Skip til primært indhold

Møde om grænselandets potentialer

Den 3. maj 2022 mødtes 80 engagerede borgere med syddanske politikere til en god dialog om grænselandets potentialer.

På mødet fik deltagerne mulighed for at byde ind med holdninger og idéer til temaerne: Sprog og uddannelse, Klima, Mobilitet samt Kultur og bosætning.

Deltagernes holdninger og idéer er nu samlet i et inspirationskatalog.

Se inspirationskataloget.

Inspirationskataloget indgår i regionens videre arbejde med dansk-tysk samarbejde.

APPFWU02V