Skip til primært indhold

BANKO! Et samlet Syddanmark med grønne ambitioner giver fuld bankoplade

Vi kan nu melde om fuld plade. Alle 22 kommuner i Syddanmark har fået godkendt deres klimaplaner, og har dermed rammerne på plads til at sætte klimaindsatser i gang, der kan gøre regionen klimaneutral og beskytte syddanskerne mod klimaforandringerne.

Alle 22 syddanske kommuner har nu det synlige bevis på, at det internationale klimanetværk C40 har godkendt, at kommunernes klimahandleplaner lever op til netværkets kriterier for en klimaambitiøs by. Det er et markant skridt mod målet i 2050 om at være klimarobuste og klimaneutrale. Klimaplanerne beskriver, hvordan kommunerne bliver klimaneutrale og tilpasser sig de forventede klimaforandringer frem mod 2050.

Indsatser skal sikre syddanskerne mod klimaforandringer

Ser man alle de 22 planer igennem har kommunerne peget på mange af de samme indsatser. Det vil sige indsatser for landbrug (fx udtagning af lavbundsjord, skovrejsning og ændrede driftsformer), transport (fx fossilfri kollektiv transport, øget samkørsel, øget cyklisme og fossilfri privatbilisme), energi (fx udfasning af olie- og gasfyr og øget produktion af vedvarende energi fra fx sol og vind) affald (fx øget sortering og genanvendelse). Når det gælder klimatilpasning, vil kommunerne blandt andet sikre områder, som udsættes for oversvømmelse og følge med i udviklingen af varme og tørke.

Kommunernes fokus er på at reducere drivhusgasudslippet og gøre sig robuste over for de klimaforandringer, der kan ramme i fremtiden, men kommunerne arbejder også med bredere klima- og bæredygtighedsindsatser i relation til kommunernes berøringsflade.

Faktisk er det sådan, at de syddanske kommuner samlet set bidrager forholdsmæssigt til regeringens 2030 klimamålsætning om 70 pct. reduktion af landets klimagasudledning.

Billund har som Børnenes Hovedstad øget fokus på, at børn og unge er klimakloge og handleparate.

- At være Børnenes Hovedstad forpligter, siger borgmester Stephanie Storbank (V), Billund Kommune og fortsætter:
- Vi vil ruste vores børn og unge til klimahandling og gode, klimavenlige vaner, fra allerførste dag i dagplejen. Gennem undervisningsforløb og implementering af et øget fokus på klima og bæredygtighed i institutioner og fritidstilbud samt innovative partnerskaber og udviklingsprojekter skal Billund Kommunes børn og unge blive verdensmestre i klimahandling. Vi ved godt, at det ikke et tiltag, der kan sikre direkte drivhusgasreduktioner på kort sigt. Fokus er rettet mod borgernes klimavenlige vaner og en klimavenlig turisme og dermed drivhusgasreduktioner på længere sigt.

I Region Syddanmark ønsker fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) de syddanske kommuner tillykke med de godkendte klimaplaner, der sætter retning på klimaindsatserne i hele regionen:

- Det er en god dag for alle syddanskere. Nu er rammerne for klimahandling på plads i alle syddanske kommuner. Det betyder, at vi kan sætte alle sejl i forhold til at sikre syddanskerne mod oversvømmelser og andre følger af klimaforandringerne. Jeg ønsker alle syddanske kommuner tillykke med deres klimaplaner og ser frem til samarbejdet om de konkrete klimaindsatser på tværs af kommunerne. Samtidig glæder det mig naturligvis, at det netop er Syddanmark, der er først i mål med C40 certificerede klimaplaner i alle kommuner. Syddanmark bliver dermed endnu en gang first mover på klimaområdet. Vi står nu med et ambitiøst klimapartnerskab mellem alle landets regioner og kommuner, der i den grad rykker på klimadagsordenen både lokalt, regionalt og nationalt,” siger Bo Libergren.

Johannes Lundsfryd Jensen (A), der er formand for KKR Syddanmark og borgmester i Middelfart kommune, glæder sig over det stærke klimasamarbejde:

- Vi har nu volumen til at styrke vores videngrundlag på tværs - og et afsæt til at sætte projekter i værk på tværs af kommunerne. Det er et videngrundlag, som vi alle kan få gavn af. Med DK2020-arbejdet forpligter vi os til at arbejde med en seriøs klimaplan, der tager de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050 –  og med så stærk et hold i Syddanmark kan vi se positivt ind i klimaarbejdet. Jeg er meget stolt over, at vi kan melde om fuld plade her i Syddanmark – samtidig er jeg også ydmyg over det, der står foran os. Det bliver ikke en nem opgave at gå fra plan til handling, der er mange ting, vi skal holde op med at gøre eller gøre anderledes og mere klimavenligt, siger Johannes Lundsfryd Jensen

Fakta om klimasamarbejdet

Region Syddanmark tog i sin tid tog initiativet til det landsdækkende klimasamarbejde DK2020 sammen med Realdania. Læs mere om partnerskabet DK2020 

Fakta om KKR Syddanmark

KKR Syddanmark er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Syddanmark mødes borgmestrene og andre politikere fra de 22 kommuner i Syddanmark for at drøfte og fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune er formand for KKR Syddanmark.

Region Syddanmark er den første region, der er i mål med c-40 certificerede klimaplaner i alle kommuner.

APPFWU01V