Skip til primært indhold

Det nye år blev skudt i gang med nytårskur

Region Syddanmark bød 5. januar samarbejdspartnere fra virksomheder, kommuner, organisationer og pressen til nytårskur for at takke for året, der gik.

2023 er nu et overstået kapitel, og Region Syddanmark har taget hul på 2024. Til at byde det nye år velkommen var 60-70 regionsrådsmedlemmer og samarbejdspartnere fra virksomheder, kommuner, organisationer og pressen samlet til nytårskur i regionrådssalen fredag 5. januar.

Undervejs holdt Regionrådsformand Bo Libergren (V) en nytårstale, hvor han mindedes det forgangne år og samtidig så på de opgaver og udfordringer, som ligger forud for regionen det kommende år.

Vi skal tænke anderledes i 2024

I nytårstalen påpegede Bo Libergren, at regionen står over for en række udfordringer i 2024 og årene frem. Udfordringer som kræver, at regionen og samarbejdspartnerne tør tænke anderledes og gøre tingene på en ny måde.

En af de vigtigste opgaver er arbejdet med at nedbringe ventetiderne på sygehusene til niveauet før corona-pandemien. Her roste regionsrådsformanden det stærke arbejde, som medarbejderne leverer ude på sygehusene. Forskellige tiltag har givet sygehusene de bedst mulige betingelser for at nedbringe ventetiderne i 2023, og det ser ud til, at det går den rigtige vej.

- Når jeg ser ud på den virkelighed, der er på vores sygehuse, og på den kæmpe indsats, vores medarbejdere gør, så jeg tror jeg egentlig, at vi nok skal få nedbragt de pukler, der er.

Psykiatrien er udfordret

Inden for psykiatrien står regionen – ligesom resten af landet – over for nogle store udfordringer, som Bo Libergren også italesatte:

- Allerede før covid-19 hang vi lidt i bremsen, men der er sket en 12 procent stigning i henvisninger til børne- og ungepsykiatrien fra til 2020 til 2022. Inden for voksenpsykiatrien er det 6 procent. Det er voldsomt.

Formanden pointerede derfor, at regionsrådet har været tvunget til at træffe nogle svære beslutninger i året, der er gået.

- Når systemet i forvejen er udfordret, er vi nødt til at gentænke måden, vi arbejder på. Vi har taget smertefulde beslutninger inden for børne- og ungepsykiatrien, og det kan være, at der er flere af den slags i vente, fortalte regionsrådsformanden.

Han pointerede samtidig, at man er nødt til at gentænke måden, man arbejder på inden for psykiatrien, men flere af de gode løsninger kræver ændringer andre steder i systemet, da regionen naturligvis arbejder inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Fastholdelse og udvikling af medarbejdere er en af nøglerne

På personalesiden er man, ligesom resten af arbejdsmarkedet, udfordret af demografien, hvor der forsvinder flere fra arbejdsmarkedet, end der kommer til.

- Det siger sig selv, at rekruttering og fastholdelse i den situation bliver helt central. Vi skal skrue på alle skruerne og få flest mulige af de rigtige ind på uddannelserne, få dem til at gennemføre og få dem til at blive inden for vores branche. Få dem til at være tilfredse, få dem på fuld tid og få dem til at blive lidt længere. Det er rigtig mange ting og mange fronter, der skal arbejdes på, understregede Bo Libergren.

Regionen vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er tillid til medarbejderne, og hvor inddragelse af teknologisk udvikling kan være med til at øge velfærden og give medarbejderne mere tid, pointerede regionsrådsformanden.

Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger på vej

Senere på året kommer Sundhedsstrukturkommissionen med deres anbefalinger til organiseringen af fremtidens sundhedsvæsen, og her havde Bo Libergren et stort ønske:

- Det er mit håb, at det ikke bliver en kamp om streger på et landkort og om størrelsen på skrivebordene, men at vi i stedet fokuserer på de reelle udfordringer, der er. Personalemangel, sammenhæng, gensidige forpligtelser og mere nærhed i sundhed. Det er temaer, jeg håber, vi får adresseret, så det er de reelle udfordringer, man får taget fat på, sagde Bo Libergren.

Han fastslog, at man allerede fra regionens side har taget fat på en del af den dagsorden ved at bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne og understøtte det, der foregår i den primære sektor gennem blandt andet 72-timers behandlingsansvar, plejehjemslæger, specialisthjælp til lægerne ude i praksis og mange former for udekørende funktioner.

Regionsrådsformanden sluttede af med at ønske de mange fremmødte et godt nytår og takke for det gode samarbejde for et godt og stærkt Syddanmark.

APPFWU01V