Skip til primært indhold

Region inviterer til samarbejde om diger

Der er brug for flere end de nuværende to klæggrave i Region Syddanmark for at sikre nok materiale til at vedligeholde og forstærke digerne langs Vadehavet. Et tæt samarbejde skal få digesikkerhed, turisme og naturbeskyttelse til at spille sammen.

Udsigten til vildere vejr, stigende vandmasser og flere stormfloder har fået digelagene og Kystdirektoratet til at anbefale, at der i fremtiden bliver mulighed for at indvinde mere klæg til beskyttelse af digerne langs Vadehavet. Ligesom der er behov for at undersøge om der kan være alternativer til indvinding af klæg.

I øjeblikket kan der kun indvindes klæg to steder i regionen – begge i den nordlige del af Tønder Kommune. En af årsagerne  er, at der er mange forskelligrettede hensyn at tage, når de skal gives tilladelse til at grave, da klægen stort set kun findes inden for EU-naturbeskyttede områder.

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark forsøger nu at få løst de modsatrettede problemstillinger ved at invitere alle interessenter til at deltage i to forskellige følgegrupper, der skal komme med anbefalinger til, hvordan processen med at søge og grave efter klæg kan gøres smidigere uden at gå på kompromis med naturen.

Klæg kan forenes med naturen

- Vi har brug for mere klæg til at beskytte mennesker og natur mod oversvømmelser. Og vi har brug for at kunne levere den samme langsigtede kortlægning og planlægning for klæg, som vi har for sten og grus, forklarer udvalgsformand Jørn Lehmann Petersen (S) og fortsætter:

- Det overordnede mål er at få de alle mange hensyn til at gå op i en højere enhed, og det tror jeg faktisk er muligt.

Udvalget ser gerne, at der både bliver nedsat en politisk og en teknisk følgegruppe. Den politiske gruppe vil som udgangspunkt få deltagelse af politikere fra regionen, de fire Vadehavskommuner: Tønder, Esbjerg, Varde og Fanø og Nationalpark Vadehavet. Målet er at få skabt og drøftet de overordnede rammer, hensyn og de strategiske mål for klægressourcen.

Udvalget udpegede i går udvalgsmedlemmerne Peter Christensen (S) og Mette Bossen Linnet (V) til at være regionens repræsentanter i den politiske følgegruppe. Begge har tilknytning til Vadehavsområdet.

Derudover vil der blive oprettet en teknisk følgegruppe, hvor bl.a. kommunernes faglige medarbejdere, interesseorganisationer og statslige institutioner m.fl. invitereres til at deltage. Gruppen skal bistå med lokal viden og være med til at kvalificere og følge de projekter som regionen sætter i gang for at finde løsninger på de mange problemstillinger.

Nye grave på vej

Regionen gav tilbage i februar 2016 sit samtykke til indvinding af klæg ved Allerup syd for Esbjerg. Sagen er fortsat under behandling.

- Vi står i en situation, hvor de regler, der skal beskytte naturen, risikerer at koste digebrud og oversvømmelser, som vil ødelægge den selvsamme natur. Det er min erfaring, at det er nemmere at forstå hinandens ståsteder gennem en positiv og tæt dialog. Vi kan fx stille krav til indvinder om, at områderne efter endt gravning bliver efterbehandlet og lavet om til søer, der vil øge naturværdien, siger Jørn Lehmann Petersen.

Klæg er en grålig marskaflejring, der består af finsand og silt sammenkittet af en organisk substans. Klæg er derfor meget modstandsdygtigt over for erosion. Tidligere blev digerne alene bygget af klæg. I dag er kernen typisk lavet af indvundet havsand, som belægges med et 50-100 cm tykt lag af klæg.

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33
APPFWU01V