Skip til primært indhold

Indsatser inden for klima, energi og miljø

Indsatser inden for klima, energi og miljø

Overordnet introduktion til arbejdet med klima, energi og miljøområdet i Region Syddanmark.

Fold ud menu med interessante indsatser 

• Energiscreening
• Casebeskrivelse: fx køleanlæg Esbjerg Sygehus
• LED-belysning
• Affaldsprojektet
• Analyse af dagrenovation SHS
• Giftfri ukrudtsbekæmpelse
• Casebeskrivelse: Gårdhaver på SHS

Links til nyheder

Eksempler på indsatser til inspiration

Regionens egne person- og varebiler udskiftes til elbiler frem mod 2030 og desuden igangsættes et test- og demonstrationsprojekt for omstilling af sygetransporter og ambulancer.

For at opnå en grøn omstilling inden for transportområdet kræver det nye løsninger til den tunge transport. Vi ønsker, at indgå et samarbejde med vidensinstitutioner og industrien om at udvikle løsninger, der gør den tunge transport mere grøn.

Hvis du vil vide mere om Region Syddanmarks indsats inden for transportområdet, så kontakt:

Anders Bræstrup

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201085

På alle regionens sygehuse og institutioner gennemføres der en målrettet energiscreening, som resulterer i anbefalinger til konkrete energibesparelser.

Der er indført et digitalt energiregistreringssystem, som synliggør energiforbruget på alle sygehusenheder. Resultaterne herfra kan anvendes til løbende effektiviseringer samt som et værktøj i forhold til adfærdsændringer.

Det vil løbende vurderes om regionen kan installere yderligere anlæg til produktion af VE eller på anden måde øge andelen af VE i regionens eget forbrug af energi.

APPFWU01V