Skip til primært indhold

Klimahandleplaner

Klimahandleplaner viser vejen for den grønne omstilling i Region Syddanmark. De syddanske sygehusenheder, psykiatrien, socialområdet og regionshuset har alle udarbejdet klimahandleplaner, som skal få eksisterende initiativer og nye klimaindsatser op i højeste gear.

Klimahandleplanerne har sit strategiske afsæt i Region Syddanmarks klimastrategi, som er en af de seks delstrategier i den regionale udviklingsstrategi for 2019-2022, der hedder Fremtidens Syddanmark. Klimahandleplanerne skal være med til at understøtte regionens klimastrategi og målsætningerne fastsat heri.

Klimahandleplanerne er blevet til med hjælp fra medarbejdere og ledelser, som har været med til at identificere indsatsområderne. Handleplanerne for de syddanske sygehusenheder, psykiatrien, socialområdet og regionshuset beskriver en række aktiviteter, der allerede er i gang eller påtænkes igangsat for at reducere Region Syddanmarks klimaaftryk som virksomhed. Indsatserne handler f.eks. om at nedbringe enhedernes affaldsproduktion samt energi- og ressourceforbrug, at gøre transporten bæredygtig og øge genanvendelse. Derudover beskriver planerne, hvordan arbejdet med klima og miljø fremadrettet forankres på enhederne.

Klimahandleplanerne er 1. generationsplaner og indsatserne skal derfor ses som værende startskuddet til handling med en bevidsthed om, at der løbende sker en udvikling samtidig med at vi vil blive klogere inden for både beregning af baseline samt indsatsernes effekt. Næste generation af klimahandleplaner for Region Syddanmarks sygehuse, psykiatri, socialområde og regionshus vil derfor naturligt være mere forpligtende end 1. generation.  

Hvis du vil vide mere om Region Syddanmarks arbejde med at reducere egen klima- og miljøbelastning, så kontakt: 

Klima@rsyd.dk

Klima, miljø og bæredygtighed i Region Syddanmark


APPFWU02V