Skip til primært indhold

Yderligere styrkelse af det dansk-tysk samarbejde

I dag 20. april underskrev fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) en handlingsplan for 2023-2024. Planen konkretiserer og styrker samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten inden for bl.a. grøn omstilling, digitalisering og uddannelse.

I dag underskrev fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (t.h.) ministerpræsident Daniel Günther (midt) og europaminister Werner Schwarz en handlingsplan for 2023-2024. Det skete på mejeriet Naturmælk i Tinglev. (Foto: Lene Esthave)

I dag underskrev fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (t.h.) ministerpræsident Daniel Günther (midt) og europaminister Werner Schwarz en handlingsplan for 2023-2024. Det skete på mejeriet Naturmælk i Tinglev. (Foto: Lene Esthave)

På et møde i Tinglev i dag satte fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) deres underskrifter på en handlingsplan for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten gældende for 2023-2024.

Handlingsplanen er en forlængelse af den fælles erklæring om det regionale samarbejde, som Region Syddanmark og Slesvig-Holsten indgik i 2021.

Samarbejde om grøn omstilling er hjørnesten

Et stærkere samarbejde om grøn omstilling, klima og bæredygtighed er en hjørnesten i samarbejdet og står højt på dagsordenen i den dansk-tyske handlingsplan.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V), Region Syddanmark, udtaler:

- Klimaet kender ingen grænser, og derfor er det helt afgørende, at vi samarbejder om klima, miljø og grøn omstilling. Det er der et rigtig stort potentiale i.

Ministerpræsident Daniel Günther (CDU) udtaler:

- I handlingsplanen tager vi fælles fremtidige emner som kunstig intelligens, grøn brint og vedvarende energi op. Samtidig glemmer vi ikke, at gensidig kulturel forståelse og sprog er væsentlige elementer i et vellykket samarbejde.

Forstærket samarbejde om AI og robotter

Også AI (kunstig intelligens) og robotteknologi har stor betydning for både Slesvig-Holsten og Region Syddanmark. Således har Slesvig-Holsten en målrettet AI-strategi, og Danmarks nationale robotklynge, Odense Robotics, har sit hovedsæde i Odense.

I den fælles handlingsplan tages der skridt til at forstærke samarbejdet om AI og robotteknologi, som også er et vigtigt element i den dansk-tyske udviklingsalliance. Og i marts besøgte delstatens digitaliseringsminister Dirk Schrödter robotklyngen Odense Robotics i Odense, hvor blandt andet digitale teknologier i sundhedsvæsenet var på dagsordenen.

Styrket samarbejde om kompetencer til grøn omstilling og digitalisering

Både på dansk og tysk side er det en udfordring at skaffe tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst når det gælder grøn omstilling og digitalisering. Derfor indeholder den nye handlingsplan forslag om et samarbejde mellem danske og tyske erhvervsskoler med fokus på kompetencer til den grønne omstilling og digitalisering.

Interreg 6A vigtigt værktøj

Med Interreg-6A-programmet Deutschland-Danmark har grænseregionen et stærkt værktøj til at gennemføre projekter i det dansk-tyske samarbejde og for i fællesskab at forbedre de betydelige udviklingsmuligheder for den dansk-tyske grænseregion.

Der er enighed om, at grænseregionen kun kan styrkes ved at iværksætte fælles projekter og bakke op om konkrete tiltag på tværs af grænsen, og at handlingsplanen udgør et godt grundlag i den henseende.

APPFWU01V