Skip til primært indhold

Region Syddanmark giver årligt lønløft på 31 mio. kr. til prioriterede områder

Der er lønløft på vej til medarbejdere inden for bl.a. psykiatrien, akutområdet og det medicinske område. Pengene kommer fra den nationale trepartsaftale og skal være med til at løse udfordringer med at fastholde medarbejdere og rekruttere nye på en række strategiske områder.

Den nationale trepartsaftale afsatte 31 mio. kr. til lokale lønforhandlinger i Region Syddanmark.

Nu har regionen indgået aftaler med 11 faglige organisationer, om hvordan pengene skal fordeles. Ifølge trepartsaftalen skal lønløftet bruges inden for psykiatriområdet, akutområdet, yderområder eller det medicinske område. Det er områder, der bl.a. oplever udfordringer med rekruttering og fastholdelse.

I Region Syddanmark har man bl.a. valgt at bruge midlerne til at udvide den såkaldte ”Januarpakke” fra 2022, så flere medarbejdere nu får mulighed for funktionstillæg.

Med trepartsaftalen følger også engangsmidler til regionen på 25 mio. kr. i både 2024 og 2025. De bliver forhandlet på de enkelte sygehuse, så midlerne kan bruges på lokale behov inden for de rammer, der er fastlagt i trepartsaftalen.

Gavner medarbejdere på tværs af afdelinger

Regionsdirektør Jane Kraglund er tilfreds med de lokale aftaler, der netop er underskrevet i Region Syddanmark:

- Aftalerne giver et varigt løft til mange medarbejdere på tværs af forskellige faggrupper, opgaver og afdelinger. Vi sætter ind på de prioriterede områder fra trepartsaftalen og har samtidig haft mulighed for at tænke det sammen med et af vores eksisterende tiltag. Det har givet os en mulighed for at lande en solid, samlet løsning.

Hun tilføjer:

- Jeg glæder mig over, at vi kan tilbyde et lønløft til så mange medarbejdere, men det er klart, at jeg ville ønske, at vi kunne imødekomme ønsket for endnu flere. Vi har rigtig mange dygtige, hårdtarbejdende medarbejdere, der alle udfører et vigtigt arbejde for os. Men vi har været nødt til at prioritere og lande en god aftale inden for de overordnede rammer og med de midler, vi har fået.

Flere får mulighed for tillæg

Konkret bygger aftalen videre på en allerede velkendt model i regionen. I januar 2022 blev Januarpakken vedtaget, og den gav tillæg til medarbejdere på fødeafsnit, døgndækkede sengeafsnit, fællesakutmodtagelser og intensivafsnit efter to, fire og i enkelte tilfælde seks års ansættelse.

Nu bliver Januarpakken og tillæggene udvidet til også at gælde regionens medarbejdere på operationsafsnit, anæstesifunktioner, radiologiske afdelinger og klinisk biokemiske afdelinger.

Det er samtidig aftalt, at både gamle og nye medarbejdere fra Januarpakken nu får mulighed for tillæg efter seks års ansættelse.

Aftalen kommer også en række ledere til gode, bl.a. oversygeplejersker og vicechefjordemødre i somatikken og funktionsledere i psykiatrien, ligesom der er afsat en pulje til overlæger i Psykiatrisygehusets døgnafsnit.

I alt vil ca. 6.700 medarbejdere være omfattet af ændringerne.

Medarbejderne kan forventeligt se ændringen på deres lønsedler fra efteråret 2024, og ændringerne gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024.

Fakta: Forhandlinger om trepartsmidler

Region Syddanmark har forhandlet om lokalløn med Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd, Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd, FOA – Fag og Arbejde, HK, Jordemoderforeningen, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og Foreningen af Speciallæger.

Forhandlingerne udspringer af den nationale trepartsaftale, der blev indgået mellem regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne i december 2023.

Midlerne kan bruges inden for fire områder - psykiatrien, akutområdet, det medicinske område på sygehusene og yderområder. Det er nationalt bestemt i trepartsaftalen, mens regionerne og de relevante, lokale faglige organisationer forhandler, hvilke personalegrupper og områder det konkret skal gælde.

Aftalen bygger videre på den såkaldte ”Januarpakke” fra 2022, hvor regionsrådet afsatte 70 mio. kr. til at understøtte rekruttering og fastholdelse på en række særligt prioriterede områder.

Kontakt regionen og de faglige organisationer

 • Region Syddanmark: Regionsdirektør Jane Kraglund, telefon 28 99 32 40 eller HR direktør Lene Borregaard, telefon 29 20 11 07
 • Danske Bioanalytikere: 21 25 75 09
 • Danske Fysioterapeuter: 22 35 29 19
 • Dansk Socialrådgiverforening: 22 85 61 61
 • Dansk Sygeplejeråd: 40 62 60 06
 • Ergoterapeutforeningen: 53 36 49 81
 • FOA – Fag og Arbejde: 23 60 46 47
 • HK Kommunal Sydjylland: 28 35 33 35
 • HK Kommunal Midt: 23 99 12 07
 • Jordemoderforeningen: 27 33 01 25
 • Jordemoderforeningen – vicechefjordemødrene: 20 61 16 77
 • Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd: 20 53 76 90
 • Socialpædagogerne Lillebælt: 22 11 81 51
 • Socialpædagogerne Sydjylland: 20 80 42 77
APPFWU01V