Skip til primært indhold

Høj trivsel blandt Region Syddanmarks ansatte

Flere end 22.000 ansatte i Region Syddanmark har besvaret medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (MTU), og resultaterne viser, at trivslen fortsætter med at stige i regionen.

Region Syddanmark har fået et rekordhøjt antal besvarelser ved dette års medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), og nu ligger resultaterne klar. Flere end 22.000 ansatte har svaret på spørgsmål inden for temaerne trivsel, social kapital, arbejdsopgaver og udvikling, og tallene viser, at trivslen i regionen generelt er høj. Antallet af medarbejdere, der oplever en høj trivsel, er samlet set gået frem med 2 indekspoint, hvilket glæder regionsdirektør Jane Kraglund.

- Jeg er rigtig glad for, at så mange har besvaret undersøgelsen. Det giver et godt grundlag for dialogen og arbejdet med trivsel og udvikling ude i afdelingerne. Jeg er også glad for at se, at vore arbejdspladser generelt klarer sig godt. Der er dog stadig områder, vi skal arbejde med – blandt andet kan vi se, at der er stigninger i vold og krænkelser. Her er det vigtigt, at der bliver sat gang i lokale tiltag og indsatser, som kan gøre en forskel i den afdeling, hvor det finder sted.

Se den fulde MTU-rapport her.

Tabel over MTU-resultater

Oversigt over MTU 2023-resultater fordelt på enheder
Enhed Svarprocent Trivsel Social kapital Dine arbejdsopgaver Din udvikling
OUH 84 % (+5) 76 (+3) 74 (+2) 78 (+3) 78 (+1)
Sygehus Lillebælt 87 % (+5) 79 (+3) 78 (+1) 80 (+2) 80 (+1)
Esbjerg og Grindsted Sygehus 87 % (+5) 79 (+2) 77 (+1) 80 (+2) 80 (+1)
Friklinikken 94 % (+16) 86 (-2) 81 (-4) 87 (-3) 83 (-)
Sygehus Sønderjylland 90 % (+8) 77 (+6) 75 (+4) 79 (+4) 79 (+3)
Psykiatrien 82 % (+5) 73 (+1) 71 (-) 74 (-) 76 (+1)
Socialområdet 86 % (+5) 72 (+1) 70 (+1) 76 (+1) 74 (-)
Ambulance Syd 82 % (+21) 72 (+3) 70 (+5) 74 (+5) 72 (+3)
Regionshuset inkl. satellitter[1] 93 % (-1) 79 (+1) 80 (+2) 81 (+3) 80 (+2)
Region Syddanmark total 86 % (+4) 76 (+2) 75 (+2) 78 (+2) 78 (+1)

Note til tabel

Tallene i tabellen er indekstal mellem 0 og 100, med undtagelse af svarprocenten, og er beregnet på baggrund af et gennemsnit af en række underliggende spørgsmål. Parentesen efter tallet indikerer, om der er fremgang i forhold til 2021. Eksempelvis er (+1) en forbedring på 1 point, og (-) betyder, at resultatet er uændret i forhold til 2021.

Fremgang i trivslen

Der bliver løbende arbejdet med trivsel i hele regionen, og der er en flot fremgang generelt set.

Om MTU-resultaterne siger Jane Kraglund:

- Jeg ved, at der overalt er arbejdet målrettet med en række indsatser for at skabe gode og attraktive arbejdspladser, og det dejligt at se, at det arbejde har båret frugt. På de enkelte enheder er der naturligvis variation fra afdeling til afdeling. Det er derfor vigtigt, at man rundt omkring i afdelingerne har en god dialog om MTU-resultaterne og drøfter, hvilke tiltag og indsatser som er relevante. 

Fokus på høje følelsesmæssige krav i regionen

Som noget nyt i år har medarbejderne også skullet svare på spørgsmål om høje følelsesmæssige krav, hvilket mange i Region Syddanmark er eksponeret for i deres daglige arbejde med patienter og pårørende.

Næstformand i Hovedudvalget Lone Rasmussen noterer sig, at 60 procent af medarbejderne svarer, at de oplever høje følelsesmæssige krav, men bemærker også, at det er helt naturligt, når man møder mennesker i livets allersværeste situationer:

- Vi kan ikke fjerne de høje følelsesmæssige krav, men vi kan gøre en indsats for at håndtere dem, så de ikke udvikler sig til belastninger. Regionsrådet har også de senere år og igen i 2024 prioriteret midler til at understøtte indsatser, der i gang, og kommende indsatser, der har til formål at styrke arbejdet med høje følelsesmæssige krav. 

Flere end 22.000 medarbejdere deltog i medarbejdertilfredshedsundersøgelsen

Region Syddanmarks MTU 2023 blev gennemført i perioden fra 20. september til 11. oktober 2023. I undersøgelsen skulle medarbejderne på en skala fra 1 til 7 tilkendegive, hvor enige de var i en række forskellige udsagn.

I år har i alt 25.891 ansatte haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Heraf har 22.157 deltaget, hvilket giver en samlet svarprocent på 86.

APPFWU02V