Skip til primært indhold

Klimafolkemødet

Region Syddanmark er medarrangør af Klimafolkemødet, der danner rammen for Danmarks største offentlige klimadebat. Næste Klimafolkemøde finder sted 31. august til 2. september 2023 på havnefronten i Middelfart. Alle borgere, beslutningstagere, virksomheder, NGO'er og organisationer er inviteret med.

Publikum til Klimafolkemødet i 2022

Ny Klimaundersøgelse: Klimaforandringer er det største problem, verden står overfor

I en ny undersøgelse af danskernes holdninger til klimaforandringer, som Region Syddanmark har fået udarbejdet i juni 2023, mener flertallet af danskerne, at klimaforandringer er det mest alvorlige problem verden står over for lige nu.

72 pct. peger på, at politikerne skal gøre mere for at håndtere klimaforandringerne. Der er fx. 71 pct. af de adspurgte, mener, at politikerne bør investere i grønne energikilder, mens 32 pct. mener, der skal indføres mærkningsordninger, der viser en vares CO2-belastning. 

73 pct. tilkendegiver, at man selv har et ansvar for at mindske klimaforandringerne.Over halvdelen ønsker at leve mere klimavenligt.  Men mange tilkendegiver fx, at de ikke har tid (11 pct.), at det er for dyrt (37 pct.), og at de ikke ved, hvordan man bedste lever klimavenligt (46 pct.)  

Du kan se flere af de udvalgte resultater fra undersøgelsen her.
Præsentationen findes på nuværende tidspunkt ikke i en webtilgængelig version. Den arbejder vi på at få udarbejdet. 

Undersøgelsen er baseret på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse og gennemført i juni 2023 i samarbejde med Voxmeter. 2.000 repræsentativt udvalgte danskere fra hele landet i alderen 18 år og derover har svaret.

Den samlede analyse af undersøgelsens resultater er færdig i november 2023.

Klimaet er øverst på dagsordenen

Klimafolkemødet skal være med til at skabe og udbrede løsninger på klimaudfordringerne og inspirere til handling – både for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere.

Region Syddanmark er en af samarbejdspartnerne bag Klimafolkemødet i Middelfart. Ud over et årligt økonomisk bidrag på 2 mio. kr. bidrager regionen også med debatter, udstillinger og samtalesaloner til dette års program, der indeholder hele 275 arrangementer fordelt på 12 scener.

I år sætter regionen fokus på disse emner:

  • Regionens arbejde med grøn omstilling på de syddanske sygehuse
  • Bæredygtige transportvaner 
  • Bæredygtigt byggeri og mindre råstofforbrug

Se det fulde program på Klimafolkemødets hjemmeside

Oplev Region Syddanmarks debatter, samtalesaloner og udstillinger

Voxmeter og Region Syddanmark har spurgt 2000 danskere i juni 2023, hvad de mener om klimaproblematikken, hvad der bør gøres, og hvad de selv gør.

Kom og hør analyseeksperterne Bo og Flemming fra Region Syddanmark gennemgå meningsmålingens resultater.

Deltagere:
Bo Hanfgarn Eriksen, chefkonsulent, Sundhedsinnovation og Kultur Region, Syddanmark 
Flemming Torp, senioranalytiker, Sundhedsinnovation og Kultur, Region, Syddanmark  

Der er stigende efterspørgsel på råstoffer især til bygge- og anlægsbranchen. Råstofindvinding medfører et stort træk på begrænsede naturressourcer og har en betydelig klimapåvirkning, f.eks. når råstofferne anvendes til fremstilling af beton.

Samtalen vil komme ind på hvordan vi nedbringer vores store råstofforbrug og samtidig gør vores byggeri mere bæredygtigt med en mindre klimabelastning.

Regionerne gennemfører hver eneste dag tusindvis af operationer, hvor der bruges store mængder éngangsudstyr, fx sakse og skalpeller af metal, tekstiler og slanger af plast. Det er ressourcetungt og belaster klima og miljø.

Derfor sætter vi fokus på den grønne omstilling på de syddanske sygehuse. Omdrejningspunktet for samtalen er, hvad der skal til for at gøre operationsbordene mere bæredygtige, og hvordan man kan reducere forbruget af éngangsprodukter i det moderne sundhedsvæsen.

Deltagere
Christina Berthon Kirkegaard, projektleder ved Region Syddanmarks Center for grøn omstilling 
Pia Kirkegaard Mortensen, oversygeplejerske, Sygehus Sønderjylland.

Det er mere klimavenligt at købe et brugt hus end et nyt. Men hvordan gør man det ældre hus mere energivenligt til en fornuftig pris?

En ejendomsmægler, en energirådgiver og en bankrådgiver gennemgår og vurderer tre brugte huse.

Har du selv et dilemma om energirenovering i dit hus, kan du stille det på stedet og få gode råd.

Deltagere
Michael Nielsen (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark 
Per Strandstoft, Estate i Middelfart
Anja Mølgaard Jensen, Danske Bank
Charlie Lemtorp, Energirådgiver, Transition
Ordstyrer: Stener Glamann, direktør Tankegang.

I debatten stiller vi spørgsmålet: Hvordan kan kommuner, regioner og regeringen hjælpe borgere til at træffe det bæredygtige transportvalg, og hvilke barrierer står i vejen for at vi f.eks. tager cyklen eller den offentlige transport frem for bilen?

Debatten tager afsæt i anbefalinger fra Borgersamling Bæredygtigt Forbrug.

Deltagere
Søren Peschardt (S), formand for Klima-, Natur og Miljøudvalget i Vejle Kommune
Michael Nielsen (K), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark
Jette Gottlieb, Transportordfører for Enhedslisten.
Moderator: Zakia Elvang fra We Do Democracy

Hvad sker der når Klimapolitik møder den faglige virkelighed på sygehusene? Det finder vi ud af på Klimafolkemødet, hvor Region Syddanmark har sat en politiker og en sygeplejerske i stævne til en frisk pop-up-debat foran regionens stand. 

Deltagere
Karsten Uno Petersen, formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark

Christina Berthon Kirkegaard, Sygeplejerske og projektleder i Region Syddanmarks Center for grøn omstilling

Ordstyrer: Stener Glamann, Tankegang

Kom og se konkrete eksempler på, hvordan klimaet indtager operationsbordet. Det handler bl.a. om genbrug af blodprøverør, mindre medicinspild og flergangsoperationshuer. 

Ambulance Syds viser sin eldrevne akutbil frem. Ud af den del af regionens CO2­-belastning, der kommer fra transport, stammer to tredjedele fra Ambulance Syds dieseldrevne køretøjer, og i tråd med regionens klimastrategi, er Ambulance Syd gået i gang med at udfase dem. Men når vi taler om elbiler inden for det præhospitale er der høje krav til rækkevidde og patientsikkerhed. 

Du finder Ambulance Syd ved Region Syddanmarks stand - her kan du tale med redderne, der kører bilen til daglig og prøve at sidde i akutbilen, der selvfølgelig er udstyret med blå blink.  

Oversigtskort over Klimafolkemødets scener og boder

Baggrund

Region Syddanmark og Middelfart Kommune indgik i 2019 en strategisk samarbejdsaftale om at løfte Klimafolkemødet i Middelfart fra at være en lokal begivenhed til at være en national begivenhed, der sætter klimaet øverst på dagsordenen, skabe løsninger på klimaudfordringerne og inspirere til klimahandlinger til gavn for hele Danmark.

Det seneste Klimafolkemøde i 2022 var den hidtil største udgave, hvor 21.000 mennesker lagde vejen forbi Middelfart. Her kunne de bl.a. opleve over 200 debatter og workshops fordelt på 12 scener. 

Klimafolkemødet 2023 finder sted 31. august til 2. september

Det næste Klimafolkemøde finder sted i slutningen af august fra 31. august til 2. september. Flere end 150 arrangører står klar med et spændende program, der rummer over 275 arrangementer, 100 boder, 12 scener, tre workshopscener, grønt streetfood-marked og elbil-festival.

Læs nærmere om klimafolkemødet på klimafolkemødet.dk 

APPFWU01V