Skip til primært indhold

Miljøudvalget anbefaler ny råstofplan

Et enigt miljøudvalg i Region Syddanmark ønsker at revidere den gældende råstofplan, så den bedre matcher samfundets øgede fokus på bæredygtighed.

Der skal tages et større hensyn til klima, bæredygtighed og FN’s Verdensmål, når det gælder indvindingen af sand, grus, sten og ler til byggeri af veje og huse.

Det mener Miljøudvalget i Region Syddanmark, som på deres møde onsdag i fuld enighed valgte at anbefale regionsrådet, at der udarbejdes en ny råstofplan.

- Vi skal sørge for, at der er tilstrækkeligt med råstoffer til byggeri af veje og huse, men vi har også forpligtiget os til at følge FN’s Verdensmål om ansvarligt forbrug og produktion, siger Olfert Krog (DF), der er næstformand i Miljøudvalget, og fortsætter: 

- Samtidig har administrationen fået gennemført nye kortlægninger af sand, grus og sten, der betyder, at nye graveområder med højkvalitetsmaterialer med fordel kan blive skrevet ind i planen, mens andre bør tages ud så der i stedet kan blive plads til andre arealanvendelser som fx byudvikling eller skovrejsning.

Bæredygtig udvikling

I den eksisterende råstofplan arbejdes der med en forsyningshorisont på 24 år i hvert af de fire delområder i regionen. Men fra naturens hånd er råstofferne uens placeret, hvilket har resulteret i, at der er rigeligt med råstoffer i den jyske del af regionen, mens det kniber lidt mere på Fyn.

- Det er jo en afvejning værd, om vi fortsat skal sikre en lang forsyningshorisont i alle fire delområder af regionen, eller om vi skal beslutte os for at indvinde de steder, hvor vi finder de bedste råmaterialer, siger Olfert Krog.

Hvis regionsrådet følger Miljøudvalgets indstilling, vil der i starten af 2019 blive åbnet for idéer og forslag til hvad en ny råstofplan skal indeholde, fx ønsker til fremtidige graveområder, emner som bæredygtighed, nye pejlemærker i den kommende plan, og hvordan vi kan fortsætte med at udbrede ”Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding”.

En eventuel ny råstofplan vil tidligst kunne træde i kraft i begyndelsen af 2021 af hensyn til den planproces, der er beskrevet i råstofloven. Den indeholder bl.a. en række høringsrunder, justeringer af planforslag og klagemulighed.

Læs mere om ”Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding her.

FAKTA om interesse- og graveområder:

Der opereres i råstofplanen med to typer arealreservationer: Graveområder, hvor råstofgravning forventes inden for den kommende planperiode – og interesseområder, der er en reservation af mulige, fremtidige graveområder.

Inden et område udlægges til graveområde, har regionen foretaget en overordnet vurdering af forholdene i forhold til nabohensyn, støv, støj, natur, landskab, trafik og evt. fortidsminder i jorden. Den endelige indvinding af råstoffer kan kun ske, såfremt lodsejer ønsker det.

Yderligere oplysninger:

Olfert Krog (DF), næstformand i Miljøudvalget, telefon: 29 88 01 45

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.

APPFWU02V