syddanmark
For at modvirke mistrivsel blandt unge etableres ung-til-ung-læsefællesskaber, som mødes
ugentligt. Der afholdes derudover en række åbne events på uddannelsesinstitutioner mv. hvor
unge uforpligtende kan opleve at være del af et læsefællesskab. Læsefællesskaberne faciliteres
primært af unge frivillige læseguider, som uddannes i Læseforeningens metode Guidet
Fælleslæsning. Der arbejdes målrettet på at forankring efter projektperioden for at sikre
fortsættelse af læsegrupperne. Bevilget 300.000 kr. til Læseforeningen Århus.


Ens om kultur
Unges trivsel skal øges ved at skabe fællesskaber omkring kultur- og naturoplevelser i Ribe,
Kolding og Odense. Mad samler og er et godt udgangspunkt for hygge og fællesskab. Temaerne
udfordrer de unge til at være selvskabende og kreative. Kunsten og naturen kan være med til at
udvikle de unge og hjælpe dem til at vælge deres livsbane, og udgøre et frirum i en tid præget af
præstationsræs, korrekthedskultur, isolation m.m. Gode oplevelser kan åbne deres øjne for
steder, de selv kan benytte. Bevilget 600.000 kr. til KFUMs Sociale Arbejde i Danmark.


Erindringsbio for demente og pårørende
Projektet tilbyder filmoplevelser for ældre demente borgere i regionen. De inviteres sammen med
pårørende i biografen til ”erindringsbio”, som er små pakker med filmsekvenser fra ”gamle dage”,
der henter minder frem fra glemslen og skaber glæde og velvære hos den ældre demente.
Demente vil normalt ikke kunne følge den røde tråd gennem en hel spillefilm, men her er
filmpakkerne omhyggeligt lavet med små sekvenser tilpasset den dementes kognitive formåen.
Før, under og efter filmen vil en facilitator stå for at gøre oplevelsen levende og dialogbaseret.
Bevilget 300.000 kr. til Foreningen Film6000, Kolding.

Tour de Kultur
På tværs af hele regionen udvikles og afvikles motionsture på cykel til og fra lokale kultur- og
naturseværdigheder, hvor der gennemføres forskellige former for formidling; lokalhistorie, natur-,
kultur- og vidensformidling. Cykelturene/cykelløbene er for alle, også nye motionister. Hvert løb
har sit tema med relation til Tour de France og cykling, og afviklingen markedsføres som
aktiviteter, der tæller ned til Tour de France. Bevilget 317.592 kr. til Danmarks Cykle Union.


Fjeren og Rosen
Under DGI Landsstævnet 2022 skabes en gigantisk musik-, bevægelses- og teateroplevelse med
op til 4-5.000 aktive deltagere, 5 meter høje gigantdukker, Odense Symfoniorkester, korsang m.m.
I Fjeren og Rosens åbne fællesskaber inddrages borgere i processen med at skabe kostumer, synge
i kor, og ikke mindst lære koreografi og bevægelse. Der gennemføres desuden en lang række
workshops frem mod de to forestillinger fredag og lørdag aften under Landsstævnet. Bevilget
750.000 kr. til BaggårdTeatret, Svendborg Egnsteater.


Ud i Naturen – Ind i fortællingen
Projektet bringer voksne borgere sammen om bevægelse og fortællinger i naturen i interessante
kulturlandskaber. Grupper á 20 deltagere bevæger sig mod et fælles mål, hvor de bliver introduceret til motion- og bevægelsesglæde i naturen, til ord og tanker der kan virke inspirerende til
hverdagens trivsel, og til områder der rummer fortællinger om tid og sted knyttet til landskabet.
Holdene oplever naturtræning, får inspiration til vandreture med historisk indhold, og skal i ét
stort fællesskab deltage under landsstævnet. Bevilget 430.000 kr. til Faaborg-Midtfyn Kommune.


Trekanten i bevægelse
Projektet er et startskud til ’Special Olympics Idrætsfestivalen’ i maj 2022 i Kolding Kommune,
som er parasportens pendant til DGI Landsstævnet. Projektet skal gennem borgerinddragelse
bidrage til, at målgruppen – som er mennesker med udviklingshandicap - oplever øget trivsel. Der
skal etableres et idrætsambassadørnetværk ud fra borger-til-borger tankegangen, mens lokale
borgere, forenings- og kulturaktører involveres i at påvirke den generelle holdning i samfundet til
mennesker med udviklingshandicap positivt. Bevilget 133.000 kr. til Kolding Kommune.


Kunstrute Fyn
Projektet skal synliggøre Fyn som cykel-ø ved at udsmykke og levendegøre eksisterende
broer/tunneller, som passeres af mange cyklister. Kunstværkerne skal have reference til Bike
Island og samlet danne en kunstrute i alle fynske kommuner med spektakulær kunst, som binder
cykeløen sammen med en kulturel vinkel og motiverer til at cykle ruten rundt. Bevilget 369.408 kr.
til Destination Fyn under forudsætning af samarbejde med en idrætsaktør eller lignende for at
sikre bevægelsesaktiviteter i projektet.

Fyrtårnsinitiativer


Grænsen. Et folkemøde i Ribe 21. – 24. maj 2020 i anledning af Genforeningsjubilæet
Projektet knytter an til de folkelige møder, der mobiliserede de dansksindede sønderjyder – og
bygger bro til nutiden, med 40-50 arrangementer af både oplysende, debatterende og
underholdende art på mangfoldig vis, og med grænselandet som det gennemgående tema.
Bevilget 500.000 kr. til Ribe Stift


Sangen genforener 2020
Med afsæt i fællessang og korsang udfoldes projektet både i en stor sangerfest på
Skamlingsbanken, en sønderjysk sangcamino, som samles i podcasts, der kaster lys over den
sønderjyske sangtradition, læringsmaterialer om sangens betydning for Sønderjylland og en CD
med værker indsunget af fem sønderjyske kor.
Bevilget 450.000 kr. til Sangens Hus


Folkefesten 11. juli 2020
Folkefesten vil i et fælles værtskab mellem kommune, region og stat fejre 100-årsdagen for
Genforeningen. Det bliver en unik og historisk kulmination og centralt omdrejningspunkt for de
officielle nationale mærkedage 10. – 12. juli 2020, med deltagelse fra kongehuset, regeringen,
Region Syddanmark, mindretallene og officielle repræsentanter fra andre lande. Folkefesten bliver
en højtidelig, festlig og markant fejring, med bl.a. optog, korsang, musik og koncert.
Bevilget 1.000.000 kr. til Sønderborg Kommune

 

Mindre initiativer


Grænsedragning
Sønderjysk Forsøgsscene opsætter et egnspil, som handler om den nye grænsedragning i 1920.
Stykket baseres på autentiske beretninger og skal skildre konsekvenserne af grænsedragningen for
befolkningen i grænselandet, hvor grænserne i folks hjerter ikke er helt så simple at have med at
gøre, og mange dramaer udspillede sig i tiden efter. Alligevel er der 100 år efter meget at fejre.
Bevilget 130.000 kr. til Sønderjydsk Forsøgsscene.


Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden - en moderne folkefest i Jelling
Grænseforening Kreds 20 arrangerer en folkefest i Jelling med hovedtemaerne: fremtidens
erindring; grænser for identitet og Jelling som grænseby og centrum for national identitet. Børn og
unge er i fokus, og inviteres til at give deres bud på, hvilken betydning grænser vil få for vores
fremtidige identitet.
Bevilget 100.000 kr. til Grænseforening Kreds 20.


De forbudte sange - Den ufortalte historie
En koncertrække med Bodil Jørgensen og trio vil sætte fokus på de danske sange i Den blå
Sangbog, som var underlagt tysk censur i Slesvig-Holsten. Der spilles koncerter i hele regionen.
Bevilget 100.000 kr. til Sprogforeningen.


TV-SYD Tour 2020
I hver af de 7 genforeningskommuner afholdes talkshows om genforeningen med både oplysende
og underholdende indslag, med tv-klip og publikumsengagerende elementer, og optrædener ved
lokale kunstnere. Museum Sønderjylland bidrager med eksperter, der medvirker både i
tilrettelæggelse og i programmerne. Med projektet formidles de historiske begivenheder i 1920 på
en underholdende og oplysende måde til et bredt publikum.
Bevilget 250.000 kr. til TV-SYD.


DocCamp 2020
23 unge filmtalenter fra hele Europa laver fem dokumentarfilm under temaet ”grænse”. Filmene
produceres i grænseområdet og fremvises herefter i Sønderjylland, evt. også Odense Film Festival
mv. Projektet bidrager med en nutidig profilering af det sydlige Danmark.
Bevilget 150.000 kr. til Aarhus Filmværksted


Kalejdoskop
Projektet skaber en tværfaglig forestilling med teater, musik, ballet og billedkunst i samarbejde
med bl.a. Kreismusikschule. Gennem æstetiske processer og med forestillingen som slutresultat
bevidstgøres børn og unge om grænselandets historie og aktualitet. Forestillingen opføres både på
dansk og tysk side af grænsen.
Bevilget 100.000 kr. til Tønder Kulturskole.


Human Atlas of CO-existence
UngDanmark samler tyske unge fra mindretalsskolerne og danske unge i alderen 14-18 år til et
weekend-forløb i marts 2020 til refleksioner over sameksistens i forskellige workshops.
Slutproduktet skal være en fælles grænsesten samt en foto-installation som symboler for
demokratiske værdier.
Bevilget 100.000 kr. til Sønderborg Ungdomsskole.


Gæstebud
12 gæster og et publikum inviteres til et festmåltid og debat ved 5 x gæstebud/forestillinger. Der
tales om, hvad der skaber os som folk. Gæsterne inviteres ud fra ståsted og deres engagement i
lokalsamfundet. Ideen er baseret på Karen Blixens "Babettes Gæstebud". På baggrund af
gæstebuddene produceres en portrætfilm i samarbejde med TV Syd, som et portræt af hele
Sønderjylland. Der vil være musik ved Esbjerg Ensemble til arrangementerne.
Bevilget 137.000 kr. til OPE-N.


Genforeningsfest i Christiansfeld 10. juli
Genforeningsfesten i Christiansfeld vil bestå af forskellige kulturtilbud inden for teater, musik,
kultur- og madhistorie, herunder sønderjysk kaffebord, musik (jazz fra 1920-erne), børneteater,
udklædning i historiske dragter, guidede ture mv.
Bevilget 159.300 kr. til Christiansfeld Centret.


Grænseruten - 56 års grænsehistorie
Der etableres bil - og cykelruter, som slynger sig på begge sider af den gamle 1864-1920-grænse,
med beskrivelse af seværdigheder, gamle toldsteder mv. Ruten etableres ved opstilling af skilte og
informationstavler ved eksisterende veje og stier. Ved åbningen af ruterne i 2020 afholdes events,
som skal skabe opmærksomhed om ruterne.
Bevilget 60.000 kr. til Museet på Sønderskov.


Schackenborg-dialog 2020
Der arrangeres en række dialogmøder med fokus på de europæiske grænseregioner med
mindretal, som ligesom det dansk-tyske grænseland fik nye grænser efter 1. Verdenskrig. Der vil
være foredrag og konferencer om forskellige europæiske mindretal, som skal danne grundlag for
debat og refleksion i forhold til, om det dansk-tyske område kan bruges som forbillede for andre
grænseområder.
Bevilget 100.000 kr. til Schackenborg Fonden.


Grænselyst
Esbjerg Ensemble opfører et nyt værk i anledning af Genforeningen 2020 for ensemble, solister og
to børnekor. Værket tematiserer de vilkår og temaer, som forelå i den sønderjyske befolkning og
er givet en kunstnerisk udformning for at formidle de kulturelle og eksistentielle aftryk, som
processen medførte, se igennem barnets blik.
Bevilget 150.000 kr. til Esbjerg Ensemble.


Grænseløst lykkelig
Minifestivalen på Folkehjem i Aabenraa vil kredse om grænsebegrebet. I programmet indgår bl.a.
et dansk/tysk poesimøde, strygerkvartet, en koncert med opera og eksperimenterende klassisk
musik, foredrag og workshop om konflikthåndtering, debat om behovet for grænser, korværk af to
kor fra Slesvig-Holsten og Sønderjylland, samt fællessang.
Bevilget 75.000 kr. til Foreningen Cantabile


Stemmeboksen
En vandre-installation i form af en stemmeboks zoomer ind på almindelige mennesker, som levede
i grænseområdet 1864-1920. Seks personlige fortællinger fra Haderslev og Kolding formidles i
Stemmeboksen. Mennesker, som ved fotografiets fremkomst giver os en unik mulighed for at
"møde" dem, der ellers ofte er glemt i historiens store pennestrøg.
Bevilget 250.000 kr. til Kolding Stadsarkiv.


DMFs 1920 Orkestre
Orkestre fra fire sydjyske afdelinger under Dansk Musikerforbund oprettes med det formål at
kunne spille musik i forskellige genrer fra 1920erne, hvor Dansk Musikerforbund blev oprettet.
Repertoire, musikalske arrangementer, orkestrering, kostumer og scenografi skal samlet sende
publikum 100 år tilbage.
Bevilget 100.000 kr. til Dansk Musikerforbund.


Stafet 2020
En stafet rundt i Sønderjylland, hvor løbere i fællesskab "optegner" landsdelen - med grænsen i
dag og for 100 år siden. 480 km løbes af medlemmer af 23 sønderjyske løbeklubber, som
undervejs passerer 43 genforeningsstene. Der arrangeres ni eventspot, hvor der arrangeres løb,
gang mv., som borgere kan deltage i, og hvor løberne fra stafetten følges ind med depechen.
Bevilget 200.000 kr. til DGI-Sønderjylland.


Historisk Vandring, 100 året for afstemningsdagen
Der markeres en historisk, spontan vandring, der fandt sted på afstemningsdagen 10. februar 1920
fra Askov til højen syd for Kongeåen ved Skodborghus. Fra Vejen til Skodborghus opsættes
bannere med citater om betydningen af genforeningen. Der synges fædrelandssange undervejs,
og afsluttes med fællessang og kaffebord.
Bevilget 40.000 kr. til Askov Højskole.


Julia og Rasmus, Historiefortælling i børnehøjde om adskillelse og genforening i grænselandet
Figurteater-forestillinger for børn og børnefamilier med grænselandets historie som baggrund,
med marionetter, hånddukker, maskefigurer, musik og sang. Stykket omhandler det unge par Julia
og Rasmus, som mødes i januar 1918 og bliver forelskede; hun er tysk og han er dansk, og fortær
deres historie, da grænsen lægges fast.
Bevilget 101.000 kr. til Sønderjysk Figurteater.


Genforeningsmagi - Århundredets Sang - Musik og Lysevent i anledning af Genforeningen 2020
Der opføres et ny-komponeret musikværk, som fortæller om Chr. X's ridt over grænsen og hans
besøg i Tyrstrup Kirke, fortalt gennem korsang og musik. Opføres af danske og tyske sangere.
Bevilget 93.000 kr. til Tyrstrup Kirke.


GF2020 fortalt gennem Danmarks Største Cykelløb
DGI-Hærvejsløbet laver i genforeningsåret en unik Genforening 2020-rute under temaet "En rejse i
tiden". Ruten går fra den nuværende grænse til den gamle grænse ved Christiansfeld
/Frederikshøj. Ruten følger Hærvejen fra Flensborg, rundt i det sønderjyske, og med mål i
Christiansfeld/Frederikshøj.
Bevilget 200.000 kr. til DGI Midtjylland

Kontakt Kulturteamet

Lotte Rosing Videbæk

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201747

Aksel Andersen

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201780

Helene Mikkelsen

Specialkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201979
APPFWU02V