Skip til primært indhold

Klar til vækst i grænseregionen

For første gang er det lykkedes at samle alle aktører på begge sider af den dansk-tyske grænse om en fælles udviklings- og erhvervsstrategi, som skal skabe fremtidens vækst og arbejdspladser.

De gode, innovative ideer i grænselandet får nu en samlet strategi bag sig som hjælp til at spire og vokse. Målet er at transformere de gode ideer til egentlige produkter, som kan sætte gang i væksten og skabe moderne arbejdspladser.

Det sker i regi af INTERREG-projektet: ”Vækstcentret – Succes for den dansk-tyske region”. Et projekt politikere, erhvervs- og uddannelsesfolk bakkede varmt op om torsdag den 10. februar på Regionalkonference 2011, der markerede det egentlige startskud for samarbejdet.

Carl Holst og Peter Harry Carstensen studerer et af oplæggene på konferencen i Tyskland. Foto: Jørgen Diswal.

Carl Holst og Peter Harry Carstensen studerer et af oplæggene på konferencen i Tyskland. Foto: Jørgen Diswal.

Stærkt partnerskab

Slesvig-Holstens ministerpræsident, Peter Harry Carstensen (CDU) henviste på regionalkonferencen til den store betydning af partnerskabet mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark:

- Danmark er den vigtigste politiske og økonomiske partner for Slesvig-Holsten i Skandinavien og Østersøregionen. Denne betydning bliver demonstreret i partnerskabet mellem vores begge lande, sagde Carstensen til regionalkonferencen.

Ministerpræsidenten ser i projektet stor overensstemmelse med udkastet til en Danmarks-strategi, som delstatsregeringen præsenterede sidste år, og hvis indsatsområder nu drøftes.

- Det er en kæmpe chance for i fællesskab at drive områderne energi, turisme og sundhedsøkonomi fremad, sagde han.

Et nyt unikt samarbejde mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark er på plads. Sammen skal regionerne lave en fælles erhvervs- og udviklingsstrategi for grænseregionen. Foto: Jørgen Diswal.

Et nyt unikt samarbejde mellem Slesvig-Holsten og Region Syddanmark er på plads. Sammen skal regionerne lave en fælles erhvervs- og udviklingsstrategi for grænseregionen. Foto: Jørgen Diswal.

Fremtidsperspektiver

Formand for Region Syddanmark, Carl Holst (V), ser store fremtidsperspektiver i det fokuserede erhvervssamarbejde:

- At kunne forene lokale og regionale strategier og alle relevante parter og aktører i grænseregionen i arbejdet med at udforme én fælles erhvervsstrategi er i sig selv imponerende. Men det er også nødvendigt, hvis vi skal underbygge vores styrkepositioner. For det er vores føring indenfor eksempelvis velfærdsteknologi, energieffektivisering og turisme, vi skal have udbygget og udbredt kendskabet til, så vi kan komme i gang med at skabe de arbejdspladser, vores borgere på begge sider af grænsen sukker efter, siger dansk formand for projektets politiske styregruppe, regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst.

De mørkklædte herrer og damer lytter opmærksomt. I midten af billedet ses Carl Holst og Peter Harry Carstensen. Foto: Jørgen Diswal.

De mørkklædte herrer og damer lytter opmærksomt. I midten af billedet ses Carl Holst og Peter Harry Carstensen. Foto: Jørgen Diswal.

Dialog skal skabe vækst

Parterne vil gennem dialog og arrangementer arbejde på at føre potentielle projektpartnere sammen og på at skabe helt nye udviklingsprojekter, som kan skabe vækst og arbejdspladser til gavn for hele regionen.

- Det er en historisk dag for det dansk-tyske samarbejde. I dag har vi sammen med aktørerne og parterne i erhvervsliv, kommuner og region taget de afgørende skridt mod at blive en fælles og samlet vækstregion. Vi kan nu sammen arbejde frem mod at blive en europæisk region, hvor borgere har lyst til at leve, bosætte sig og uddanne sig – et sted, hvor virksomhederne på begge sider af grænsen kan udnytte de bedste elementer fra dansk og tysk erhvervsliv, siger tysk formand for projektets politiske styregruppe, overborgmester for Landeshaupstadt Kiel, Torsten Albig (SPD).

”Vækstcentret – Succes for den dansk-tyske region” skal fremadrettet facilitere og kommunikere nye og eksisterende projekter, ligesom det vil få til opgave at markedsføre grænseregionen samlet – både internt i de to samarbejdslande, men også overfor resten Europa, så regionen kan tiltrække vækstvirksomheder og veluddannet arbejdskraft i fremtiden.

APPFWU02V