Skip til primært indhold

Regionen er kommet godt fra start med sin klimastrategi

Regionens samlede energiforbrug er faldet 3,4 pct. i årets første 6 måneder, og det skyldes bl.a. flotte varmebesparelser på de sociale institutioner. Det viser den første halvårlige Energi- og miljøredegørelse for Region Syddanmark, der også afslører, at forårets aflysninger af operationer på de syddanske sygehuse har medført et fald i regionens vandforbrug.

I årets første 6 måneder er det lykkedes regionen at nedbringe sit samlede energiforbrug med 3,4 pct. i forhold til 2018. Dermed er regionen kommet godt fra start i forhold til Region Syddanmarks Klimastrategi , der siger, at der skal skæres 5 pct. af energiforbruget i 2022.

Det kan man læse i Region Syddanmarks Energi- og Miljøredegørelse, der for første gang er udkommet i en halvårlig udgave.

Regionens energiforbrug dækker over det samlede el- og varmeforbrug på alle driftsområder. Hvor el-forbruget overordnet set ikke har flyttet sig i første halvdel af 2020, så er varmeforbruget til gengæld faldet støt.

Lokale energiprojekter på de sociale institutioner virker

Det er særligt varmebesparelser på 6 pct. på regionens sociale institutioner, der er medvirkende til, at regionen allerede nu har nået sine 2020-mål og mere til. Socialområdet havde i foråret besøgsrestriktioner, men kørte ellers med almindelig drift, og Stephanie Lose (V) glæder sig over, at deres fokus på lokale energiprojekter bærer frugt:

- De flotte tal på de sociale institutioner skyldes bl.a., at gamle bygninger er blevet renoveret eller erstattet af nye og mere energieffektive bygninger. Vores institutioner er meget opmærksomme på at optimere på varmeforbruget og har for eksempel erstattet og suppleret gamle varmekilder med varmepumper. Det er dejligt at se, at de lokale energiprojekter nu viser resultater, og at vi er godt på vej til at kunne opfylde målet i vores Klimastrategi om at skære 5 pct. af energiforbruget i 2022.

Regionen udleder mindre CO2

Halvårsredegørelsen viser også, at regionen i årets første 6 måneder har reduceret sin CO2-udledning med 14,7 pct. sammenlignet med 2018. Det flotte resultat kan regionen dog ikke selv tage æren for, da det i hovedtræk handler om at en større andel af den nationalt indkøbte strøm er produceret fra vedvarende kilder. Men Region Syddanmark søger løbende for at udvide sin egen produktion af VE-produceret energi. I september tog regionen et 25.000 m² stort solcelleanlæg ved NYT OUH i brug, og i sidste halvdel af 2020 sætter regionen endnu flere solcelleanlæg på sygehustagene. Ved udgangen af 2020 vil regionen råde over i alt ca. 62.000 kvadratmeter solceller, der årligt yder 9.800 MWh, svarende til ca. 2.800 husstandes årlige strømforbrug.

Aflyste operationer førte til mindre vandforbrug på syddanske sygehuse

Set fra en energimæssig synsvinkel har det været et spændende halvår at følge med i regionens ressourceforbrug. Som en konsekvens af corona blev de syddanske sygehuse bragt i en situation, hvor de måtte køre på et lavblus, og det medførte et fald i sygehusenes vandforbrug på 11 pct.  sammenlignet med første halvår af 2019. Vandbesparelserne skal ses i lyset af, at der i foråret blev indført besøgsrestriktioner på sygehusene, og alle ikke-akutte og ikke-kritiske operationer blev aflyst. Den nedsatte drift betød, at der blev brugt mindre vand – eksempelvis i forbindelse med sterilisering af operationsinstrumenter og rengøring af operationsstuer, bade og toiletbesøg.

Halvårsredegørelsen gør det muligt at følge energiforbrug og miljøaftryk tæt

Det er første gang, Region Syddanmarks Energi- og miljøredegørelse udkommer i en halvårlig udgave. Det sker for, at interesserede borgere og politikere kan følge regionens energiforbrug og miljøaftryk tættere. Halvårsredegørelsen følger op på de mål, der er opsat for 2022, 2025 og 2030 i Region Syddanmarks Klimastrategi . For at synliggøre, hvordan regionen som organisation præsterer på energi- og miljøparametrene i forhold til de opstillede mål, er målene for 2022 ’brudt ned’ til 2020-mål i halvårsredegørelsen. Den første halvårsredegørelse fokuserer udelukkende på energiforbruget, da det fortsat ikke er muligt at opgøre miljøbelastningen halvårligt, men det forventes inkluderet ved den kommende halvårlige opgørelse.

Regionsrådet godkendte formelt den halvårlige Energi- og Miljøredegørelse på regionsrådsmødet 26. oktober 2020.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.
 

Yderligere oplysninger

Stephanie Lose

Regionrådsformand


25 33 09 82 Stephanie Lose, Venstre
APPFWU01V