Skip til primært indhold

Langeland får nyt sundhedshus

På regionsrådsmødet den 29. maj 2012 godkendte regionsrådet byggeprogrammet for et nyt sundhedshus på Langeland. Formålet med sundhedshuset er – gennem et samarbejde mellem regionen og Langeland Kommune - at give borgerne et samlet sundhedstilbud. Det er planen, at sundhedshuset i den tidligere Rudkøbing Skole skal stå færdigt i 2013.

Langelænderne kan godt begynde at glæde sig til, at deres nye sundhedshus i Rudkøbing åbner dørene næste år. Målet med det nye hus er at give borgerne en lettere og mere overskuelig adgang til deres sundhedstilbud. Her samles nemlig både regionale og kommunale sundhedstilbud i et samarbejde, der også inkluderer et jobcenter og frivillige foreninger.

Baggrunden for det nye sundhedshus er, at der vil blive længere til nærmeste akutmodtagelse med indførelsen af den nye sygehusstruktur i Region Syddanmark, idet akutmodtagelsen i Svendborg bliver nedlagt.

- Det er vores håb og forventning, at det nye sundhedshus på Langeland vil give såvel personale som patienter i huset oplevelsen af tryghed og nærhed. Huset bliver et spændende fagligt sundhedsinnovationshus, som langelænderne kan være stolte af, siger Thyge Nielsen (V), der er formand for regionsrådets Akut- og Ø-udvalg.

I det nye sundhedshus vil der være fokus på afprøvning og anvendelse af telemedicinsk udstyr og kommunikation som f.eks. videokonferencer, der kan skåne borgerne for transport til sygehuset.

- Det nye sundhedshus vil give borgerne på Langeland et sammenhængende sundhedstilbud, hvor der bliver tænkt på tværs af sektorer. Vores håb er at skabe så attraktivt et hus, at det vil kunne tiltrække nye, unge praktiserende læger, siger formanden for regionens Sundhedssamordningsudvalg, Bo Libergren (V).

Sundhedshuset i Rudkøbing

Det nye sundhedshus på Langeland vil med sine 2.955 m2 samle både de kommunale og regionale sundhedstilbud under samme tag. Det nye sundhedshus vil bestå af de originale bygninger på skolen inklusiv to gymnastiksale og en ny tilbygning, der skal huse reception og ventesal. Etableringen af sundhedshuset vil koste 23 mio. kr.

Det bliver en lang række sundhedsfaglige aktører, der flytter ind i det nye sundhedshus. Fra regional side bidrages der med fem praktiserede læger, hvoraf de tre vil være på plads fra første dag. Derudover flytter en jordemoder, syns- og hørekonsulent samt en praktiserende fysioterapeut og psykolog også ind i de nye lokaler.

Fra kommunal side flytter både hjemme- og sundhedsplejen, en træningsafdeling, socialpsykiatrien, alkohol- og misbrugsbehandlingen samt HR ind i huset. Og så er der også påtænkt plads til frivillige sociale- og patientforeninger, der vil få mulighed for at benytte husets mødelokaler. Det er også tanken, at det nye sundhedshus skal indeholde øens jobcenter, der i høj grad vil nyde godt af at arbejde sammen med de sundhedsfaglige aktører.

- Formålet med at placere det kommunale jobcenter sammen med det nye sundhedscenter i Rudkøbing er at styrke samarbejdet omkring de syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet, og ved at samle de regionale og kommunale tilbud på denne måde, skaber vi en helhedsorienteret sundhedsløsning for hele Langeland, siger Thyge Nielsen.

Penge på finansloven

Det nye sundhedshus på Langeland er blevet en realitet på baggrund af finanslovsaftalerne fra 2009 og 2010. Dengang blev der afsat specifikke midler til sundheds- og akutløsninger i
Udkantsdanmark. Sammen med Region Syddanmark søgte Langeland Kommune efterfølgende om midler til etablering af et sundhedshus på øen.

Siden ministeriet i 2011 gav tilsagn om de 23 mio. kr. til sundhedshuset, har Langeland Kommune sammen med de praktiserende læger og regionens sundhedsstab arbejdet frem mod en konkret plan for etableringen af sundhedshuset. Arbejdet med det nye sundhedshus har bl.a. kortlagt Langelands udfordringer på sundhedsområdet.

- I Langeland Kommune er der f.eks. langt flere ældre borgere end i resten af regionen. Derudover har Langeland Kommune også mange borgere, der kæmper med overvægt, rygning og generelt dårligt fysisk helbred. Sundhedshuset vil med samarbejdet omkring patienterne på både regionalt og kommunalt plan i højere grad end tidligere være rustet til at behandle især de meget plejekrævende borgere, siger Bo Libergren.

Det er planen, at sundhedshuset skal stå klar i 2013, men tidsplanen afhænger af Langeland Kommune og dens plan for flytning af personale.

Yderligere informationer:

Formand for Akut- og Ø-udvalget, Region Syddanmark, Thyge Nielsen (V), mobil 2031 3624
Formand for Sundhedssamordningsudvalget, Region Syddanmark, Bo Libergren (V), mobil 2920 1800
Direktør for Sundhedsområdet, Region Syddanmark, Per Busk, mobil 2172 6687

APPFWU02V