Skip til primært indhold

Flot fald i sygefravær giver stabilitet

Region Syddanmarks sociale tilbud har sænket sygefraværet markant siden 2010, og med den iøjnefaldende nedgang har tilbuddene undgået en ekstraudgift på 6,9 millioner kroner.

Det er ikke nogen hemmelighed, at medarbejdere på regionernes sociale tilbud har en udfordrende hverdag, hvor der bliver trukket store veksler på deres psyke. Tilbuddenes brugere varierer fra udviklingshæmmede med dom til borgere, der har flere psykiatriske problemstillinger, og arbejdet kan være en følelsesmæssig stærk oplevelse.

Derfor har sygefraværet på tilbuddene også typisk været højere end på eksempelvis Region Syddanmarks sygehuse.

Men personalet har de sidste to år haft markant mindre sygefravær. Det kan ses på statistikkerne og mærkes på budgetterne. Således sænkede tilbuddene samlet set sygefraværet fra 7,2 procent til 6,2 procent fra 2010 til 2012, og dermed undgik regionen ekstraudgifter for 6,9 millioner kroner.

- Jeg er meget stolt over, at vores sociale tilbud har formået at sænke sygefraværet på trods af, at vi netop har været igennem en stor omstrukturering – det er ganske enkelt imponerende. Det betyder også, at vi har undgået den trælse ekstraregning, som sygemeldingerne ville føre med sig, siger Jacob Stengaard Madsen, der er socialdirektør i Region Syddanmark.

Fald på trods af ny organisation 
Tilbuddene er i løbet af 2012 blevet organiseret i faglige centre, hvilket nogle steder har betydet nye ledelser, men det har tilsyneladende ikke haft negativ indflydelse på antallet af sygemeldinger.

En af forklaringerne på det overraskende fald på socialområdet kan være en tættere kontakt mellem ledelsen og medarbejderne ved sygdom. Ligesom socialledelsen i Region Syddanmark på de sociale tilbud har haft sygefravær som et særligt fokus på møder med forstanderne.

Økonomien er en akilleshæl

De sociale tilbud har historisk set været svære at styre økonomisk, da udgifterne og dermed taksterne i høj grad er dikteret ud fra, hvor mange brugere, regionen forventer, at kommunerne henviser. Antallet af henvisninger kan dog variere meget og er generelt svær at forudsige, og dermed risikerer tilbuddene at stå med store udgifter til medarbejdere i en tid, hvor der ikke er ret mange brugere.

Region Syddanmark er derfor gået sammen med kommunerne i et tæt samarbejde, der indebærer kundebestyrelser, effektmålinger, udnyttelse af synergier og bedre økonomistyring. Og i økonomistyringen er udgifter til sygemeldinger ofte en joker, der kan få stor betydning, og derfor glæder psykiatri og socialdirektøren i regionen sig også ekstra over de flotte resultater.

- Der er ingen tvivl om, at det store fald i sygefraværet er med til at sikre, at vores tilbud bevarer en fornuftig økonomi, og samtidig betyder mindre sygefravær, at vi kan fastholde en høj standard og sikre en god kvalitet i forhold til servicen til borgerne, siger Jacob Stengaard Madsen.

Fakta:

Region Syddanmark driver otte sociale centre, der beskæftiger sig med autisme, børn og unge med handicap, børn og unge med adfærdsvanskeligheder, misbrug og socialpsykiatri, senhjerneskader, fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, udviklingshæmninger, voksne med handicap og kommunikation og velfærdsteknologi.

Yderligere informationer:

Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 2920 1020

APPFWU01V