Skip til primært indhold

Dansk-tyske forskelle skal under lup

Der er brug for ny viden om danskeres og tyskeres opfattelser af hinanden, hvis man vil have det optimale ud af samarbejdet. Et nyt forskningsprojekt om stereotyper i grænselandet har netop modtaget EU-støtte.

Trods mange års samkvem, samarbejde og samhandel på tværs af den dansk-tyske grænse er der stadig brug for at arbejde aktivt med at øge forståelsen for hinandens kultur og sprog.

Det mener det dansk-tyske INTERREG-udvalg, som på sit seneste møde bevilgede knap tre mio. kr. til projektet ’Nationale stereotyper og marketingstrategier i den dansk-tyske interkulturelle kommunikation’ – et forskningsprojekt mellem SDU og universitetet i Kiel. Projektet vil sætte danskeres og tyskeres gensidige opfattelse under lup.

- Det er vigtigt, at vi fortsat arbejder med at øge den kulturelle forståelse mellem de to lande. Fastlåste forestillinger og forventninger til hinanden kan være en usynlig barriere for samarbejdet, og derfor skal vi have fuld fokus på at nedbryde dem. Kan vi omsætte nogle af de negative forestillinger til positive, kan vi forbedre konkurrenceevnen i hele den dansk-tyske region, siger Kristian Grønbæk Andersen (R), regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og dansk formand for INTERRREG-udvalget.

Forsømt forskningsområde

De gængse dansk-tyske stereotyper er sidst undersøgt for flere år siden, og projektparterne forventer, at begivenheder som den tyske genforening og den danske grænsekontrol har haft indflydelse på de traditionelle opfattelser. Det skal nu undersøges hvordan.

- Vi vil genopdyrke et forskningsområde, som har været lidt forsømt. Blandt andet ved man nu, at de stereotyper, som vi får ind med modermælken, påvirker vores opfattelse fremover. Den nye viden skal både bruges til at udvikle bedre undervisningsmateriale i dansk og tysk samt til at give små og mellemstore virksomheder nogle værktøjer til at forbedre deres kommunikation og markedsføring på tværs af grænsen, siger projektleder Erla Halsteinsdóttir fra SDU’s Institut for Sprog og Kommunikation.

Ny runde til oktober

Ud over forskningen i nationale stereotyper bevilgede INTERREG-udvalget penge til projekterne APPsolutely Health og Videnmarked– WinVin. Formålet med APPsolutely Health er at levere moderne sundhedstjenester til patienter og klienter i regionen ved hjælp af applikationer til f.eks. smartphones og tablets som iPad.

Med de nye tilsagn er i alt 66 projekter sat i søen siden 2007, og hen over sommeren og efteråret kan man se eksempler på, hvad der blandt andet er kommet ud af bevillingerne.

De to projekter, Vækstcentret og Competence To Go, deltager på Folkemødet på Bornholm 15.-17. juni, og i dagene omkring 21. september vil en række projekter synliggøre deres arbejde gennem forskellige aktiviteter i hele den dansk-tyske region – som et led i det fælleseuropæiske initiativ, ETC-Days.

Samtidig åbnes der for en ny ansøgningsrunde til INTERREG-puljen med ansøgningsfrist d. 1. oktober. Der er dog kun få midler tilbage i programmet, og derfor bør potentielle ansøgere løbende holde sig orienteret via programmets hjemmeside.

Fakta om INTERREG

- EU støtter i perioden 2007-2013 Region Syddanmark og regionerne Schleswig og K.E.R.N. med 330 mio. kr. (44,3 mio. euro) med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).
- Programmets indsatsområder er bl.a. erhvervssamarbejde, nye teknologier, uddannelse, forskning, turisme, sundhed, natur, energi, transport, grænsependling, arbejdsmarked, kultur og sprog.
- INTERREG-udvalgets 27 medlemmer beslutter, hvilke projekter der skal modtage bevilling og sørger for, at programmet gennemføres korrekt.
- Næste ansøgningsfrist er 1. oktober 2012.

APPFWU02V