Skip til primært indhold

Kultur i regionen

Kulturen er med til at gøre regionen til et attraktivt og aktivt sted at besøge og leve, arbejde og uddanne sig i, og det er vigtigt, at kulturindsatsen er baseret på syddanske potentialer og understøtter identitet og særpræg.

Det er regionens ønske, at de mange lokale og regionale aktører arbejder sammen om at skabe et stærkt kulturliv i regionen med initiativer, der er markante og har internationalt format og gennemslagskraft.

Regional udviklingsstrategi og kulturstrategi

Den 25. maj 2020 vedtog regionsrådet en ny regional udviklingsstrategi og en kulturstrategi – en attraktiv og oplevelsesrig region. Kulturstrategien har karakter af en handlingsplan for udviklingsstrategien på kulturområdet og beskriver konkrete initiativer og indsatser, der vil blive gennemført i løbet af strategiperioden.

Den syddanske kulturstrategi skal bidrage til de tre regionale mål på området:

  1. Øge attraktivitet og bosætning gennem oplevelser.
  2. Styrke borgernes trivsel og aktive liv.
  3. Videreudvikle og anvende syddanske styrker inden for kultur, natur og kreativitet, fx syddansk verdensarv og grænseområdets særlige historie og egenart.

Kulturstrategien skal overordnet set bidrage til den regionale vision:

”Sammen bidrager vi til FN’s verdensmål og udvikler fremtidens Syddanmark – en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region med kompetente borgere, trivsel og engagement.”

Læs mere om den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 og kulturstrategien

Kontakt Kulturteamet

Lotte Rosing Videbæk

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201747

Aksel Andersen

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201780

Helene Mikkelsen

Specialkonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


29201979
APPFWU01V