Skip til primært indhold

Regeringen og Region Syddanmark indgår aftale om grøn transport

Regeringen og Region Syddanmark har indgået en aftale, der skal sætte skub i den grønne omstilling på transportområdet. Aftalen indeholder bl.a. planer om klimavenlige busser, test- og demonstrationsprojekt for grøn omstilling af sygetransporter og ambulancer samt udskiftning af regionens benzin- og dieselbiler.

Den nye aftale, der er indgået mellem regeringen og Region Syddanmark, skal bidrage til at gøre Region Syddanmark endnu grønnere.

Aftalen betyder bl.a., at Region Syddanmark fra 2021 forpligter sig til CO2-neutrale eller nulemissionsbusser i alle nye udbud af busser på regionale ruter. Region Syddanmark finansierer i øjeblikket 201 regionale busser, hvilket bliver til ca. 517.000 køreplanstimer årligt. Samtidig skal alle Region Syddanmarks egne 400 vare- og personbiler være nulemission senest i 2030.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Den grønne omstilling er en opgave, vi som region bakker fuldt op om, og vi har allerede igangsat en lang række initiativer i forhold til regionens eget CO2-aftryk. Vi har bl.a. opført solceller og indkøbt eldrevne personbiler og redderbiler. Specielt i forhold til den kollektive trafik er det dog ikke nogen billig opgave, og det må ikke gå ud over eksempelvis udbuddet af den kollektive trafik. Derfor er vi også meget glade for, at transportministeren har tilkendegivet, at regeringen fortsat vil have fokus på at understøtte den grønne omstilling af den regionale bustrafik. Vi er også meget tilfredse med, at regeringen har forpligtet sig til at arbejde på, at der gives en permanent mulighed for afgiftslempelse af elektricitet, der anvendes i nulemissionsbusser.

Grønne ambulancer

Aftalen indebærer også, at der igangsættes et test- og demonstrationsprojekt for grøn omstilling af sygetransporter og ambulancer i Ambulance Syd, der allerede har taget hul på den grønne omstilling med bl.a. redderbiler, der kører på el. Samtidig vil Region Syddanmark arbejde for, at Vestbanen udbydes med klimavenligt togmateriel (eks. batteritog eller brinttog) ved næste udbud.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) siger:

- Regionerne står i dag for en betydelig del af den kollektive bustrafik i Danmark. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være en del af løsningen på at nå målet om en 70-procents reduktion af CO2-udledning i 2030. Det glæder mig, at Region Syddanmark med indgåelse af klimasamarbejdsaftalen med regeringen stiller krav om CO2-neutralitet i alle nye busudbud fra 2021. I tillæg forpligter regionen sig også til en omstilling af personbiler til nulemission fra 2025 samt igangsættelse af et test- og demonstrationsprojekt for grøn omstilling af sygetransporter og ambulancer. Det vidner om, at aftalen er andet end blot buskørsel.

Hele aftaleteksten kan læses her: Klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik mellem regeringen og Region Syddanmark

Yderligere oplysninger:

Transportminister Benny Engelbrecht (S), tlf. 41 71 27 00

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Yderligere oplysninger:

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V