Skip til primært indhold

Børn og unge i fokus i ny samarbejdsaftale

Børn og unge får en særlig plads i det syddanske sundhedssamarbejde i de kommende fire år, ligesom forebyggelse kommer til at fylde meget. Sundhedsaftalen for 2024-2027 er nu godkendt af Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og PLO-Syddanmark og træder i kraft 1. januar 2024.

Der skal gøres noget for at hjælpe de rekordmange børn og unge, som ikke trives mentalt. Samtidig skal der findes løsninger på, hvordan sundhedsvæsenet kan håndtere det stigende antal ældre mennesker og mennesker med kroniske sygdomme, som også har brug for hjælp.  

Derfor har Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark (PLO-Syddanmark) nu givet hinanden håndslag på en fælles sundhedsaftale, som ifølge regionsrådsformand og formand for Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) Bo Libergren (V) er utroligt vigtig:

- For at kunne løse de udfordringer, vi står med, kræver det mere end nogensinde før, at vi arbejder tæt sammen og tænker os som ét samlet sundhedsvæsen. At vi i samarbejde finder nye måder at løse opgaverne på, ikke mindst når det gælder børn og unge. Derfor er jeg rigtig glad for, at alle tre sektorer – region, kommuner og almen praksis – er med i aftalen i år, og at vi har kunnet blive enige om de ambitiøse mål, som aftalen indeholder.

Sundhedsaftalen 2024-2027 blev godkendt af de tre parter på et møde i SSU 11. december 2023.

Børn og unge i fokus

Der har været stor enighed blandt de tre parter om at have et særligt fokus på børn og unge i den nye sundhedsaftale. To ud af fire underliggende visioner har derfor med børn og unge at gøre. Dels ønsker aftaleparterne at forbedre børnenes og de unges trivsel, dels ønsker de at have et særligt fokus på sundhedsfremme og forebyggelse hos børn og unge.

Borgmester i Haderslev Kommune og næstformand i SSU Mads Skau (V) glæder sig over, at børnene og de unge har fået så stor en plads i aftalen:

- Vi oplever desværre flere og flere børn og unge, som ikke trives mentalt, og det går i mange tilfælde ud over deres uddannelse – for det er svært at lære og udvikle sig, hvis ikke man har det godt. Dårlig mental trivsel har store negative konsekvenser for de unge både socialt, uddannelsesmæssigt og arbejdsmæssigt. Derfor er det så afgørende, at vi sammen får sat ind og hjulpet dem så tidligt som muligt. 

Patienterne skal opleve et mere sømløst sundhedsvæsen

De to øvrige underliggende visioner i sundhedsaftalen har fokus på at forbedre overgangene for patienterne, når de for eksempel bliver udskrevet fra sygehuset og overgår til kommunal hjemmepleje, og på at styrke sammenhængen i patientforløbende på tværs af sektorerne.

Og det er noget, Birgitte Ries Møller, formand for PLO-Syddanmark, anser som et vigtigt område:

- Der er et stort potentiale i at forbedre overgangene mellem regionerne, kommunerne og os som praktiserende læger. Selvom vi har arbejdet med det i mange år, så er vi ikke i mål. Derfor er vi glade for at være med i aftalen og bakker fuldt ud op om indsatsen for at skabe et mere sømløst sundhedsvæsen for patienterne.

Sundhedsaftalen 2024-27 er sendt til formel godkendelse i Sundhedsstyrelsen og træder i kraft 1. januar 2024. 

Sundhedsaftalen 2024-27 har én overordnet og fire underordnede visioner, som lægger sig tæt op ad de otte nationale mål for sundhedsvæsenet.

Aftalens overordnede vision er at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed.

De fire underliggende visioner er følgende:

  • Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel.
  • Vi samarbejder om at skabe gode overgange.
  • Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på børn og unge.
  • Vi samarbejder om at skabe sammenhæng.

Se hele sundhedsaftalen 2024-27 på regionens hjemmeside

Sundhedsaftalen blev godkendt af regionsrådet i Region Syddanmark 30. oktober 2023.

I løbet af efteråret 2023 er sundhedsaftalen også godkendt af de 22 syddanske kommunalbestyrelser.

APPFWU02V