Skip til primært indhold

700 millioner kroner til dansk-tysk samarbejde og vækst

I dag er det dansk-tyske støtteprogram Interreg Deutschland-Danmark blevet skudt i gang med en stor konference i Korsør. De 700 millioner kroner, programmet har at arbejde med, skal bruges til at gennemføre en lang række dansk-tyske samarbejdsprojekter de kommende syv år.

Hele 300 deltagere var torsdag samlet til en stor konference i Korsør for at markere, at det dansk-tyske samarbejde nu går ind i en ny støtteperiode frem til 2027. På dansk side tæller samarbejdet Region Syddanmark og Region Sjælland. På tysk side det nordlige Slesvig-Holsten.

Interreg fremmer en innovativ, grøn, attraktiv og funktionel region

Interreg støtter dansk-tyske samarbejdsprojekter, som er med til at løse problemer, der findes på begge sider af den dansk-tyske grænse inden for fx uddannelse, administrativt samarbejde, sundhed, turisme, kultur og miljøbeskyttelse.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, udtaler:

- Jeg ser et stort potentiale i et endnu stærkere samarbejde henover grænsen. Lige nu står vi fx i en voldsom energikrise, og fordi vi er en del af Interreg-programmet, har vi EU-finansiering til rådighed, så vores dygtige ingeniører, forskere og virksomheder på begge sider af grænsen kan arbejde med løsninger på vores fælles udfordringer.

Der kan søges om midler nu

De 700 millioner kroner vil blive brugt til at gennemføre en lang række samarbejdsprojekter mellem tyske og danske aktører, organisationer og virksomheder i løbet af de næste syv år. Den første ansøgningsfrist er sat til efter sommerferien, og de første projekter bliver godkendt ved udgangen af året.

Minister for justits, Europa og forbrugerbeskyttelse, Claus Christian Clausen, Slesvig-Holsten, udtaler:

- Det glæder mig at se så mange engagerede mennesker, der brænder for det dansk-tyske samarbejde. I de seneste år er der allerede opnået et stærkt sammenhold, mange spændende projekter er blevet løftet, og der er opnået bæredygtige resultater ― et solidt fundament for det videre Interreg-samarbejde. Målet for den nye støtteperiode skal være at vokse endnu tættere sammen og at udnytte styrker og synergier til gavn for vores borgere, erhvervsliv og samfund. 

Nyt Interreg-udvalg klar til at uddele midler

I forbindelse med dagens konference blev et nyt Interreg-udvalg konstitueret. Formandskabet består af følgende: Kathrine Monsrud Ekelund, medlem af regionsrådet i Region Sjælland, Jens Wistoft, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark og formand for det særlige rådgivende udvalg om dansk-tysk samarbejde, Simone Lange, overborgmester i Flensborg, og Stefan Leyk, kredspræsident for Kreis Plön. Interreg-udvalget træffer beslutninger om fordelingen af EU-midler og godkender dansk-tyske projekter.

Om Interreg Deutschland-Danmark

 • EU's støtteprogram Interreg Deutschland-Danmark fremmer den videre udvikling af den dansk-tyske region. I årene 2021-2027 vil der være 698 mio. kr. til rådighed til at støtte en lang række dansk-tyske samarbejdsprojekter, bl.a. inden for områderne sundhedsinnovation, bæredygtig udvikling, klima- og energiomstilling, uddannelse, turisme og kultur.
 • Støtteperiode: 2021-2027
 • Programmidler: Ca. 698 millioner kr.
 • De 11 programpartnere: På dansk side Region Syddanmark og Region Sjælland. På tysk side Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kreis Plön, Kreis Ostholstein, Stadt Flensburg, Landeshauptstadt Kiel, Stadt Neumünster & Hansestadt Lübeck.
 • Programregionen: Programregionen dækker den nordlige del af Slesvig-Holsten og de to danske regioner Sjælland og Syddanmark.
 • Programadministration: Fælles Interreg-sekretariat i Kruså (DK) og forvaltningsmyndighed i Kiel (DE).
 • Afgørelse om projektansøgninger: Interreg-udvalget træffer afgørelse om projektfinansiering og består af 36 medlemmer fra den tyske og danske side af programregionen. Ud over programpartnerne repræsenterer medlemmerne erhvervslivet, forskning og uddannelse, arbejdsmarkedet, mindretal, ligestilling og nationale myndigheder. Inden for denne konstellation samles viden og erfaring på de områder, hvor der ydes støtte til projekter.
 • I alt har der været 79 dansk-tyske Interreg-projekter i løbet af de sidste syv år med flere end 464 projektpartnere fordelt på de to regioner og det nordlige Slesvig-Holsten.
 • Interreg Deutschland-Danmark er medfinansieret af Den Europæiske Union.
  Hjemmeside: www.interreg-de-dk.eu
APPFWU01V