Skip til primært indhold

Transport af råstoffer i Region Syddanmark

Region Syddanmark har fået kortlagt transportstrømme af råstofferne sand, grus og sten fra råstofgrav til anvendelsessted i regionen og transportstrømme af betonvarer og betonelementer der er fremstillet inden for regionen. Formålet er at skabe et overblik over hvor råstofferne indvindes og hvor de forbruges.

Kortlægningen er gennemført som interviews med råstofindvindere og betonfabrikker. Kortlægningen er baseret på de råstofmængder der er indberettet til Danmarks Statistik. Kortlægningen er gennemført for de råstoffer der er indvundet og transporteret i 2019 og 2020.

Indvinding og transport i 2020

Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark - April 2022 (åbner pdf-fil i nyt vindue)

Indvinding og transport i 2019

Rapport - Transportstrømme af råstoffer i Region Syddanmark - August 2020 (åbner pdf-fil i nyt vindue)

APPFWU02V