Skip til primært indhold

Region Syddanmark støtter kulturarv over grænsen

Det digitale projekt ”Historisk Atlas over grænsen” indvies fredag den 24. maj i Flensborg. Et projekt Region Syddanmark støtter med 324.000 kr.

Nu udvides hjemmesiden ”Historisk Atlas” med lokaliteter og kulturskatte, som ligger syd for den danske grænse. Ved hjælp af digitale kort fortæller ”Historisk Atlas over grænsen” de historier om vores kulturarv, som museer, lokale arkiver og biblioteker gemmer på i grænseregionen. De historiske kort giver viden om vores nutid samtidig med, at de giver et billede af vores rødder inden for og på tværs af grænsen.

Man finder lokaliteterne på Historisk Atlas ved at dobbeltklikke på området syd for grænsen eller ved at skrive i søgefeltet. Her kan man fx finde "Kobbermølle – Kupfermühle” med oplysninger om, at Kobbermøllen ved Krusåen var en betydningsfuld kobber- og messingfabrik, grundlagt på Christian IV’s tid.

- I takt med, at de gamle grænser mellem Danmark og Tyskland bliver stadig mindre synlige, er den nuværende grænse ikke længere nogen hindring for udbredelsen af et historisk atlas syd for grænsen. Regionens støtte til projektet er naturlig, for det er vigtigt, at vi får formidlet de historiske spor, som mennesket har sat sig op gennem historien på begge sider af grænsen. De understreger den historiske samhørighed, der er mellem Danmark og det tidligere hertugdømme Slesvig, siger regionsrådsformand, Carl Holst (V).

Nordtyske lokaliteter

De første historiske lokaliteter syd for den danske grænse, som er lagt ind på hjemmesiden www.historiskatlas.dk , stammer fra Flensborg. Forhåbningerne er, at ”Historisk Atlas over grænsen” skal bane vejen for et længerevarende engagement i grænseregionen.

Og med de første indlæg med lokaliteter på atlasset fra Flensborg området, er de første skridt taget mod et solidt samarbejde samt etableringen af et samarbejdsnetværk syd for grænsen.

Historisk samarbejde

Bevillingen af kulturmidlerne understøtter regionens kulturstrategi og viser, at Region Syddanmark og Slesvig prioriterer samarbejdet på tværs af grænsen højt.

Regionsrådsformand Carl Holst, der deltager i indvielsen, siger om projektet:

- ”Historisk Atlas over grænsen” er et eksempel på det samarbejde over grænser, som Region Syddanmark arbejder på at udvikle yderligere. Jeg ved, at regionen bliver fremhævet som en mønsterregion på grund af vores samarbejde på tværs af grænser, og forhåbentlig kan dette projekt danne forbillede for andre.

Fakta:

Projektet ”Historisk Atlas over grænsen” indeholder nu også lokaliteter syd for den dansk/tyske grænse.

Historisk Atlas over grænsen er en udvidelse af Historisk Atlas, der blev etableret i Odense – og udvidet til hele Fyn i 2006 og dernæst Historisk Atlas Syddanmark i 2009. Historisk Atlas gik i 2011 fra at være et projekt til at blive en selvstændig forening.

Projektet er i flere omgange støttet af Region Syddanmark.

Find ”Historisk Atlas over grænsen” på www.historiskatlas.dk .

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Formand for foreningen Historisk Atlas, Eva Therkelsen, mobil 6551 4431

APPFWU01V