Skip til primært indhold

Region Syddanmark får nyt tappested for blodplasma

Der er global mangel på blodplasma, der bruges til at lave medicin med stofferne immunglobulin og albumin, som er livsvigtigt for patienter med bl.a. blødersygdomme eller nedsat immunforsvar. Derfor har regionsrådet nikket til, at et nyt tappested – et såkaldt plasmaferesecenter – skal etableres i Kolding, så flere syddanskere får lettere adgang til at donere plasma, og regionen kan bidrage med endnu mere af den plasma, der er nødvendig for at dække det danske behov for immnoglobulin og albumin.

Plasma bruges til fremstilling af medicin til patienter med bl.a. livstruende blødninger, blødersygdomme eller svækket immunforsvar, og mens hele verden efterspørger plasma til fremstilling af den livsvigtige medicin, tager Region Syddanmark nu et vigtigt skridt for at øge plasmaproduktionen og medvirke til at sikre Danmarks forsyningssikkerhed på plasmaområdet. Det står klart, efter regionsrådet på deres møde 20. juni 2022 godkendte planerne for etablering af et kombineret plasmaferese- og fuldblodstappecenter i Kolding.

I dag kan borgere donere plasma tre steder i Region Syddanmark – i Odense (24 tappelejer), i Svendborg (7 tappelejer) og i Kolding (3 tappelejer). Med det nye plasmaferese- og fuldblodstappecenter udvides kapaciteten i Kolding til 20 tappelejer, og det nye center vil overtage de fuldblodstapninger, der i dag foregår på Kolding Sygehus, som er en del af Sygehus Lillebælt.

Fremtidssikrer forsyningerne af plasma

Plasma, der tappes i Danmark, fryses ned og sendes til udlandet, hvor der bliver fremstillet immunoglobulin og albumin, som det danske sundhedsvæsen så får leveret for at kunne behandle de danske patienter.

Men i dag produceres der ikke nok blodplasma i Danmark til at dække behovet for immunglobulin, og den globale mangel på plasma er kun blevet værre under COVID-19-pandemien. Det skyldes blandt andet, at USA, som er en af de største eksportører af plasma til verdensmarkedet, har oplevet et fald i antallet af tapninger som følge af COVID-19-pandemien.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagensen (S) glæder sig derfor over, at regionen nu sætter plasmaproduktionen op i gear og skaber rammerne til at sikre borgere den bedst mulige behandling.

- Vi er afhængige af at kunne købe plasma på verdensmarkedet, og denne opjustering vil være medvirkende til, at borgerne kan få de plasmabaserede lægemidler, deres behandling kræver. Coronapandemien har vist os, hvor vigtigt det er, at vi selv har kapaciteten og rammerne til at sikre vores borgere den rigtige og bedst mulige behandling. Derfor er det afgørende, at vi styrker regionens organisering af området. Det vurderer vi bedst kan gøres ved at samle al tapning, så plasmatapninger og fuldblodstapninger, der sker både stationært og i blodbus, bliver forankret det samme sted i fremtiden.

Nyt tappested skal tiltrække donorer fra Trekantsområdet

Placeringen af det nye plasmaferesecenter i Kolding er valgt for at gøre det nemt for blod- og plasmadonorer i Trekantsområdet at komme til og fra centeret, så tidsforbruget i forbindelse med donationen kan holdes nede.

Karsten Uno Petersen, der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark, siger:

- Etableringen af det nye tappecenter skal understøtte behovet for tapning af plasma til fremstilling af immunglobulin og albumin. Med den strategiske placering i Kolding forventer vi, at centret kan tiltrække donorer fra hele Trekantsområdet. Det vil være et vigtigt supplement til regionens eksisterende tappecentre i Odense og Svendborg og bidrager til, at vi i Region Syddanmark kan levere vores del af det danske behov for immnoglobulin og albumin.

Det nye plasmaferesecenter skal bygges på Esbjergvej i Kolding på en grund, regionen har købt til formålet. Byggeriet forventes at være færdigt i slutningen af 2024.

På regionsrådsmødet stillede Dansk Folkeparti ændringsforslag om at fjerne de 500.000 kr. i budgettet, der er beregnet til kunst til det nye tappested. Forslaget blev ikke vedtaget, da blot tre medlemmer (Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Andreas Møller, løsgænger) stemte for forslaget.

Fakta om plasmaproduktionen i Region Syddanmark

Der er brug for flere plasmadonorer i hele landet. Alle voksne, der er sunde og raske og vejer over 60 kilo, kan som udgangspunkt donere plasma. For at donere plasma skal man være tilmeldt som bloddonor.

Plasma bruges eksempelvis til fremstilling af immunglobulin og albumin. Immunglobulin bruges til at behandle patienter, hvis immunsystem er defekt. Albumin bruges til at opretholde en normal blodvolumen, fx ved blødninger og leversygdomme.

I juni 2021 godkendte Danske Regioners bestyrelse, at regionerne samlet set skal producere 280 tons plasma om året for at være selvforsynende. Måltallet er baseret på Danmarks forbrug af immunglobulin og indbyggertal i 2019.  Region Syddanmarks andel af produktionen er 58,8 tons. Region Syddanmark forventes i 2026 at kunne producere cirka 61,4 tons plasma.

I dag tappes plasma tre steder i Region Syddanmark - i Odense (24 tappelejer), Svendborg (7 tappelejer) og Kolding (3 tappelejer).

Det nye plasmaferesecenter i Kolding skal overtage de fuldblodstapninger, der i dag foretages på Kolding Sygehus. Plasmaferesecenteret vil øge kapaciteten med 25.000 plasmatapninger pr. år, samtidig med der også skal laves fuldblodstapninger. Det nye tappecenter forventes ved fuld kapacitetsudnyttelse at kunne producere 17.5 tons plasma årligt

Plasmaferesecenteret skal bygges på Esbjergvej i Kolding. Byggeriet skal certificeres til DGNB guld. DGNB er et styringsredskab til sikring af en helhedsorienteret behandling af miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter.

Anlægsbudgettet er på 53,45 mio. kr.

APPFWU02V