Skip til primært indhold

Energi- og miljøredegørelsen

I Region Syddanmark ønsker vi at gå forrest som en ansvarlig og troværdig virksomhed, der handler med omtanke i forhold til egen klima- og miljøbelastning samt ressourceforbrug.

Region Syddanmarks årlige energi- og miljøredegørelser beskriver overordnet de energi- og miljømæssige påvirkninger, der følger regionens aktiviteter. Energi- og miljøredegørelsen følger op på Klimastrategiens målsætninger for regionen som virksomhed. Redegørelsen fortæller desuden om særlige indsatser og initiativer, der har til formål at begrænse aktiviteternes skadelige påvirkninger af klimaet og det ydre miljø.

For at kunne følge regionens energiforbrug og miljøaftryk tæt udkommer Energi- og miljøredegørelsen to gange årligt. Den halvårlige udgave giver et kortfattet overblik og dækker tidsmæssigt en 6 måneders periode fra januar til og med juni. Den helårlige afrapportering ved årsskiftet giver en mere grundig gennemgang af regionens energi- og miljøaftryk og nærmere vurdering af målopfyldelse på klimastrategiens mål. 

Hvis du vil vide mere om Energi- og miljøredegørelsen, så kontakt: 

Birgitte Bagge

Energi- og Miljøkoordinator

Bygningsafdelingen


24631486
APPFWU02V