Skip til primært indhold

Stor interesse for at se Danmarks første nærhospital

10. juni var regionen og Middelfart Kommune værter for et åbent hus-arrangement på sygehuset i Middelfart. Ombygningen af sygehuset til et fælles nærhospital går snart i gang og er finansieret af de to parter, der har ventet forgæves på regeringens lovede midler til nærhospitaler.

Der var taler, rundvisning, korsang, og bobler, da beboerne i Middelfart og omegn 10. juni 2024 fik mulighed for at kigge indenfor på sygehuset i Middelfart og se de lokaler, der efter en ombygning kommer til at rumme Danmarks første nærhospital.

Cirka 300 mennesker deltog, og regionsrådsformand Bo Libergren (V), der var den første taler, glædede sig over de mange fremmødte:

- Hvor er det skønt at se så mange her i Middelfart, hvor landets første nærhospital snart bliver til virkelighed. For os i Region Syddanmark handler nærhospitalet i Middelfart ikke bare om bygningsfællesskaber. Det handler om at skabe smidige overgange mellem kommune og region, og det handler om at skabe sammenhængende sundhedsforløb, hvor borgeren oplever at blive taget i hånden fra start til slut.

Efter sin tale overrakte regionsrådsformand Bo Libergren en kæmpestor nøgle til borgmester i Middelfart Johannes Lundsfryd Jensen (S) som en markering af det fremtidige fælles ansvar for nærhospitalet.

”Vi samler kræfterne under samme tag”

Pernelle Jensen (V), formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, talte også og havde fokus på gevinsterne ved at bo under samme tag:  

- I og med at vi har flyttet rygcentret, giver det en unik mulighed for at lave nære sundhedstilbud til borgerne i Middelfart. Vi samler kræfterne under samme tag for at sikre et stærkt fagligt samarbejde, sparring, koordinering og videndeling om borgernes forløb. Jeg er helt overbevist om, at borgerne i Middelfart vil mærke en positiv forskel med nærhospitalet.

Også borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og formand for Social- og Sundhedsudvalget i Middelfart Kommune Kaj Johansen (S) holdt taler.

Deltagerne havde derefter mulighed for at komme på guidede ture rundt på sygehuset.

Fakta om nærhospitalet

Nærhospitalet skal drives i fællesskab af Middelfart Kommune, Sygehus Lillebælt og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Efter forgæves at have ventet på de midler til nærhospitaler, som regeringen tidligere har varslet, har regionen og Middelfart Kommune selv finansieret ombygningen af sygehuset til nærhospital.

Ombygningen går i gang inden længe og kommer til at strække sig til maj 2025. I august 2025 forventes alle nye funktioner i nærhospitalet at være flyttet ind.

Nærhospitalet, der kommer til at servicere cirka 75.000 borgere årligt, kommer blandt andet til at rumme følgende sundhedstilbud:

 • Regionalt daghospital
 • Lokal- og socialpsykiatri
 • Afdeling for Traume- og Torturofre
 • Røntgen og scanning
 • Blodprøver og EKG
 • Høreklinik
 • Jordemoderkonsultation
 • Smerteklinik
 • Lægevagt
 • Kommunale rehabiliteringspladser
 • Kommunal sundhedsklinik
 • Akutsygepleje
 • Kommunale akutpladser
 • Sundhedspleje

Regionsrådsformand Bo Libergren overrækker nøgle til borgmester i Middelfart Johannes Lundsfryd.

Cirka 300 borgere var mødt op til åbent hus.

Rundvisning i det nye nærhospitals bygninger.

Flere sundhedsprofessionelle var mødt op for at fortælle om deres opgaver i det nye nærhospital.

Koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen (yderst til venstre) stillede spørgsmål om det nye nærhospital til formand for Social- og Sundhedsudvalget i Middelfart Kommune Kaj Johansen (S), formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark Pernelle Jensen (V), Borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen (S) og regionsrådsformand Bo Libergren (V).

Borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen (S) flankeret af regionsrådsformand Bo Libergren (V) og formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark Pernelle Jensen (V).

APPFWU01V