Skip til primært indhold

Ny organisering skal afhjælpe personalemangel på det urinvejskirurgiske område

Det urinvejskirurgiske område i Region Syddanmark har – i lighed med resten af landet – igennem en længere periode været udfordret af både mangel på speciallæger og generelle rekrutteringsvanskeligheder. Et nyt forslag til struktur på området skal sikre en robust organisering til gavn for patienterne.

Mange steder i landet er det en udfordring at rekruttere speciallæger inden for det urinvejskirurgiske område. I nogle områder er der også udfordringer med rekruttering af andre personalegrupper.

For at imødegå de udfordringer har det syddanske regionsråd sat gang i et arbejde, der skal forsøge at sikre en mere robust struktur på området. Den nye struktur skal bl.a. medvirke til at imødegå manglen på speciallæger.

Nu ligger der et forslag klar, som Sundhedsudvalget skal behandle på deres møde tirsdag.

Sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S) siger:

- Med den her løsning vil vi gerne sikre, at borgere i hele regionen har adgang til behandling af høj faglig kvalitet på det urinvejskirurgiske område. Vores forhåbning er, at vi med den nye organisering bedre vil kunne fastholde og tiltrække speciallægerne og andre medarbejdergrupper, men vi vil selvfølgelig følge udviklingen tæt for at se, om ændringerne får den effekt, vi håber på.

Organiseringen skal endeligt godkendes af regionsrådet. Forud for den politiske behandling er gået et forløb, hvor planerne for den nye organisering blandt andet har været forbi sygehusenes MED-organisation, der har nikket til dem.

Tre afdelinger varetager arbejdet

I april nedsatte regionsrådet en arbejdsgruppe, der skulle se på løsninger. Arbejdsgruppens forslag indebærer, at det urinvejskirurgiske område fremover bliver fordelt på tre afdelinger: på Sydvestjysk Sygehus, på Odense Universitetshospital med satellitfunktion i Svendborg og på Sygehus Lillebælt med dagkirurgisk/ambulant satellitfunktion i Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

Ændringerne betyder blandt andet, at Urinvejskirurgisk Afdeling i Esbjerg kommer til at varetage den urinvejskirurgiske behandling af patienter fra Tønder Kommune. Patienter fra Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune og Haderslev Kommune kan blive undersøgt og opereret på sygehuset i Aabenraa, hvis operationen ikke kræver indlæggelse. De læger, de vil møde på afdelingen, vil formelt være ansat ved den urinvejskirurgiske afdeling på Sygehus Lillebælt.

Det betyder også, at den urinvejskirurgiske behandling, der i dag sker i Sønderborg, bliver samlet i Aabenraa. Derfor vil sygehusledelsen på Sygehus Sønderjylland også vurdere, om det er muligt at flytte anden aktivitet fra Aabenraa til Sønderborg.

Poul-Erik Svendsen siger:

- Formålet er at sikre et tilbud, vi kan stå inde for i alle dele af regionen. Det skal organiseringen her gerne være medvirkende til. Også i fremtiden. Forhåbningen er, at vi ved at sikre en fælles organisering og samarbejde mellem flere af afdelingerne kan skabe stærkere faglige fællesskaber, der både kan tiltrække og fastholde medarbejdere.

Godkendes forslaget endeligt i regionsrådet, er det forventningen, at den nye organisering kan træde i kraft pr. 1. november 2021

Se det samlede forslag på dagsordenen til det kommende sundhedsudvalgsmøde

Kontaktoplysninger på det øvrige regionsråd

Yderligere oplysninger

APPFWU02V