Skip til primært indhold

Syddanmarks største arbejdsplads er blevet mere klimavenlig

De syddanske sygehuse og de omkring 24.000 medarbejdere bruger fortsat mindre vand, varme og el, og det er på trods af, at de gennemfører flere operationer og behandlinger end før. Det viser Region Syddanmarks seneste energi- og miljøredegørelse.

Et enigt regionsråd vedtog i maj en ambitiøs klimastrategi for Region Syddanmark. Nu viser den årlige energi- og miljøredegørelse over regionens ressourceforbrug, at der er handling bag ordene, for varme-, vand- og elforbruget falder fortsat på de syddanske sygehuse.

Regionen reducerede fra 2011-2019 sit varmeforbrug med knap 20 pct., vandforbruget med 12 pct. og strømforbruget med ca. 8 pct. Og det på trods af at sygehusenhedernes produktivitet i de senere år er steget, i takt med at sygehusene behandler flere patienter i døgnet som følge af det udvidede behandlingstidsrum.

Det kan man læse i regionens Energi- og Miljøredegørelse 2019 (PDF).

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi vil skubbe den grønne omstilling i gang i Syddanmark, for klimaforandringerne kalder på handling nu. Derfor har vi i vores klimastrategi forpligtet os til at finde klimaløsninger i tætte partnerskaber med kommuner, organisationer og erhvervsliv. Samtidig vil vi gå forrest og nedbringe miljøbelastningen af vores eget ressourceforbrug endnu mere. Det gør vi ved at tænke energibesparelser ind, når vi bygger nyt, og ved at gennemføre lokale energiprojekter på de enkelte sygehuse. Jeg er stolt over, at de flotte tal i energi- og miljøredegørelsen viser, at det lykkes.

Solceller, LED-lamper og energieffektive sygehusbyggerier

De flotte tal skyldes blandt andet, at regionen har investeret i nye energioptimerede sygehuse, hvor eksempelvis LED-belysning, ventilation og fossilfrie energikilder er tænkt ind i selve byggeriet. Regionen har i dag over 26.000 kvadratmeter solceller fordelt på regionens somatiske og psykiatriske sygehuse samt p-huse, hvilket dækker knap 4 procent af regionens samlede strømforbrug. Yderligere 25.000 kvadratmeter solceller er på vej ved byggeriet af Nyt OUH.

Solcelleanlægget skal levere ca. 35 procent af al den strøm, som håndværkerne skal bruge i byggeperioden, og det vil bidrage med ca. 20 procent af strømmen til driften af det færdige sygehus.

Lokale energiprojekter på sygehusene bære frugt

De syddanske sygehuse har en lang tradition for at arbejde systematisk med energiarbejdet. F.eks. har Sygehus Lillebælt udskiftet over 10.000 lysarmaturer til LED-lys. Det har givet en besparelse på ca. 3.000 MWh/årligt, som rundt regnet svarer til ca. 670 gennemsnitfamiliers årlige elforbrug. Projektet har i projektperioden 2015 og frem til 2019 fratrukket investeringen sparet Sygehus Lillebælt for godt 4 mio. kr.

I 2018/19 har Region Syddanmark fået et digitalt energi-registreringssystem, som nogle steder følger energiforbruget helt ned på afdelingsniveau. Det betyder, at man kan opdage uhensigtsmæssigt forbrug – eksempelvis et højt varmeforbrug midt om natten, hvor det ikke er forventet, eller brud på et varmerør.

Øget opmærksomhed på klimaindsatsernes effekt

Region Syddanmark støtter op om FN’s verdensmål og har i sin nye klimastrategi sat høje og ambitiøse mål for, hvordan regionen aktivt skal bidrage til at sikre en bæredygtig udvikling. 

Hvordan det går arbejdet med de nye klimamål vil kunne følges i den kommende energi- og miljøredegørelse for 2020, der også suppleres med mindre halvårlige redegørelser, der ligeledes forholder sig til de nye mål i regionens klimastrategi 2020. Første halvårlige redegørelse udkommer i september 2020.

Regionsrådet godkendte formelt Energi- og Miljøredegørelsen 2019 på regionsrådsmødet 22. juni.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

Yderligere information:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
Peter Holm er vicedirektør for projektorganisationen for det nye OUH

Peter Holm

Vicedirektør


+45 2920 1610
APPFWU02V