Skip til primært indhold

Syddanske styrker inden for design kan bidrage til grøn omstilling

Ny analyse: Syddanmark har en unik position, når det gælder samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og det offentlige om at bruge design til udvikling og innovation. Det kan bl.a. gavne den grønne omstilling.

En ny analyse af design og designanvendelse i Region Syddanmark viser, at regionen har en unik position inden for designområdet. Og analysen peger på, hvordan de syddanske styrker inden for design og designanvendelse kan være med til at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, blandt andet inden for grøn omstilling.

Analysen er baseret på blandt andet interviews med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige aktører og eksperter, der alle beskæftiger sig med design og anvendelse af design.

Unik position i Syddanmark

Det er Region Syddanmark og Designskolen Kolding, der har fået udarbejdet analysen, og formand Søren Rasmussen (DF), Udvalget for regional udvikling, siger:

- Den unikke position, som analysen viser, at vi har i Syddanmark, er med til at stille regionen godt i forhold til at løse morgendagens udfordringer inden for blandt andet grøn omstilling og sundhedsinnovation. Og vi kan konstatere, at regionens mangeårige prioritering af design og designanvendelse har været den rigtige vej at gå. 

Stort potentiale på sygehuse

Når det handler om anvendelse af design i forbindelse med grøn omstilling, nævner analysen flere muligheder. Fx hvor vigtigt det er, at arbejdskraften har kompetencer til grøn omstilling. Her peger analysen på potentialet i et øget samarbejde mellem erhvervsskoler, Syddansk Universitet og Designskolen, som vil kunne resultere i grønne design-uddannelser og forløb.

Analysen peger også på potentialet i, at de syddanske sygehuse, og det nye OUH, arbejder med at øge genanvendelse inden for plast. Det kan eksempelvis ske ved at designere inddrager sundheds- og driftspersonalet, når affaldshåndtering skal tilrettelægges og udvikles.

Kommende generationer klædes på

Rektor Lene Tanggaard, Designskolen Kolding, peger på den rolle, som Designskolen har i at klæde både nuværende og kommende generationer på til en bæredygtig fremtid.

- Igennem mange år har Designskolen forsket, udviklet og uddannet i designdrevne metoder til at skabe forandringer - både i samspil med den kommende generation, vores børn, og med organisationer og virksomheder. Rigtig mange børn er dybt bekymrede over en truende klimakrise, og her kan vi med vores særlige indsigt i brug af leg og design, understøtte dem i at blive fremtidens innovative ressourcer, siger hun og tilføjer, at skolen også igennem de seneste ti år har haft over 900 små og mellemstore virksomheder igennem forløb, hvor de lærte at bruge design som driver til at skabe bæredygtige forandringer.

Design kan løfte på mange områder

Analysen skal være med til at understøtte og videreudvikle de regionale samarbejder inden for design. Den kortlægger de aktører, der arbejder med design og designanvendelse i Region Syddanmark og analyserer regionens styrkepositioner og fremtidige potentialer på designområdet.

Analysen peger generelt på, at der er store potentialer i at udbrede anvendelsen af design og designmetoder i relation til de store samfundsmæssige udfordringer, som vi står over for. Det kan fx være inden for sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtighed og grøn omstilling, mobilitet, byudvikling og landsbyer eller digitalisering og automation.

Link til analysen: Økosystemanalyse af designområdet i Syddanmark.

Yderligere oplysninger

Formand Søren Rasmussen (DF), Udvalget for regional udvikling, Region Syddanmark, tlf. 29 64 31 97

Rektor Lene Tanggaard, Designskolen Kolding, tlf. 40 78 12 00

Formand

APPFWU01V