Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Råstofplan

I Region Syddanmark indvindes årligt mellem 5 og 7 millioner kubikmeter råstoffer. Råstofferne anvendes til byggeri, veje, diger og anden infrastruktur. Regionen har til opgave at gennemføre kortlægning af råstoffer og udarbejde den overordnede planlægning for den fremtidige indvinding på land.

Råstofplanen danner rammerne for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen. Råstofplanen indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer, indsatsområder, retningslinjer for råstofindvinding, en redegørelse for ressourcesituationen og afgrænsning af grave- og interesseområder. Både regionen og kommunerne er bundet af råstofplanen i planlægning og administration. Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem behovet for råstoffer og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne indvindes.

Forslag til Råstofplan 2020

Regionsrådet behandler den 25. januar 2021 et forslag til en ny råstofplan: Forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark.

Forslaget til råstofplan sendes herefter i høring fra den 1. februar 2021. Høringen bliver den 1. februar offentliggjort på regionens hjemmeside.

Proceduren for en udarbejdelsen af en ny råstofplan er fastlagt i råstoflovens § 6a. Du kan læse mere om proceduren på regionens hjemmeside her.

Gældende Råstofplan

Den gældende råstofplan er Råstofplan 2016.

Du kan også se de udlagte og kortlagte områder på det interaktive kort (webgis)

Tidligere råstofplaner

De tidligere Råstofplaner kan du læse her:

Råstofplan 2012

Råstofplan 2008


 

Wiremaskine, råstoffer 2010
Gravning af grus med wiremaskine.  Foto: Karin Fynbo, 2008

 

 

 


Siden er sidst opdateret 15-01-2021.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring