Skip til primært indhold

Presseinvitation: Kom til åbent hus på Danmarks første nærhospital

10. juni 2024 slår Region Syddanmark og Middelfart Kommune dørene op på sygehuset i Middelfart, som inden længe bliver landets første nærhospital. Der vil være taler, guidede ture og mulighed for en snak med medarbejdere, der kan fortælle om de nye funktioner på nærhospitalet.

Inden længe begynder den ombygning, der skal omdanne sygehuset i Middelfart til Danmarks første nærhospital. Rygcenter Syddanmark flytter ud og giver plads til en række nye regionale og kommunale sundhedstilbud i sygehusbygningerne.

Inden ombygningen går i gang, inviterer Region Syddanmark og Middelfart Kommune til åbent hus 10. juni 2024 i det kommende nærhospital. Arrangementet er blevet godt modtaget af borgerne i området, og cirka 450 borgere er tilmeldt.

Pressen er velkommen. Tilmelding til kommunikationskonsulent Claus Bøge Jensen, Middelfart Kommune, mail: claus.bogejensen@middelfart.dk.

Glæde over det nye nærhospital

Regionsrådsformand Bo Libergren glæder sig over, at ombygningen til nærhospitalet nu går i gang:

- Vi er vældig tilfredse med den sammensætning af sundhedstilbud, som nærhospitalet kommer til at indeholde. Vi har et rigtig godt samarbejde med Middelfart Kommune og fik mange gode input, da vi i 2023 holdt borgermøde om nærhospitalet. Det har gjort det muligt at oprette et nærhospital, som i høj grad imødekommer de behov, der er i lokalområdet, og som uden tvivl vil bidrage til mere sammenhæng og kvalitet i behandlingen af borgerne i området – uanset om de har fysiske eller psykiske udfordringer.

Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen siger:

- Med landets første nærhospital sikrer vi, at vi kan møde borgerne tidligere i deres sygdomsforløb. Det giver mulighed for at forebygge bedre og skabe tilbud, som er differentierede. Vi styrker ganske enkelt tilbuddene til de mange - dem med en eller flere kroniske sygdomme, de skrøbelige ældre og mennesker med psykiske lidelser.

- Borgerne understøttes herudover i at håndtere egen sygdom i hverdagen, som opstår med en eller flere sygdomme, og inddrages langt mere i eget forløb. Derfor kommer åbent hus-arrangementet til at markere begyndelsen på en ny æra for sundhedsvæsenet i Middelfart. Derfor er jeg også stolt over, at så mange har vist interesse og vil møde op for at bakke op om det fælles nærhospital, siger borgmesteren.

Ombygningen kommer til at strække sig fra juni 2024 til maj 2025, og i august 2025 forventes alle nye funktioner i nærhospitalet at være flyttet ind. Nærhospitalet skal drives i fællesskab af Middelfart Kommune, Sygehus Lillebælt og Psykiatrien i Region Syddanmark.

Tid og sted for åbent hus

Åbent hus finder sted mandag 10. juni 2024 kl.16.30-18.00 på sygehuset i Middelfart, Østre Hougvej 55 på parkeringspladsen ved Sverigesvej.

Program for dagen

 1. Fælles åbning

  Taler ved regionsrådsformand Bo Libergren, borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, udvalgsformand Pernelle Jensen (Region Syddanmark) og udvalgsformand Kaj Johansen (Middelfart Kommune) samt en markering af, at kommune og region nu har et fælles ansvar for det fælles nærhospital.
 2. Kom et spadestik dybere – de fremmødte har mulighed for at stille spørgsmål om nærhospitalet til politikerne.
 3. Guidede ture
  Guidede ture på nærhospitalet, hvor deltagerne kan høre om den ombygning, der snart går i gang.
 4. Hvad er et nærhospital?
  Mulighed for at få en snak med en medarbejder, der står klar til at fortælle om de nye funktioner i huset og om, hvordan samarbejdet kommer til at fungere på tværs af kommune og region.

Det kommer nærhospitalet til at indeholde

Nærhospitalet kommer blandt andet til at rumme følgende sundhedstilbud:

 • Regionalt daghospital
 • Lokal- og socialpsykiatri
 • Afdeling for Traume- og Torturofre
 • Røntgen og scanning
 • Blodprøver og EKG
 • Høreklinik
 • Jordemoderkonsultation
 • Smerteklinik
 • Lægevagt
 • Kommunale rehabiliteringspladser
 • Kommunal sundhedsklinik
 • Akutsygepleje
 • Kommunale akutpladser
 • Sundhedspleje

Nærhospitalet kommer til at servicere cirka 75.000 borgere årligt.

Middelfart Kommune har en samlet anlægsramme for Middelfart Nærhospital på cirka 72 millioner kroner, mens Region Syddanmark har afsat knap 25 millioner kroner til ombygningen.

APPFWU02V