Skip til primært indhold

Region Syddanmark styrker indsatsen for håndtering af følelsesmæssige krav på arbejdspladsen

Region Syddanmark afsætter ekstra 5 mio. kr. til indsatser på sygehuse og i Ambulance Syd, der skal sætte fokus på høje følelsesmæssige krav, som sundhedspersonalet møder i deres arbejde med patienter og pårørende.

Medarbejdere på de syddanske sygehuse og i Ambulance Syd møder dagligt patienter og pårørende i nogle af livets sværeste situationer. For nogle medarbejdere kan det resultere i en psykisk belastning, der kan påvirke trivsel og samarbejde på arbejdspladsen og i værste fald føre til stress og udbrændthed.

For at forebygge og håndtere de udfordringer, iværksatte alle sygehuse og Ambulance Syd sidste år lokale indsatser, og nu styrkes indsatserne yderligere med 5 mio. kr. Det besluttede regionsrådet på sit møde mandag 22. juni.

Indsatser til forebyggelse og håndtering

Sygehusene og Ambulance Syd vil bruge de ekstra midler på initiativer, som skal være med til at sikre, at medarbejdere og ledere har de rette kompetencer, ressourcer og rammer til at forebygge og håndtere de høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) siger

- Arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø stopper aldrig. Det er noget, vi hele tiden skal have fokus på, og derfor er jeg glad for, at vi nu yderligere styrker vores indsatser med at forebygge og håndtere de høje følelsesmæssige krav, som mange medarbejdere møder i det daglige arbejde med patienter og pårørende.

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Sundhedspersonalets kontakt med patienter og pårørende stiller høje krav til deres indlevelsesevne, evnen til at rumme andres følelser og til at håndtere eller skjule egne følelser samt evnen til at tilpasse sin kommunikation og adfærd til de mennesker, man møder. Og det skal sundhedspersonalet være klædt på til at rumme:

- Sundhedspersonalet sætter sig selv i spil, når de hjælper andre mennesker i ofte alvorlige situationer, og uden de rigtige rammer og værktøjer kan det føre til en stor psykisk belastning for den enkelte. Et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel går hånd i hånd med god patientbehandling, og derfor vil vi fortsat bakke op om de gode initiativer, der allerede er sat i gang lokalt på de enkelte sygehuse, slutter Bo Libergren (V).

Det er Region Syddanmarks Hovedudvalg, som efter input fra de enkelte sygehuse og Ambulance Syd, har indstillet, hvilke initiativer, der skal arbejdes videre med. Det omfatter bl.a. ledelsessparring, implementering af støttemuligheder og værktøjer samt udvikling af en ny uddannelse til alle personaleledere med fokus på aflastningssamtaler, debriefing, supervision og compassion.

En del af midlerne vil også blive brugt til videns- og erfaringsudveksling på tværs af regionens sygehuse.

Fakta

Regionsrådet besluttede i 2022 at afsætte et engangsbeløb på 5 mio. kr. til at understøtte lokale indsatser med fokus på at forebygge og håndtere de høje følelsesmæssige krav, som sundhedspersonale kan møde i løbet af sin arbejdsdag. Med den nylige aftale om budgettet for 2023, har regionsrådet yderligere afsat 5 mio. kr. til indsatser på området. En del af disse midler vil blive anvendt til videns- og erfaringsudveksling på tværs af regionen.

APPFWU02V