Skip til primært indhold

Klimatilpasning

Region Syddanmark ønsker en sammenhængende regional klimatilpasningsindsats, der minimerer de fremtidige skadeomkostninger mest muligt for borgere og virksomheder. Regionen arbejder derfor aktivt på at finde løsninger på de fælles udfordringer i samarbejde med relevante parter, der kommer alle i regionen til gode.

Lige som i resten af landet vil borgerne i Region Syddanmark i fremtiden skulle håndtere mere vand, mere vind og perioder med længere tørke som følge af de globale temperaturstigninger, der får klimaet til at forandre sig.

Region Syddanmark har fokus på at klimasikre regionen, så borgere og virksomheder kommer til at mærke færrest mulige konsekvenser af klimaforandringerne. Regionen samarbejder med mange relevante parter om at finde fælles løsninger, der giver den bedst mulige tilpasning til de nye vilkår.

Aktuelt indgår Region Syddanmark i forskellige partnerskaber og projekter, der skal være med til at sikre syddanskerne en fremtid, hvor konsekvenserne af klimaændringerne bliver håndteret.

DK2020 er et nationalt projekt, der har til formål at løfte danske kommuners klimaindsats til et internationalt niveau. Gennem deltagelsen i DK2020 får kommunerne sparring og vejledning til at formulere en klimahandleplan, der lever op til Paris-aftalens målsætninger og ruster dem til at håndtere klimaforandringerne.

Som deltager i DK2020 skal kommunerne lægge en plan, der viser vejen mod klimaneutralitet senest i 2050. Planen skal håndtere alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning, herunder transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Derudover skal klimahandlingsplanen komme med konkrete bud på, hvordan kommunerne vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.

Alle 22 syddanske kommuner en del af projektet, hvilket betyder at alle syddanske borgere om under 30 år kan forvente at leve i en kommune, der er klimaneutral og robust overfor klimaforandringer, som f.eks. stigende nedbør, mere ekstrem vejr og oversvømmelser. 

Bag projektet står Realdania, KL og de danske regioner. Region Syddanmark bidrager, ud over sekretariatsbetjeningen af DK2020, med analyser og datagrundlag til gavn for kommunerne.

Region Syddanmark er gennem DK2020 med til at sikre, at kommunerne formulerer klimatilpasningsplaner, der bygger på den nyeste viden, der tager stilling til prioritering, organisering og finansiering af indsatser og som samtidig tager stilling til, hvordan klimatilpasning ikke bare beskytter, men også giver samfundet en merværdi. Region Syddanmark har blandt andet finansieret en oversvømmelseskortlægning af hele regionen, der er med til at sørge for, at kommunerne har det nyeste og bedste grundlag for at prioritere klimatilpasningsindsatsen.

Hvis du vil vide mere om DK2020, så kontakt:

Jacob Pedersen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29649701

Vita Jokumsen

Chefkonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201247

Anders Bræstrup

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201085

Region Syddanmark har finansieret en oversvømmelseskortlægning, der dækker hele regionen. Kortlægningen skal bruges til at vurdere, hvor der nu og i fremtiden er risiko for oversvømmelse fra havet, nedbør, vandløb og grundvand. Kortlægningen kan eksempelvis bruges til at hjælpe med til at tage beslutning om, hvor der skal beskyttes mod vand og om områder er egnet til bebyggelse i fremtiden. Kortlægningen er udviklet i samarbejde med syddanske kommuner og er leveret til alle de kommuner, der har ønsket at modtage adgang til det.

Hvis du vil vide mere om oversvømmelseskortlægningen, så kontakt:

Jacob Pedersen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29649701

Neptun er et EU-finansieret vand- og klimatilpasningsprojekt, der blandt andet har til formål at styrke klimatilpasningsindsatsen i både Region Syddanmark og Schleswig-Holstein. Det sker gennem vidensudveksling tværs over grænsen og igangsættelsen af projekter, der skal samle kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder om fælles, nye løsninger på konkrete klimatilpasningsudfordringer. Region Syddanmark er partner i projektet og støtter Neptun økonomisk. 

Hvis du vil vide mere om Neptun, så kontakt:

Jacob Pedersen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29649701

Region Syddanmark er en del af Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK). Netværkets målsætninger er at samle alle relevante klimatilpasningsaktører for at skabe, samle og dele viden og løsninger, der skal sikre et klimatilpasset Danmark.

Hvis du vil vide mere om DNNK, så kontakt:

Agnieszka T. Bentzen

Geolog

Regional Udvikling, Vand og Jord


21531069

Hvis du vil vide mere om Region Syddanmarks indsats inden for klimatilpasning, så kontakt: 

Jacob Pedersen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29649701

Agnieszka T. Bentzen

Geolog

Regional Udvikling, Vand og Jord


21531069

Vita Jokumsen

Chefkonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201247
APPFWU01V