Skip til primært indhold

For dig der søger ind på STX, HF, HHX, HTX eller pre-IB i 2023

Der er kommet nye regler for elever, der søger om optagelse på STX, HF, HHX, HTX og pre-IB for skoleåret 2023/24.

Nye regler for elevfordeling fra 2023

I juni 2022 blev der vedtaget nye nationale regler for elevfordeling og kapacitetsfastsættelse på gymnasiale uddannelser (STX, HF, HHX, HTX og pre-IB). Reglerne skal være med til at løse to grundlæggende udfordringer - dels skævheden i elevsammensætningen i landets tre største byer og dels udfordringen med faldende elevtal i de tyndtbefolkede områder.

Som ansøger til STX, HF, HHX, HTX eller pre-IB har du frit valg til at søge ungdomsuddannelse i hele Danmark. De fleste vil få plads på den skole, de har søgt som førsteprioritet, men du er som ansøger ikke garanteret plads på din førsteprioritet.

Forskellige regler alt efter om gymnasiet ligger i en afstandszone eller fordelingszone

Du skal være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for, hvordan pladserne på gymnasierne fordeles, alt efter om gymnasiet ligger i en afstandszone eller en fordelingszone.

  • I afstandszoner sker fordeling af pladser på gymnasier (elevfordeling) på baggrund af transporttid.
  • I fordelingszoner sker fordeling af pladser på gymnasier (elevfordeling) på baggrund af forældreindkomst og transporttid.

Klik på ”Gymnasiekortet” for at se, om dit mulige kommende gymnasium ligger i en afstandszone eller fordelingszone.

EUX og 2-årig STX er ikke omfattet af de centrale fordelingsregler. Det samme gælder erhvervsuddannelserne (EUD). 

Se kort video om elevfordeling generelt

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Se kort video om gymnasier i afstandszoner

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Se kort video om gymnasier i fordelingszoner

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Kontakt

Gymnasiehotline

Telefonen er åben på hverdage kl. 09.00-15-00.


+45 61615050
APPFWU01V