Skip til primært indhold

Kort om reglerne for tildeling af pladser på gymnasier

Her kan du læse om reglerne for tildeling af pladser på gymnasier i korte træk

Tildeling af pladser på gymnasier

Når du søger en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX, HHX og Pre-IB) tager fordelingen af pladser udgangspunkt i dine uddannelsesønsker, der forsøges opfyldt i den rækkefølge, du har prioriteret. Du skal være opmærksom på, at du kan fordeles til en skole, der ligger langt væk, hvis du selv har prioriteret den.

Du får reserveret en foreløbig plads på din førsteprioritet, hvis:

  • skolen har flere pladser end ansøgere.
  • du kan opnå forrang på den skole, du har søgt som førsteprioritet.
  • du er blandt ansøgerne med kortest transporttid.

Din transporttid (på cykel eller via offentlig transport i kombination med gang) udregnes fra din folkeregisteradresse til den skole, du har søgt.

I tilfælde af, at du ikke får plads på din førsteprioritet men har angivet flere prioriteter, undersøges det, om der er plads på et af dine andre ønsker. 

Hvis du ikke får plads på en af dine prioriteter, vil du i stedet få reserveret plads på en anden skole med samme uddannelse, som du ønskede som førsteprioritet (fx HHX).

Hvis du fordeles til en skole, som du ikke selv har ønsket, vil din transporttid maksimalt være 45 minutter, medmindre du er bosat et sted, hvor der er mere end 45 minutters transporttid til nærmeste skole med den ønskede uddannelse. 

Hvis du har mere end 45 minutters transporttid til nærmeste skole med den ønskede uddannelse og søger denne som dit eneste uddannelsesønske, vil du få plads her. Du kan godt fordeles til en skole med mere end 45 minutters transporttid, hvis du selv har prioriteret den.

Du kan læse mere om reglerne for tildeling af gymnasiepladser på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside via links nedenfor. 

Du er også velkommen til at kontakte Region Syddanmarks Gymnasiehotline. Se kontaktinformationer nederst på siden. 

Kontakt gymnasiehotline

Gymnasiehotline

Telefonen er åben på hverdage kl. 09.00-11.00 og 13.00-15.00


+45 61615050 Send digital post til Region Syddanmark
APPFWU02V